Pårørende

Forståelsen af os selv

Afhængighed er en familiesygdom. Misbruget påvirker den afhængige og dennes pårørende. Venskaber, arbejde, børn, forældreforhold, kærlighedsliv og ægteskab – alt bliver ramt af afhængigheden. De pårørende, som er tættest knyttet til, og som holder mest af misbrugeren, bliver mest påvirket af dennes adfærd. De reagerer på misbrugerens opførsel, de ser, at misbruget tager overhånd, og de forsøger at kontrollere det. De skammer sig over ubehagelige optrin uden for hjemmet, men prøver privat at håndtere sagen. Det varer ikke længe, før de tror, at det hele er deres skyld og dermed påtager sig lidelsen, frygten og skyldfølelsen for misbrugeren. De bliver også syge.

Disse velmenende mennesker begynder at tælle, hvor mange genstande alkoholikeren indtager, hvor mange penge ludomanen spiller op, og hvor meget narkotika misbrugeren indtager i gram.
De hælder dyre drikkevarer i vasken, leder efter skjulte flasker, og de lytter efter lyden af flasker, der åbnes. Kigger efter gemmesteder til Oddset, kokain, hash, piller osv.
Al deres tænkning er rettet mod, hvad misbrugeren gør eller ikke gør, og hvordan de skal få misbrugeren til at holde op med at misbruge. Dette er deres tvangstanke.

Mange involverede parter

Det er skamfuldt at være vidne til, at et andet menneske prøver at tage livet af sig selv ved misbrug. Mens den afhængige ikke synes at bekymre sig om regninger, arbejde, børn eller eget helbred, begynder mennesker i omgangskredsen at blive bekymrede. De begår den fejl; at holde hånden over den afhængige. De ordner tingene, finder på undskyldninger og fortæller små løgne for at reparere ødelagte venskaber – og de bekymrer sig mere og mere. Dette er deres ængstelse.

Før eller senere gør misbrugeren omgivelserne vrede. De pårørende indser, at den afhængige løber fra sit ansvar, lyver og misbruger deres tillid. De føler, at misbrugeren ikke holder af dem. De ønsker at gøre gengæld, at straffe og lade den afhængige undgælde for smerten og frustrationen, som er påført dem pga. ukontrolleret misbrug. Dette er deres vrede.

viser en familie der står i en solnedgang Pårørende familiesygdom Afhængighed Venskaber, arbejde, børn forældreforhold kærlighedsliv ægteskab misbrugerens

Karrusellen kører

De, der er nært knyttet til den afhængige, begynder at spille komedie. De pårørende godtager løfter om, at problemet er overstået, hver gang der kommer en ædruelighedsperiode. Når pårørende fornemmer, at den afhængige er på vej til et tilbagefald, er tendensen, at de forsøger at gemme deres følelser og tidligere erindringer. Dette er deres benægtelse.

Den måske alvorligste skade hos dem, der har levet en del af deres liv med en afhængig, viser sig i form af en nagende følelse af, at de på en eller anden måde har fejlet – de slog ikke til, de var ikke tiltrækkende nok, de var ikke dygtige nok til at løse problemerne for den, de holdt af. De tror, at det hele skyldes noget, de gjorde eller ikke gjorde. Dette er deres skyldfølelse.

Misbrugerens halve løfter

Som pårørende til en afhængig er det næsten en uoverskuelig opgave at motivere vedkommende til at gå i behandling. De pårørende gør mange forsøg, men ofte opnås kun løfter eller halvhjertede forsøg fra misbrugeren. Løfterne fremsættes ofte, når misbrugeren føler, at den pårørende er ved at “stå af”, måske ligefrem er ved at forlade vedkommende.

Har du brug for hjælp?

Lider du af afhængighed, eller er du pårørende til en, der gør? – Ring til Det Gode Liv, hvis du har brug for hjælp, råd eller vejledning – Døgntelefonen er altid åben

Misbrug, samspil & konsekvenser

Misbrugeren må stilles nogle konsekvenser i udsigt, hvis ikke vedkommende er indstillet på at gøre noget ved sit problem. Et samspil mellem familie, venner og behandlingscenter er her særdeles effektivt

Ring & få rådgivning, når du som pårørende har fået NOK.

Du skal ikke fremsætte løfter som: “Jeg vil gøre alt for dig, hvis du holder op med dit misbrug”. Det virker simpelthen ikke, da misbrugeren har en sygelig trang til sit stof eller spil. Den afhængige vil måske love at holde op og holde dette et stykke tid, men vil, hvis vedkommende ikke kommer i behandling, ALTID begynde at misbruge igen. Det siger al erfaring desværre.

viser en kvinde der lægger hovedet ind til en mands skulder - Pårørende medafhængighed

Effektiv behandling

Behandling med ro og tid til at fokusere på bedring og fremtidig udvikling

Ring allerede i dag!

Problemer som skyldes afhængighed, løser ikke sig selv. Det er derfor vigtigt, at man opsøger hjælp.

Hvad er medafhængighed?

Definitionen på at være tryghedsnarkoman er meget sammenlignelig med det at være medafhængig. Dog er medafhængighed en meget specifik definition, som refererer til forholdet mellem en misbruger og en pårørende.

Helt specifikt er medafhængighed et behov for kontrol eller det at kontrollere en anden, samtidig med at man nedprioriterer ens egne behov og har fuldt fokus på en anden persons (misbrugerens) behov. En medafhængig vil typisk have meget svært ved at slippe sit mønster.

Der er mange punkter, man skal igennem, før man forstår medafhængighed fuldt ud. En medafhængig lægger al sin energi i at føje misbrugeren og sørge for, at denne ikke lider nogen last i stedet for at sige fra og sætte grænser for, hvad der er acceptabelt.

Som medafhængig har man nemt ved at skyde skylden over på misbrugeren. Dermed vil undskyldningen for, at man har det dårligt, altid være en andens skyld. Dette kan også anses som en form for flugt eller et gemmested i stedet for at se sine problemer i øjnene.

En medafhængig er af den overbevisning, at hvis man kontrollerer sin egen adfærd og misbrugerens adfærd, kan man dermed ændre hele situationen til det bedre. Dette er desværre lige omvendt.

viser to damer der sidder sammen i sorg - PårørendeMedafhængighed misbrugeren tankemønstre

Medafhængighed & tankemønstre

Medafhængige dækker typisk over misbrugeren, lyver for misbrugeren og dækker over den uhåndterlige livsstil. Nogle overbeviser sig selv om, at kærlighed og opmærksomhed er vejen, som skal få misbrugeren til at se sine fejl. Andre bruger vrede, skældud og trusler som en måde at kontrollere misbrugeren på.

En medafhængig vil ofte bruge ekstreme metoder for at opnå kontrol. Dette kan også inkludere spionage af misbrugerens telefon, mails, og hvor vedkommende befinder sig henne. Der findes mange forskellige variationer af en medafhængigs opførelse, men denne er oftest altid forbundet med kontrol.

Derudover er en medafhængig normalt en meget givende person. Én, der trives med at ”rydde op” efter andre og har et behov for at føle sig nødvendig. En medafhængig er i bund og grund et individ, hvis liv er vendt på hovedet, fyldt med kaos, emotionel tumult, frygt, benægtelse og besættelse af en misbruger.

Medafhængighed såvel som afhængighed er muligvis et symptom på noget dybere liggende. Vi ved, at misbrugere anvender alkohol eller stoffer til at fylde et tomrum eller til at flygte fra virkeligheden.

Så hvis en medafhængig er afhængig af en anden person eller dennes adfærd, prøver den medafhængige muligvis også at aflede sine egne problemer eller fylde et tomrum. Disse underliggende problemer kan stamme fra barndomstraume/traumatiske oplevelser, lavt selvværd eller opvækst med en forælder i misbrug.

Hvis man, som pårørende til en misbruger, befinder sig i en tilstand, som kan sammenlignes med medafhængighed, bør man være opmærksom. Ofte vil man ikke selv opdage, hvis man er medafhængig. At være medafhængig er en lidelse såvel som afhængighed. Denne bør tages alvorligt og bør behandles. Konsekvenserne ved ubehandlet medafhængighed kan medføre, at symptomerne vil opstå gentagende gennem resten af ens liv.

Overvejelsen & hensigten

Det er ekstremt svært at overvære nære eller kære, have en afhængighed eller et misbrug. Potentielt destruktiv opførsel over længere tid kan ødelægge mange aspekter af en persons liv. Langt de fleste kæmper med at åbne op for emnet og få taget den første samtale eller konfrontation.

Der er forskellige metoder at overveje, når temaet omkring afhængighed skal tages op.

 • Først og fremmest; enhver konfrontation, som opfattes som belærende, eller som er baseret på vrede, vil med høj sandsynlighed ikke være succesfuld.
 • Forvent gerne en stor portion modstand eller benægtelse fra den afhængiges side. Forbered dig gerne på dette.
 • Målet med konfrontationen eller interventionen bør altid være at opfordre den afhængige til at overveje at gå i behandling. Hensigten bør aldrig være at straffe, beskylde eller på nogen måde at gengælde enhver form for følelsesmæssig lidelse, som den afhængige har forvoldt andre.
Viser et par der holder hinanden i hånden Intervention Pårørende

Intervention

En planlagt og oprigtig intervention består af en eller flere nære venner og/eller familiemedlemmer, som konfronterer den afhængige med deres bekymringer på en ikke-truende måde samt et forsøg på at overbevise den afhængige om, at vedkommende bør søge professionel hjælp i form af behandling.

Interventioner kan både foregå én til én eller ved en samling af en gruppe nærtstående personer. 

Man kan med fordel lave nogle notater til sig selv, som kan bruges som argumenter under interventionen. På den måde har man haft tid til at tænke over, hvad man gerne ville sige og undgår at glemme vigtige detaljer. Fortæl evt. om en episode, hvor den afhængige sårede dig med dennes adfærd og fortæl gerne, hvilke følelser det vækkede i netop dig.

En succesfuld intervention er en svær balancegang mellem vedholdenhed og det faktum, at det aldrig hjælper at være truende. Lad evt. hvert medlem af interventionen tale for dem selv og fortælle, hvilke følelser den afhængige har rørt i netop dem, fortælle om episoder og forklare det inderlige ønske om behandling for den afhængige og livet uden afhængighed.

Planlægning, iscenesættelse & opfølgning

Opfølgning på interventionen vil være at sikre, at den afhængige har taget de ord til sig, som blev sagt på mødet. Er der sket en positiv forandring i den afhængiges adfærd, eller er der startet en behandling. Hjælp den afhængige med at ændre hverdagens mønstre og lav evt. nye tiltag. Dette kan modvirke tilbagefald.

Planlægning og iscenesættelse af en intervention kan dog være meget stressende for alle involverede, og mange har derfor svært ved at få det gjort.

(Det Gode Liv) er selvfølgelig behjælpelige med denne slags problemer. Vi hjælper meget gerne med gode råd eller planlægning af forestående intervention. Telefonen er åben i alle døgnets 24 timer, og man er selvfølgelig også velkommen til at sende os en mail, hvis man finder dette mere passende.
Det første skridt er altid det vigtigste.

Sygdomsforløbet hos en afhængig

Nedenstående punkter er en liste over konsekvenser, som den misbrugende/afhængige og de pårørende kan opleve. Listen kan benyttes til at lave en indikation af, hvor alvorligt misbruget er.

 • Forsøger at skjule misbruget
 • Benægtelse ved konfrontering
 • Misbruget foregår oftest alene
 • Kontroltab
 • Familien begynder at påtale afhængigheden
 • Afhængigheden er blevet en belastning for familien
 • Påtale får afhængige til at gå i defensiven
 • Brudte løfter om stop eller nedsættelse af forbrug
 • Ofte meget beruset ved sociale arrangementer
 • Oplever blackouts
 • Faste misbrugsvaner
 • Abstinenser
 • Beruselse i dagligdagen
 • Skænderier, kommunikationsfejl og sammenbrud i familien
 • Samvittigheds- og andre følelsesmæssige problemer (for både afhængige som pårørende)
 • Personlighedsændring under påvirkning

FORLØB OG TEGN PÅ MISBRUG ER MERE ELLER MINDRE ENS FOR ALLE
MISBRUG

Pårørende

Afhængighedens indvirkning på familien

Indledende fase >>

Kronisk fase >>

Rehabiliteringen >>

Genopbygningen

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller har du brug for råd & vejledning? Send os gerne en fortrolig besked. Vi vender tilbage inden for 12 timer.