Børn af alkoholikere

Børn af alkoholikere

Pårørende er oftest ligeså hårdt ramt som selve misbrugeren. Forskellen på et barn og en voksen er dog, at barnet ikke nødvendigvis selv kan sige fra, når tilværelsen bliver mørk. Ca. 1/3 af alle børn, som vokser op med alkoholmisbrug i hjemmet, oplever selv senere i livet at udvikle et misbrug. Børn af alkoholikere er derfor meget udsatte. Faktisk sidder der i gennemsnit to børn i hver skoleklasse, som er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug.

Sundhedsstyrelsen estimerer, at 122.000 børn i alderen 0-18 år vokser op i en familie med alkoholmisbrug. Alkoholisme som sygdom tager mange ofre, men de mest forsvarsløse af dem er dog børn af alkoholikere. I stedet for et hjem og opvækst fyldt med kærlighed og omsorg, opvokser tusindvis af børn under voldelige og uforudsigelige forhold.

Konsekvenser for børn af alkoholmisbrugere

Miljøet som et barn vokser op i er meget udslagsgivende for, hvordan de bliver som voksne. At vokse op i et hjem med alkoholmisbrug eller andet misbrug kan være altødelæggende for et barns psykiske tilstand, en tilstand de tager med sig ind i voksenlivet. Børn reagerer dog meget forskelligt, og ikke alle påvirkes på samme måde. Nogen børn vil være meget udadreagerende, og andre vil blive meget indadvendte.

Ca. 40 % af alle børn, som vokser op i en familie med alkoholmisbrug, viser tegn på belastning. Typisk vil denne belastning komme til udtryk i psykiske lidelser såsom lavt selvværd, angst, depression, traume eller spiseforstyrrelse. Netop derfor er det meget vigtigt, at man er opmærksom på, hvordan et barn reagerer. Man skulle gerne undgå, at et barn tager en psykisk lidelse med ind i sin ungdom eller sit voksenliv.

Alkoholisme er en sygdom, en familiesygdom, den påvirker nemlig hele familien. Især børn bliver meget hårdt ramt, fordi de netop ikke har den samme mulighed for at sige fra. Børn af alkoholikere bør derfor tilbydes hjælp i forbindelse med et behandlingsforløb til selve misbrugeren.

Fakta om alkoholmisbrug i familien

632.000 danskere enten lever i eller er opvokset i en familie med alkoholmisbrug. Dette svarer til ca. 10 % af hele den danske befolkning, som på den ene eller anden måde er blevet berørt af alkoholmisbrug. 

Kontakt Det Gode Liv og hør mere og behandling af alkoholisme. Ring på tlf.: +45 72 100 800

Hjælp til børn af alkoholikere

Hos behandlingscenter Det Gode Liv tilbyder vi hjælp til børn af alkoholikere. I forbindelse med døgnbehandling til misbrugeren tilbydes de pårørende et gratis behandlingsforløb, som vi kalder pårørendebehandling. Behandlingen foregår ambulant, og der vil være mulighed for at den nærmeste familie kan deltage inklusiv børnene.

Børn har oftest svært ved at åbne op og gør det sjældent over for andre end dem, de har tillid til. Vi mener derfor, at det er meget vigtigt at opbygge et tillidsbånd til børnene i behandlingsforløbet. I perioden hvor misbruget har stået på, har barnet uden tvivl oplevet omsorgssvigt fra enten den ene eller begge forældre. Dette brud på tilliden skal genopbygges, og kan bl.a. foregå gennem pårørendebehandling.

Læs mere om pårørendebehandling her

Voksne børn af alkoholikere

Desværre lever alt for mange voksne med traumer eller stress fra en barndom fyldt med svigt og alkoholmisbrug, som aldrig er blevet håndteret. Disse lidelser følger dem fra barn og ind i voksenlivet.

Voksne børn af alkoholikere har ofte svært ved at takle de udfordringer, som voksenlivet byder på. Problemer kan opstå ift. at skabe relationer og manglende evne til at tage vare på sig selv og andre. Lavt selvværd, angst og bekymringer er oftest også tilstedeværende.

Traume eller PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) forekommer ofte i tilfælde, hvor et barn er opvokset i et meget usundt miljø med alkoholmisbrug. Børn er i en tidlig alder meget modtagelige. Det er her, de lærer og tager de mange nye indtryk ind. Hvis et barn gentagende gange udsættes for svigt, skader det ikke kun barnets indlæringsevne, men kan også give ar på sjælen, som vil følge barnet resten af livet.

Foreningen ACA (Adult Children Of Alkoholics) afholder jævnligt møder, som giver mulighed for at møde andre i samme situation og dele sin historie. 

børn af alkoholikere

Ambulant behandling til voksne børn af alkoholikere

Er du barn af en alkoholiker, og har du brug for hjælp? Et ambulant forløb med en psykoterapeut kan være netop det, du har brug for. Terapeuten har speciale i misbrug og afhængighed, hvilket er vigtigt for at have den rette forståelse for klienten. Et ambulant forløb giver børn af alkoholikere mulighed for at bearbejde tidlige ar på sjælen. Samtidig får klienten værktøjer, som kan bruges til fremtidig mental udvikling.

Et ambulant forløb bliver skræddersyet efter den enkeltes behov. Vi sætter derfor ikke en tidsramme på behandlingen, da dette er meget individuelt. Vi anbefaler, at man kontakter os på vores hovednummer til en snak om situationen og et evt. behandlingsforløb. Børn af alkoholikere bør ikke stå alene.

Send os en besked

Har du spørgsmål angående ambulant pårørendebehandling til børn? eller har du blot brug for råd og vejledning. Send os en mail. Vi vender tilbage snarest muligt.

Vi hjælper pårørende

Kontakt os allerede i dag for at høre mere om pårørendebehandling.