Afhængighed & misbrug

Hvad er forskellen på afhængighed og misbrug?

Afhængighed defineres som en tilstand, der både kan være fysisk og psykisk og indebærer typisk ændringer i adfærdsmønster og tankegang, som bliver præget af trang. Misbrug henviser til brugen af et stof, alkohol eller andet, hvor brugeren ikke kan styre sit forbrug, velvidende at det er skadeligt for kroppen, psyken og de nære relationer.

“Ved afhængighed bliver rusmidlet vigtigere end andre aktiviteter, selvom den afhængige person er klar over de skadelige virkninger“ Kilde: Sundhed.dk

Kend forskellen på afhængighed og misbrug

Det kan være svært at skelne mellem et misbrug og en afhængighed, fordi det ofte smelter sammen. Et misbrug kan være vejen til en dyb afhængighed, men en afhængighed kan også være det, der udløser et misbrug.

Her får du to punkter, som kan være med til at definere forskellene.

  • Afhængighed viser sig i et adfærdsmønster, der kan udvikle sig til at blive en vane med både psykiske og fysiske konsekvenser. Afhængighed er en psykisk lidelse, så kommer det typisk til udtryk i en kraftig og dominerende trang til at indtage det – så dominerende, at det er nødvendigt og styrende for dagligdagen.

    • Psykisk afhængighed: fuld opmærksomhed og tankerne er rettet mod rusmidlet. Voldsom trang til at indtage stoffet for at opnå den ønskede effekt.

    • Fysisk afhængighed: kroppen har vænnet sig til at være påvirket, og derfor opstår der fysiske symptomer (abstinenser), når rusmidlet ikke længere er til stede – såsom kvalme, rysten, hovedpine, feber, kramper.
  • Misbrug viser sig i handlingen, hvor en person indtager et rusmiddel, som kan være til skade, og hvor brugen ikke er i overensstemmelse med medicinske retningslinjer. Det er rusen eller afhængigheden(abstinenser), der som oftest er motivationen for at tage stoffet. Ofte oplever en misbruger – og miljøet omkring personen – at nogle problemer opstår i takt med at misbruget udvikles. Problemer, der omfatter helbredet, skole/arbejde, økonomi og forholdet til familie og venner.

Få behandling for misbrug og afhængighed

Det er muligt at ændre en destruktiv livssituation, der er opstået som følge af alkoholmisbrug, stofmisbrug og general afhængighed. Behandlingscenter / misbrugscenter Det Gode Liv tilbyder misbrugsbehandling til mennesker, som er ramt af misbrug, afhængighed og medafhængighed. Læs mere her

Vil du vide mere om, hvad der karakteriserer afhængighed og misbrug? Vi har skrevet om begge dele for at belyse to sider af et område, der kan være svært at kende forskel på.

Råd & vejledning

Kontakt os anonymt døgnet rundt. Det første skridt er altid det vigtigste!