Hashmisbrug & Hashpsykose

Skrevet af: Psykoterapeut - Peter Flink Larsen

Hvad er et hashmisbrug?

Rigtig mange danskere ryger hash, både ved festlige lejeligheder men også til hverdag. Det er absolut muligt at have et forbrug og ikke et misbrug. Dog er vejen fra forbrug til misbrug ikke stor. Så hvornår ved man, om man har et hashmisbrug? og hvor farligt er hashrygning egentligt? 

Hashrygning starter altid i det små. Første gang hash ryges er oplevelsen meget overvældende for brugeren. Tolerance udvikles dog hurtigt ved vanligt brug. Hash er yderst vanedannende og psykisk afhængighedsskabende. Den overvældende følelse som brugeren oplevede de første gange vedkommende røg hash fortager over tid. Hashmisbrugere oplever typisk en mild følelse af eufori og afslappelse, som begynder at aftage indenfor 30-45 min.

Efter gentagende brug, kan det være svært, at føle sig godt tilpas, uden brug af hash, hvilket er et af de største symptomer på hashmisbrug. Resultatet af dette er derfor oftest, at brugeren gør hash til en fast del af dagligdagen. Det er her det begynder at blive alvorligt.

Typisk vil man som hashmisbruger, helst ikke tale om sit forbrug som et problem, og der vil være tendens til enten at tale udenom, eller nedtone problemet hvis vedkommende konfronteres med sit hashmisbrug.

Hvad er hash?

Hashmisbrug er efterhånden meget udbredt i Danmark. Der er dog delte meninger om hvor farligt hash er. Hashmisbrug er dog ikke uden konsekvenser. Men hvor farligt er hash egentligt?

Hash stammer fra cannabisplanten. I Danmark bruges ordet hash oftest, om alle former for ulovlige rusmidler som kan ryges. Faktisk er hash kun en del af de forskellige former for rusmidler, som ekstraheres fra planten cannabis. Hash er dog det mest anvendte i Danmark, og derfor det ord som de fleste kender. 

Hash er en sammenpresning af bindemidler og plantedele fra cannabisplanten. Hash findes i klump form eller hele plader, og farven på hash kan variere mellem sort, brun, rødlig eller grønlig. Kvaliteten af hash afhænger meget af sammenpresningen, og mængden af THC. Hash betegnes dog som et af de mest koncentrerede former for cannabis. 

Hash har mange øgenavne. Det mest relevante er dog, at hash er det man kalder for et gateway-drug. Det betyder at hash er et stof, som åbner porten for andre og hårdere stoffer. Eksperimentering med stoffer starter oftest med hash, og bevæger sig derfra videre. Det er derfor meget vigtigt, at man er opmærksom på tegn på misbrug. Hashmisbrug kan på sigt, lede til udvikling af en hashpsykose.

Hvad er THC?

THC er hele årsagen til at man bliver påvirket af at ryge hash. Indholdet af THC i hash kan variere, men de seneste år er indholdet blevet højere og højere. Typisk vil der være mellem 5-40% THC i hash. Desto mere THC der findes i hash, desto mere påvirket eller “skæv” bliver man. Dertil kommer også større chance for konsekvenser, i form af psykiske lidelser eller hashpsykose forårsaget af hashmisbrug.

THC står for tetrahydrocannabinol og er en kemisk forbindelse som findes i cannabis eller hash. Det er meget forskelligt hvilken effekt THC har på mennesker. De fleste vil opleve en afslappende og beroligende effekt, mens andre oplever angst og paranoia ved rygning af hash med et højt indhold af THC.

Hashmisbrug

Hashmisbrug skaber psykisk afhængighed

Hash er sjældent fysisk afhængighedsskabende. Fysiske symptomer kan dog opstå ved hashmisbrug. Disse vare dog ikke længere end 5-10 dage efter endt brug. Dog kan hashmisbrug lede til psykisk afhængighed. Det er oftest de psykiske symptomer, som gør det svært, at stoppe et hashmisbrug.

Hash, og cannabis generelt, indeholder den psykoaktiv ingrediens THC. THC stimulerer den del af hjernen, der reagerer på fornøjelse. Herefter frigives dopamin, som giver en euforisk afslappende følelse i hele kroppen. Den effekt som THC har haft på hjernen, gennem et længere misbrug, er det som gør det svært, at stoppe med at ryge hash.

Det kan være svært, at se sig ud af et hashmisbrug, hvis man er blevet psykisk afhængig. Humøret påvirkes i høj grad, og det vil oftest være svært at føle fornøjelse medmindre man er ”skæv”. Hashmisbrugere har tendens til at blive meget indadvendte, og ligeglad med sig selv, og sine omgivelser. Dette er blot få af de bivirkninger hashmisbrug kan have.

Brug af hash har ikke samme virkning på alle. Det kan ofte efterlade én ængstelig, bange og panikslagen. Hashmisbrug kan forværre chancerne for at få depression, og kan forværre enhver form for psykisk lidelse, som man allerede måtte have.

Hvad er en hashpsykose?

Hashmisbrug kan hos nogen mennesker lede til en psykose (Hashpsykose) Der er forskellige symptomer på en hashpsykose, såsom at hører stemmer, føle sig overvåget og forfulgt. Med andre ord, konstant paranoia og hallucinationer. Hvis man er psykotisk har man svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da det kan være farligt, hvis det ikke behandles. En hashpsykose kan på længere sigt også lede til skizofreni.

Ifølge sundhed.dk optræder der årligt omkring 250 tilfælde af hashpsykose, som følge af hashmisbrug. Psykosen kan optræde under brug af hash, eller op til 2 uger efter. En hashpsykose kan varer op til 6 måneder.

Omtrent en 1/3 af alle som bliver indlagt med hashpsykose, bliver i løbet af de næste 5-10 år diagnosticeret med skizofreni. Der er altså derfor ikke nødvendigvis tale om, en forbigående lidelse.

Tegn & symptomer under og efter hashmisbrug

Første skridt mod behandling af symptomer på hashafhængighed, vil være helt at stoppe med at indtage hash. Dette opnås gennem en afgiftning, hvor man stopper alt brug af stoffet. Abstinenser kan variere fra person til person.

Under:

Efter:

Unge og hashmisbrug

Hashmisbrug kan have store konsekvenser for unge mennesker. Unge som ryger meget hash og samtidig går i skole, påvirkes negativt på indlæring. Vanedannende brug af hash kan gøre det svært at komme ud af sengen om morgenen, dermed har unge med hashmisbrug også mere fravær. Hash påvirker også i stor grad koncentrationsevnen og evnen til at huske. Dette medfører at unge med hashmisbrug går glip af en masse vigtig læring.

Unge i dag vil rigtig gerne passe ind, og tænker måske mindre over konsekvenserne, der kan være ved indtagelse af hash. Dette kan være en del af en periode, hvor der bliver skubbet mange grænser, og hvor gruppepres også ofte er tilstede. Konsekvenserne ved ordet (NEJ) kan ofte virke mere skræmmende, end tanken om indtagelse af hash eller andre stoffer.

Hashmisbrug betegnes som en virkelighedsflugt. Stress, angst eller selvværdsproblemer kan ofte findes som årsagen til hvorfor nogen bliver afhængige, mens andre ikke gør. Personer med dårligt selvværd, har oftest ikke særlig høje tanker om sig selv, og føler sig tilmed utilstrækkelige. Hertil hører også tanker om hvad andre mon syntes om én.

Hash er psykisk afhængighedsskabende. Dette betyder at personer som er afhængige, har svært ved psykisk at befinde sig i situationer, hvor man ikke er påvirket. Netop derfor er det utrolig svært at stoppe et hashmisbrug.

Tidligere klient af Det Gode Liv beskriver: Livet med hashmisbrug

Mit liv var gået i stå. Pludselig skete der ingenting længere. Tiden gik bare, og dage blev til år. Jeg kunne til sidst ikke komme igennem en dag uden at ryge hash, men samtidig tyngede det mig enormt meget. Jeg kunne ikke koncentrere mig på mit arbejde, og alting begyndte bare at betyde mindre for mig. Højdepunktet på min dag, var når jeg skulle ryge hash. Jeg kunne slet ikke kende mig selv mere.

Anonym, hashmisbruger

Forståelsen af afhængighed

Euforiserende stoffer heriblandt hash, giver en rar eller behagelig følelse, i hvert fald i begyndelsen. Det kan derfor blive en meget farlig flugtvej. Selvom man i en periode har kontrol over det, betyder det ikke at det bliver ved at være sådan.

Hashen vil med tiden tage styringen, og man vil få sværere og sværere ved at ligge det fra sig. Hash udnytter kroppens naturlige lykkestof, og kan sætte livsvarige mén på hjernen. Kroppen vil med tiden blive psykisk afhængig.

Det er ofte det, der kan være svært at forstå ved afhængighed. Fysiske symptomer ved hashmisbrug tager normalt ikke længe at komme over, men de efterfølges af de psykiske symptomer. Efter en langvarig periode med hashmisbrug, er det ikke unormalt at føle stress og depressions lignende symptomer. Netop derfor er det svært at stoppe helt på egen hånd, og mange ender derfor også i tilbagefald.

Hvis man som pårørende oplever usædvanlig adfærd eller tilbagetrukkenhed især socialt, kan det være en rigtig god idé at undersøge nærmere, da det kan være hashmisbrug. Det kan være en stor hjælp at få lov at tale om sine udfordringer, hvilket også vil give et bedre indblik for pårørende, om hvorfor/hvordan et hashmisbrug opstår.

Misbrugsbehandling vil altid være at foretrække, hvis man ønsker at komme en afhængighed til livs. Det Gode Liv, står altid klar med råd og vejledning, og vi tager varmt imod ved behandlingsstart.

vider en der ryger en joint - Hashmisbrug & Hashpsykose

Er du pårørende til en hashmisbruger?

Har man mistanke om, at ens barn eller samlever ryger hash, bør man ytre sin bekymring, men man skal undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den afhængige blot ryger endnu mere.

Som pårørende kan man alliere sig med Det Gode Liv, og til en start planlægge en evt. forestående intervention, læs mere herom under pårørende.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at hashmisbrug er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende, og som er et stort fokusområde i behandling hos Det Gode Liv.

Efter endt behandling er det meningsfuldt at hjælpe den afhængige ind i arbejde eller en uddannelse, også her finder du hjælp hos Det Gode Liv.

Har du spørgsmål om behandling af hashmisbrug?

Send os en besked med dit spørgsmål eller din bekymring. Ingen bør stå alene med et hashmisbrug. Vi svarer tilbage på alle beskeder hurtigst muligt.

Afhængigheder

Hvad er en afhængighed? Og hvilke symptomer, skader og udfordringer bringer det med sig?

Klik på nedenstående links, for at læse mere.

Ludomani

Det største skridt mod at overvinde spilafhængighed, er at indse, at man har et problem. Det kræver enorm styrke og mod at nå til denne konklusion.