Hashmisbrug & Hashpsykose

Skrevet af: Psykoterapeut - Peter Flink Larsen

Hvad er hash, hashmisbrug & hashpsykose?

Hash/cannabis er et stof med mange øgenavne. Det mest relevante er dog, at hash er det man kalder for et Gateway-Drug. Det betyder at hash er et stof, som åbner porten for andre og hårdere stoffer. Det er derfor meget vigtigt, at man er opmærksom på tegn på misbrug. Hashmisbrug kan på sigt, lede til udvikling af en hashpsykose.

For de fleste starter hashrygning som noget meget uskyldigt, og forbindes oftest med afslapning. Hash er dog yderst vanedannende og afhængighedsskabende, men ikke på samme måde, som for eksempel kokain eller heroin. Når hash ryges, vil brugeren typisk opleve en mild følelse af eufori og afslappelse. Effekten kan virke meget behagelig, og brugeren vil derfor sandsynligvis ryge hash igen, for at opnå denne følelse. Efter gentagende brug, kan det være svært, at føle sig godt tilpas, uden brug af hash, hvilket er et af de største symptomer på hashmisbrug. Resultatet af dette er derfor oftest, at brugeren gør hash til en fast del af dagligdagen.

Det er her det begynder at blive alvorligt. Typisk vil man som hashmisbruger, helst ikke tale om sit forbrug som et problem, og der vil være tendens til enten at tale udenom, eller nedtone problemet hvis vedkommende konfronteres med sit hashmisbrug.

Kan man blive afhængig hash?

Hash menes at være mere psykisk afhængighedsskabende, end fysisk. Fysiske symptomer kan dog opstå, men burde dog ikke vare længere end, en uge til 14 dage efter endt brug. Det er oftest de psykiske symptomer, som gør det svært, at stoppe et hashmisbrug. Hash, og cannabis generelt, indeholder en psykoaktiv ingrediens kaldet THC. THC stimulerer den del af hjernen, der reagerer på fornøjelse. Herefter frigives dopamin, som giver en euforisk afslappende følelse i hele kroppen. Den effekt som THC har haft på hjernen, gennem et længere misbrug, er det som gør det svært, at stoppe med at ryge hash.

En af bivirkningerne ved hashrygning er blandt andet, at man bliver ligeglad med sig selv og sine omgivelser. Dette er meget normalt, og er desværre en effekt hash får på én, gennem længere tids hashmisbrug.

Ikke alle får samme oplevelse af virkningerne. Det kan ofte efterlade én ængstelig, bange og panikslagen. Brug af hash og cannabis kan forværre chancerne for at få depression, og kan forværre enhver form for psykisk lidelse, som man allerede måtte have.

Hashpsykose

Hash/cannabis kan hos nogen mennesker lede til en psykose (Hashpsykose) Der er forskellige symptomer på en hashpsykose, såsom at hører stemmer, føle sig overvåget og forfulgt. Med andre ord paranoia og hallucinationer. Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da det kan være farligt, hvis det ikke behandles. En hashpsykose kan på længere sigt også lede til skizofreni.

Ifølge sundhed.dk optræder der årligt omkring 250 tilfælde af hashpsykose. Psykosen kan optræde under brug af hash, eller op til 2 uger efter. En hashpsykose kan varer op til 6 måneder. Omtrent en 1/3 af alle som bliver indlagt med hashpsykose, bliver i løbet af de næste 5-10 år diagnosticeret med skizofreni. Der er altså derfor ikke nødvendigvis, tale om en forbigående lidelse.

viser en hans med en joint imellem to fingre - Hashmisbrug & Hashpsykose

Tegn & symptomer under og efter misbrug Kan være følgende:

Første skridt mod behandling af symptomer på hashafhængighed, vil være helt at stoppe med at indtage hash. Dette opnås gennem en afgiftning, hvor man stopper alt brug af stoffet. Abstinenser kan variere fra person til person.

Under:

Efter:

Unge & Stofmisbrug / Hashmisbrug

Den største årsag til misbrug er som udgangspunkt psykiske lidelser. Dette er et vidt begreb som bl.a. indeholder stress, traume, sorg, angst mm. Unge i dag vil rigtig gerne passe ind, og tænker måske mindre over konsekvenserne, der kan være ved indtagelse af stoffer. Dette kan være en del af en periode, hvor der bliver skubbet mange grænser, og hvor gruppepres også ofte er tilstede. Konsekvenserne ved ordet (NEJ) kan ofte virke mere skræmmende, end tanken om indtagelse af stoffer.

Det vil selvfølgelig aldrig anbefales at indtage stoffer, netop derfor kan det også være svært at sige, om der findes et sundt forhold til stoffer. En ting er dog helt sikkert. Det er forholdsvis nemt at se forskellen på en person med misbrug, og en person som er upåvirket af indtagelse fra tid til anden.

Men hvorfor bliver nogen personer afhængige når andre ikke gør. Forskning har bl.a. prøvet at påvise, om generne har indflydelse. Som behandlingscenter fokuserer vi udelukkende på de ting vi selv kan ændre. Den største årsag til at folk begynder at misbruge, er ofte grundet årsager som den enkelte ikke engang selv er klar over. Noget der er blevet fortrængt, eller som ligger begravet i underbevidstheden. Det kan også skyldes lavt selvværd. Selvværdet er nemlig en utrolig vigtig del. Hvor høje tanker har man om sig selv. Føler man sig god nok, og hvilke tanker har andre mon om én.

Forståelsen af afhængighed

Det er svært at skjule, at de fleste euforiserende stoffer giver en god eller behagelig følelse, i hvert fald i begyndelsen. Det kan derfor blive en meget farlig flugtvej. Selvom man i en periode har kontrol over det, betyder det ikke at det bliver ved at være sådan. Stofferne vil med tiden tage styringen, og man vil få sværere og sværere ved at ligge det fra sig. Stofferne udnytter kroppens naturlige lykkestof, og kan sætte livsvarige mén på hjernen. Kroppen vil med tiden blive psykisk afhængig.

Det er ofte det, der kan være svært at forstå ved afhængighed. Fysiske symptomer tager normalt ikke så længe at komme over, men de efterfølges af de psykiske symptomer. Efter en langvarig periode med stofmisbrug, er det ikke unormalt at føle stress og depressions lignende symptomer. Netop derfor er det svært at stoppe helt på egen hånd, og mange ender derfor også i tilbagefald.

Hvis man som pårørende oplever usædvanlig adfærd eller tilbagetrukkenhed især socialt, kan det være en rigtig god idé at undersøge nærmere, da det kan være stofmisbrug. Det kan være en stor hjælp at få lov at tale om sine udfordringer, hvilket også vil give et bedre indblik for pårørende, om hvorfor/hvordan et misbrug opstår.

Misbrugsbehandling vil altid være at foretrække, hvis man ønsker at komme en afhængighed til livs. Det Gode Liv, står altid klar med råd og vejledning, og vi tager varmt imod ved behandlingsstart.

vider en der ryger en joint - Hashmisbrug & Hashpsykose

Hvad kan man gøre som pårørende?

Har man mistanke om, at ens barn eller samlever ryger hash, bør man ytre sin bekymring, men man skal undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den afhængige blot ryger endnu mere.

Som pårørende kan man alliere sig med Det Gode Liv, og til en start planlægge en evt. forestående intervention, læs mere herom under pårørende.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at misbruget er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende, og som er et stort fokusområde i behandling på det gode liv.

Efter endt behandling er det meningsfuldt at hjælpe den afhængige ind i arbejde eller en uddannelse, også her finder du hjælp hos Det Gode Liv.

Afhængigheder

Hvad er en afhængighed? Og hvilke symptomer, skader og udfordringer bringer det med sig?

Klik på nedenstående links, for at læse mere.

Ludomani

Det største skridt mod at overvinde spilafhængighed, er at indse, at man har et problem. Det kræver enorm styrke og mod at nå til denne konklusion.