Pårørende til en alkoholiker

Er du pårørende til en alkoholiker?

Er du ven, kollega, familiemedlem eller nærtstående til en, som drikker? Uanset hvilken rolle du har, er det altid hårdt at se en person ødelægge sig selv med alkohol. Det er dog værd at huske, at en alkoholiker ikke drikker, fordi vedkommende har lyst, men fordi vedkommende er syg og ikke kan undvære alkohol. At være pårørende til en alkoholiker, betyder ofte, at man selv bliver involveret i afhængigheden.

Omkring halvdelen af alle henvendelser til Det Gode Liv kommer fra pårørende til en alkoholiker. Samtalen går ofte på, hvordan man overtaler en alkoholiker til at gå i behandling, samt råd og vejledning til at håndtere sine egne følelser. Hos behandlingscenter Det Gode Liv rådgiver vi dig, der er pårørende til en alkoholiker. 

Er du pårørende til en person, som drikker, og oplever du, at vedkommende lyver om sit forbrug og benægter at have et alkoholproblem? Dette er en meget naturlig del af et alkoholmisbrug. Vi mennesker går i forsvarsposition, når vi anklages, og det samme sker for en alkoholiker, som endnu er i benægtelse omkring sin afhængighed. 

Vi sidder klar ved telefonerne 24 timer i døgnet. Vi hjælper, rådgiver og vejleder. Hvis du er pårørende til en alkoholiker, så kontakt Det Gode Liv. Vi tager godt imod dig.

Tag vores alkoholiker test online.

Testen vil være en god indikator på, hvor slemt alkoholforbruget har udviklet sig.

Kontakt os i dag

Ingen bør stå alene med et misbrug eller en afhængighed. Kontakt os på vores døgntelefon, og lad os sammen tale om, hvilke muligheder der findes for behandling.

Alkoholisme rammer også de pårørende

Alkoholisme er en sygdom, som påvirker hele familien. Netop derfor kalder vi det også for en familiesygdom. Én persons misbrug kan splitte hele familien. Afhængigheden vil med tiden udvikle sig og gøre det endnu sværere for alkoholikeren at stoppe med at drikke. De pårørende påtager sig dermed hele ansvaret for, at hverdagen ikke styrter sammen.

Det er utrolig hårdt og opslidende at være pårørende til en alkoholiker og samtidig få en hverdag til at hænge sammen. Pårørende og børn af alkoholikere oplever ofte svigt – både i form af omsorgssvigt, men også i form af brudte løfter. Desværre udvikler mange pårørende en tilstand, som kaldes medafhængighed. Tilstanden tvinger pårørende til at nedprioritere egne behov til fordel for den afhængiges.

De fleste pårørende synes, det er utrolig skamfuldt at lade sig styre af en alkoholiker, og derfor holder de det ofte hemmeligt. Når man er tæt på en afhængighed som alkoholisme, bliver man ofte forblændet og ser ikke mulighed for at søge hjælp, før afhængigheden har fået overtaget. 

Som pårørende til en alkoholiker er det vigtigt, at man opsøger hjælp, inden afhængigheden har nedslidt én totalt. Det kræver meget mere tid og evner at komme tilbage til sit normale jeg efter en lang periode, hvor man som pårørende har været styret af afhængigheden.

Pårørende til en alkoholiker

Hvordan motiverer man en alkoholiker

Det er en svær situation at være pårørende til en alkoholiker og samtidig at skulle overtale vedkommende til at gå i alkoholbehandling. I visse tilfælde har det krævet utallige forsøg fra pårørende. Den afhængige lover gang på gang enten at skære ned på sit forbrug eller helt at stoppe med at drikke alkohol. Måske holder det i en periode, men uden behandling er det kun et spørgsmål om tid, før alkoholikeren begynder at drikke igen. 

Størstedelen af alle henvendelser til Behandlingscenter Det Gode Liv kommer fra pårørende. Efter en lang og opslidende periode med afhængighed i familien, vil de pårørende gerne have alkoholikeren i døgnbehandling. Spørgsmålet går ofte på: “Hvordan motiverer man en alkoholiker til at gå i behandling?”

Det er vigtigt, at man som pårørende er godt forberedt, når den endelige konfrontation skal tages. Vi vil forsøge at klæde dig/jer bedst muligt på, så du/I har det bedste udgangspunkt.

Planlægning af intervention

At foretage en godt planlagt intervention kan være et fantastisk værktøj for pårørende. Interventionen handler om at samle familie, venner eller andre nærtstående til alkoholikeren. Det er vigtigt, at de mennesker som deltager har gode intentioner overfor pårørende såvel som den afhængige.

Interventionen drejer sig om at gøre den afhængige opmærksom på alkoholproblemet ved at fortælle, hvordan misbruget hver især påvirker de, som medvirker i interventionen. Man bør tale åbent om sine egne følelser, og man bør ikke lægge skjul på mentale smerter, som opleves ved at være pårørende til en alkoholiker.

8 gode råd til pårørende

  • Tal ikke ned til misbrugeren
  • Undgå at virke truende
  • Sig fra og husk at sætte en grænse
  • Tal om dine følelser 
  • Tal om hvordan alkoholmisbruget påvirker dig
  • Find et emne som taler til misbrugerens følelser
  • Saml gerne flere pårørende til interventionen/konfrontationen
  • Stil et ultimatum

Er du interesseret i at vide mere? Læs mere om intervention her.

Pårørendebehandling hos Det Gode Liv

Hos behandlingscenter Det Gode Liv anser vi afhængighed som en familiesygdom. Afhængigheden påvirker nemlig hele familien. Det er vigtigt, at pårørende til en alkoholiker får indsigt i sygdommen og får den nødvendige hjælp ovenpå et længere forløb med misbrug.

En alkoholiker skal først og fremmest hjælpe sig selv, før vedkommende kan hjælpe sine pårørende. Men hvad nu hvis de pårørende er lige så syge som alkoholikeren? Når en klient indskrives i døgnbehandling hos Det Gode Liv, tilbydes klientens familie et pårørendeforløb hos en af vores terapeuter. 

Et forløb for pårørende giver indsigt i sygdommen, både afhængigheden, men også medafhængigheden. Samtidig får de pårørende ro til at tale om de problemstillinger, som har voldt stor mental smerte.

Pårørendebehandling giver nogle mentale værktøjer til at håndtere dagligdagen, når den afhængige kommer hjem efter endt døgnbehandling. Efter behandlingen er det nemlig hele familiens ansvar at styrke lysten og glæden ved et liv uden afhængighed.

Få glæden og livet tilbage

Som pårørende til en alkoholiker kan et liv uden alkohol virke meget fjernt. Alkoholafhængigheden har tynget familien så længe, at interne sociale forhold begynder at smuldre. Der er dog lys for enden af tunnelen, hvis den afhængige vælger at gå i alkoholbehandling.

Langt størstedelen af dem, som har gået i alkoholbehandling, har fået glæden ved livet tilbage og har genvundet deres families tillid. Pludselig kan forhold blomstre, og familien kan igen blive hel.

Send os en besked

Er du pårørende til en alkoholiker, og har du brug for hjælp, råd og vejledning? Send os en besked med dine bekymringer, Vi svarer på alle beskeder inden for 12 timer.

Hvad er medafhængighed?

Medafhængighed er en tilstand som pårørende ofte gennemlever.