Ketamin

Indholdsfortegnelse

Ketamin er et hallucinogen rusmiddel, der giver en forholdsvis kortvarig men meget intens rus. Bliv klogere på virkningen af ketamin-stoffet her, og få viden om, hvordan du spotter, om en af dine nærmeste har indtaget ketamin.

Hvad er ketamin, og hvad er ketamin lavet af?

Ketamin er udviklet fra PCP (phencyclidin) og er et bedøvelsesmiddel, der anvendes af dyrlæger ved kirurgiske indgreb på større dyr, heriblandt heste. Det er dog også et populært rusmiddel for mennesker på grund af ketaminstoffets hallucinogene effekt. Ketamin minder i udseendet om groft salt, og det kan indtages oralt ved at spise, drikke eller ryge det, eller det kan sniffes gennem næsen eller sprøjtes ind i en blodåre.

Hvad gør ketamin ved kroppen, og hvordan føles det at tage ketamin?

Ketamin påvirker centralnervesystemet og forvrænger brugerens virkelighedsopfattelse. Stoffet har en stærkt hallucinogen virkning, og har du indtaget ketamin, kan du derfor opleve at se, høre eller sågar mærke ting, der ikke er der i virkeligheden. Pulsen bliver hurtigere, og kroppen kan blive følelsesløs, hvorfor det kan være svært at styre sine egne bevægelser. Det kan føles som en ude af kroppen-oplevelse, hvor du betragter dig selv ”fra oven”, og nogle beretter også om såkaldte nærdødsoplevelser i forbindelse med indtag af ketamin.

Virkningen af ketamin varierer alt efter dosis og måden, som ketamin-stoffet indtages på. Den hurtigste virkning fås ved snifning, hvor effekten af ketaminen vil kunne mærkes inden for 5 minutter. Ved snifning og rygning af ketamin, kan der forventes en rus på 45-60 minutter, hvorimod der kan opnås en rus på 1-2 timer, hvis stoffet spises. Den korteste rus fås ved indsprøjtning af ketamin. Her vil rusen aftage efter 30-45 minutter.

Fysiske og psykiske skadevirkninger af ketamin

Ved indtag af ketamin er der stor risiko for at være til skade for sig selv eller andre. Det er ikke ualmindeligt, at der sker dødelige faldulykker eller selvmord, når en person er påvirket af ketamin, fordi virkelighedsopfattelsen forvrænges, og brugeren kan have svært ved at styre sin egen krop. Hertil kommer, at brugeren ikke altid vil kunne mærke smerte, hvis vedkommende slår sig, fordi ketamin virker bedøvende og smertestillende.

Ketamin kan give en – oftest forbigående – psykose, hvor brugeren vil opleve angst og paranoia, blandt andet i form af forfølgelsesfantasier. Oftest vil den psykoselignende tilstand vare et par dage, men der kan også opstå tilfælde, hvor tilstanden varer længere, og der er brug for psykiatrisk hjælp. Ved vedvarende misbrug af ketamin, kan der opstå alvorlige skader på urinvejene, blæren og nyrerne.

Læs mere om bivirkninger ved ketamin her.

Intensiv døgnbehandling

Døgnbehandling er den mest intensive og effektive måde at behandle alkoholisme.

Overdosering af ketamin

Jo flere gange, du indtager ketamin, jo mere tolerant bliver du over for ketaminens virkning. Det betyder, at du skal tage højere og højere doser for at opnå den ønskede rus. Det øger risikoen for at tage en overdosis.

Ved overdosis/forgiftning med ketamin kan der i nogle tilfælde opleves et såkaldt ’bad trip’, der er en mareridtslignende tilstand, hvor rusen varer meget længe, og hallucinationerne er meget ubehagelige. Et ’bad trip’ kan have alvorlige psykiske konsekvenser for brugeren efterfølgende.

I værste tilfælde kan en overdosis af ketamin resultere i en livstruende forgiftning, hvor brugeren vil opleve høj puls og voldsom temperaturstigning.

Hvordan spotter man, om en person har indtaget ketamin?

De mest almindelige tegn på, at en person kan have indtaget ketamin, er, at personen virker hallucinerende, bliver sløv og kan have talebesvær eller problemer med at styre sine egne bevægelser

Kan man blive afhængig af ketamin?

Ketamin er ikke fysisk afhængighedsskabende. Der er til gengæld stor risiko for at udvikle psykisk afhængighed af ketamin, der ofte er endnu sværere at komme ud af end fysisk afhængighed. Symptomer på afhængighed af ketamin er blandt andet aggressiv adfærd, hallucinationer, muskelsitren, desorientering, svedeture og kramper.

Hos Det Gode Liv tilbyder vi ketaminbehandling, hvor vi arbejder meget med de psykiske sider af misbruget gennem undervisning og forskellige terapiformer. Kontakt os endelig, hvis det kunne være relevant for dig eller en af dine nærmeste.

Indholdsfortegnelse