Alkoholbehandling i Aarhus

Hvad er ambulant alkoholbehandling i Aarhus?

Ambulant alkoholbehandling i Aarhus, er behandling til dig som ønsker at bo hjemme og passe arbejde samt andre forpligtelser, mens du går i alkoholbehandling. Vi tilpasser behandlingen efter dine behov. Dette betyder for dig, at du kan gå i behandling uden for din normale arbejdstid.

Ambulant alkoholbehandling anbefales ofte til personer, som ikke har udviklet afhængighed, men som derimod har et misbrug af alkohol. Alkoholmisbrug eller alkoholproblemer, kan i mange tilfælde behandles med ambulant behandling. 

Hvordan foregår ambulant alkoholbehandling i Aarhus?

Ambulant behandling foregår som 1-1 samtaler, sammen med en terapeut med speciale i misbrugsbehandling. Terapeuten vil undervejs i behandlingen i samarbejde med klienten, dykke ned i de årsager som ligger til grund for det pågældende misbrug.

Hertil skal årsagen/årsagerne bearbejdes, og der skal skabes en forståelse af situationen. Efterfølgende skal der via mentale værktøjer, arbejdes med at forebygge misbrugsfremkaldende tanker og følelser. I stedet vil klienten lære, at håndtere tanker og følelser på en ny måde.

Lokationen i Aarhus

Vores behandlingslokaler i Aarhus ligger i Aabyhøj. Lokalerne ligger på en stille vej, i et roligt erhvervs og boligkvarter. Når man ankommer træder man ind i gården, hvor lokalerne ligger. Det Gode Liv – Aarhus er ambulant behandling til misbrugsramte.

Parkeringsmulighederne er rigtige gode. Man kan parkere ved vejen, eller på den overfor liggende parkeringsplads, som tilhører JYSK. Der er også rigtige gode muligheder med offentlig transport. Bybussen holder lige på den anden side af vejen.

Man bliver mødt af lyse, venlige og varme lokaler. Hertil hører et kontor, og et terapirum. Alt hvad man har brug for, for at skabe gode rammer for ambulantbehandling.

Vores dygtige behandler René Thomsen møder dig/jer i døren, og byder dig/jer velkommen. René har selv haft afhængighed tæt på, tidligere i sit liv. I dag har han mere end 10 års erfaring med behandling af afhængighed og misbrug. Vi kan derfor garantere at du/i, er i gode hænder under hele behandlingen.

Behandlingstilbud i Aarhus

Ambulant alkoholbehandling

Hos Det Gode Liv tilbyder vi i Aarhus rådgivning og ambulant behandling til helt almindelige danske borgere, der har udviklet misbrug af alkohol, hash, kokain, medicin, gaming, købetrang / shopaholic eller lider af ludomani.

Alle vores forløb er ambulante, hvilket giver mulighed for at bo hjemme og passe hverdagens forpligtelser, så som arbejde-, fritids- og familieinteresser, mens behandlingen foregår.

Pårørendebehandling

Et pårørende ambulant behandlingsforløb hos Det Gode Liv Aarhus giver pårørende mulighed for at få indsigt, forståelse, og det at kunne komme videre, og arbejde med egne udfordringer.

Efterbehandling

Der afholdes efterbehandling hos Det Gode Liv Aarhus den første lørdag i hver måned, hvor man i 12 måneder efter sin endte behandling kan komme og få råd, og vejledning til de udfordringer, man møder når man er afsluttet primær. Dette gøres også, efter behov og henvendelse.

Har du brug for hjælp?

Vil du gerne vide mere om ambulant alkoholbehandling i Aarhus? Kontakt os pr. tlf.