Hash bivirkninger

Der findes mange bivirkninger ved at ryge hash. Bivirkningerne kan både være i form af ubehag og træthed, men hash kan også have nogle negative konsekvenser rent psykisk. Hash er især kendt som et afhængighedsskabende stof. Vi klæder dig godt på til at forstå bivirkningerne ved hash – Læs med nedenfor ↓

Bivirkninger ved hash

Hash bivirkninger kan være meget forskellige og kommer typisk an på, hvor ofte man ryger. Hash er meget vanedannende, hvilket betyder, at man nemt kan blive afhængig. Dette er en af de værste bivirkninger – netop fordi jo mere hash man ryger, desto større risiko har man for yderligere bivirkninger.

Træthed er en af de mest almindelige bivirkninger ved hashrygning. Man bliver både træt og døsig af at ryge hash, men også dagen efter vil det kunne mærkes på kroppen. Derudover bliver hjernen også påvirket negativt – evnen til at huske og fokusere rammes typisk.

Bivirkninger ved hash på længere sigt

På længere sigt kan vedvarende brug af hash have negativ indvirkning på luftveje og slimhinder, på samme måde som cigaretter. Man har større risiko for at udvikle luftvejssygdomme ved at misbruge hash gennem længere tid. Risikoen er faktisk dobbelt op, hvis man både ryger hash og cigaretter.

Hash er samtidig hæmmende for udviklingen – især hos unge mennesker. Indlæringsevnen påvirkes negativt, hvilket både hæmmer intellektuel og social udvikling. Specielt unge under 20 år, som endnu ikke er færdigudviklede, kan lide stor last og har større risiko for at udvikle afhængighed.

Endnu en bivirkning ved hash er nedsættelse af koncentrationsevnen. Dette inkluderer både løsning og sammensætning af opgaver samt problemer med at begå sig i trafikken.

Hash abstinenser

Det er ikke unormalt at få abstinenser, hvis man stopper med at ryge hash. De, som får abstinenser, har oftest haft et vanedannende forbrug. Netop derfor reagerer kroppen, når den afvænnes, fordi kroppen ikke forstår, at noget, den har været vant til at få, pludselig stopper.

Hashabstinenser er selvfølgelig en meget negativ bivirkning ved at misbruge hash. Det er dog ikke så farligt, at man dør af det. Abstinenserne forsvinder oftest efter 1-3 uger. Abstinenserne kan dog være yderst ubehagelige, mens de står på.

Nedenstående er en liste over nogle af de mest almindelige forbigående abstinenser, som kan opstå efter ophør ved rygning af hash.

  • Søvnløshed
  • Nattesved
  • Angst
  • Irritation
  • Træthed
  • Mavepine
  • Manglende appetit
  • Depression
  • Tankemylder

Hashpsykose

Ikke alle reagerer på samme måde ved indtagelse af hash. En mere sjælden, men meget alvorlig bivirkning er hashpsykose. Man er psykotisk, når man oplever paranoia og hallucinationer. En hashpsykose er dermed en sindslidelse, som forstyrrer ens virkelighedsopfattelse. Man skal øjeblikkeligt søge psykiatrisk hjælp, hvis man oplever symptomer på psykose.

Ifølge sundhed.dk opstår der årligt 250 tilfælde af hashpsykose. Psykosen kan vare op til 6 måneder og ca. 7/10 bliver genindlagt med en ny psykose. 5/10 bliver efter 5-10 år diagnosticeret med skizofreni. En hashpsykose er derfor en meget alvorlig bivirkning ved hash.

Har du spørgsmål omkring hash bivirkninger?

Send os en besked med dine spørgsmål eller din bekymring. Vi bestræber os på at svare inden for 12 timer.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Det Gode Liv allerede i dag, og hør mere om behandling af hashmisbrug.