Døgnbehandling

Styrken ved døgnbehandling

Det er muligt at ændre en destruktiv livssituation, der er opstået som følge af alkoholmisbrug, stofmisbrug og general afhængighed. Behandlingscenter / misbrugscenter Det Gode Liv tilbyder misbrugsbehandling til mennesker, som er ramt af misbrug, afhængighed og medafhængighed.

Baseret på den enkeltes unikke situation tilbyder vi behandling baseret på metoder med dokumenteret effekt.

Behandling i døgnbehandling betyder, at det er muligt at fokusere udelukkende på ens forandringsproces i kortere tid. Den grundlæggende behandling foregår ofte i 5 uger med mulighed for forlængelse.

I døgnbehandling bor klienten hos Det Gode Liv i hele sin behandling. Du bliver løftet ud af hverdagens vaner, bekymringer og kommer først og fremmest i sikre rammer. Her opdager du, at du ikke er alene. Her er der mulighed for at skabe nye og sunde rutiner samt ændre på den struktur afhængigheden har bygget op omkring dine leveregler og livsverden.

Det nøjagtige tidspunkt for færdiggørelse af døgnbehandlingen er planlagt med klienterne hver især. Det er vigtigt, at tidspunktet for døgnbehandling er tilpasset personlige behov.

Hjælp og støtte til forandring af afhængighed

Har du eller nogen du kender, problemer med alkohol, narkotika, medicin, ludomani eller købetrang?

Behandlingscenter / misbrugscenter Det Gode Liv tilbyder hjælp og støtte fra en indledende screening/kortlægning til behandling og opfølgning. Vi ser det store billede og matcher den rigtige indsats baseret på den enkeltes behov.

At bede om hjælp er ikke en svaghed, det er en enorm styrke!

Hos Behandlingscenter / misbrugscenter – Det Gode Liv laver vi en omhyggelig vurdering af den enkelte. Dette gøres for at opnå korrekt behandling.

Korrekt behandling for hver enkelt klient i døgnbehandling er vigtigt for behandlingscenter Det Gode Liv. Derfor starter vi altid med en personlig vurderingsproces, hvor vi sammen med klienten udforsker og bestemmer, hvilken indsats der er mest hensigtsmæssigt. Vi ved, at det bedste behandlingsresultat kommer fra et godt match mellem problemniveauet, egne præferencer og vores kliniske vurdering.

Når du ankommer i døgnbehandling kommer du som noget af det første til samtale hos en læge og sygeplejerske, hvor i sammen laver en vurdering af behandlingsbehov. Vi hjælper i processen med at gøre samtalen så vejledende som muligt. Her tages også stilling til evt. psykiske problemstilling, som ofte er afhængighedsrelaterede i forhold til angst og depression.

Døgnbehandling To hænder der holder om hinanden behandlingscenter misbrugsbehandling misbrugscenter alkohol

De 5 faser i døgnbehandlingen

Introduktion til terapigruppen og personlig samtale med fast tilknyttet psykoterapeut.

Indgange til at kunne se og lære om egen mentaliseringsevne og kontrolsfære, identitet og selvforståelse. Hvad er det afhængigheden gør for dig, som du ikke kan gøre for dig selv. At genkende sig selv som menneske og skabe mening i det meningsløse. Frihed fra tvangsmæssig adfærd og genetablering af at kræve sit liv tilbage.

At få øje på rusmidler som destruktivt forsøg på at kunne bedøve eller regulere sit følelsesliv. Her arbejder vi med de følelsesmæssige konsekvenser som ensomhed, skyld, skam, vrede og isolation.

Indsigt – forandring og vendepunkter – Frihed fra skammen spændetrøje og differentiering; At stå op for sig selv og give sig selv egenomsorg og selvstøtte til at have kontakt med oprindelige behov

Her introducerer vi tilbagefaldsforbyggende behandling – Individuelt – Omsætter ny viden og indsigt til handling og valg – At arbejde videre med personlige temaer i efterbehandling.

Benægtelse

I døgnbehandling arbejder vi meget med at forstå og bekæmpe benægtelse. Benægtelse er forsvarsmekanismer, der beskytter os mod smertefuld sandhed.

Mange mennesker har svært ved at begribe, at mennesker, der er afhængige af rusmidler eller andre afhængige handlinger, kan have så svært ved selv at se, at de har et problem. Et problem som skaber lidelse, for den som har det, og de som er knyttet til det menneske.

Benægtelse kan virke helt vanvittig set ude fra, men benægtelsen hjælper den afhængige til ikke at mærke de smertefulde følelser, der er forbundet med at have mistet kontrollen over sit eget liv.

Den afhængige bliver ved med at benægte, indtil han eller hun er tryg nok til at kunne håndtere livet på anden vis.

Benægtelsesformer

Det er behandlingskrævende at få den afhængige til at se, at forsvarene står i vejen for udvikling og står i vejen for at individet kan få kontrollen tilbage i eget liv.

Der er mange benægtelsesformer som eksempelvis:

  • Ren benægtelse – Benægter ganske enkelt alle kendsgerninger vedrørende afhængigheden

  • Bagatellisering – Det er ikke så slemt – jeg har styr på det

  • Beskylde – Jeg drikker fordi… – at fralægge sig ansvaret

  • Rationalisere – undskylde og retfærdiggøre

  • Intellektualisere – generalisere, analysere, teoretisere

  • Aflede – Skifte emne – Ikke nærværende – er hemmelig

  • Fjendtlig – bliver vred når problemet italesættes

døgnbehandling

Befrielsen ved døgnbehandling

Det befriende ved at komme i døgnbehandling er, at den afhængige ikke behøver at forsvarer eller forklare.

Det alvorlige med benægtelse ifm. afhængighed er, at den afhængige fastholder sig selv i afhængigheden og ender i en livsfarlig spiral, hvor evnen il at vurdere og realisere bliver svækket og ofte helt forsvinder.

Benægtelsen eller forsvarsmekanismerne eksisterer for at hjælpe os med at beskytte os mod disse smertelige sandheder, som gør for ondt at lytte til. Disse sandheder ødelægger vores selvforståelse, formindsker vores værdighed og kærlighed til os selv.

Rehabilitering i døgnbehandling

Det Gode Liv har programmer for alle med afhængighedsproblematikker.

Uanset hvor stort problemet er, eller på hvilken måde du ønsker at forandre det.

Alle vores behandlingstilbud omfatter efterbehandling for den person, der har været indskrevet i døgnbehandling og pårørendebehandling, for dem der har været tæt på den afhængige.

Motivation:

Ingen gennemfører en bæredygtig livsændring, medmindre motivationen eksisterer. Nogle gange kan du have brug for hjælp til at finde motivationen, og det kan være værd at undersøge om du har et problem, der ikke kan løses på egen hånd.

Du/I er altid velkomne til at tage kontakt til Det Gode Liv, for at få en for-samtale hvor vi sammen ser både på problem og løsning.

Send os en besked

Vil du vide mere om døgnbehandling? Send os en besked med dit spørgsmål eller din bekymring. Vi svarer indenfor 12 timer eller næstkommende dag.

Råd & vejledning

Kontakt os anonymt døgnet rundt. Det første skridt er altid det vigtigste!

Den svære samtale

Er du i relation til én som har alkoholproblemer? Få gode råd til den svære samtale, her ↓