Kokainmisbrug

Skrevet af: Psykoterapeut - Peter Flink Larsen

Kokain er et euforistede stof som er dybt afhængighedsskabende. Forklaringen på hvorfor nogen udvikler et kokainmisbrug findes i måden hvorpå kokain udnytter hjernens belønningscenter. Dopamin udløses i store mængder, og skaber eufori for brugeren af kokainen. Læs mere nedenfor ↓

Hvad kendetegner et kokainmisbrug?

Kokain er meget afhængighedsskabende, og desværre bliver nogen “hooked” allerede første gang de prøver stoffet. I starten er det følelsen af eufori som får nogen personer til tage kokain igen og igen. Det er typisk sådan et kokainmisbrug starter.

Når man hyppigt har taget kokain, optræder det som kaldes for toleranceudvikling. Der skal pludselig mere kokain til, for at føle samme glædesrus som tidligere. Det resultere i at brugeren tager større dosis, hvilket ikke kun er farligt for helbredet, men også kan lede til afhængighed.

Virkningen af kokain vare typisk mellem 30-60 min. Når kokainen stopper med at virke, rammes brugeren af en nedtur, som forværres for hver dosis kokain der indtages. Det er hjernens måde at fortælle at den har været på overarbejde. Øget forbrug og tolerans er et af de første tegn på et kokainmisbrug. 

Kokainmisbrug

Hvordan spotter man en kokainmisbruger?

Tegn og symptomer på kokainmisbrug er mange, og nogle af symptomerne kan også indgå i anden sammenhæng. Hvis du har en mistanke om at en af dine nærmeste misburger kokain, kan vores erfaring muligvis bekræfte din mistanke. Nedenfor får du tre eksempler på tegn og symptomer ↓

  • Adfærdsændring – Lyver vedkommende mere end normalt eller virker han/hun mere hemmelighedsfuld? Oplever du at vedkommende har sværere ved at styre sit temperament, og bliver nemt meget rasende, opfarende eller ubehagelig i sin væremåde og attitude. Dette kan være tegn på misbrug.

  • Depressionslignende symptomer – Alle som misbruger kokain bliver ramt af en nedtur når man ophøre brug af stoffet. Nedturen inkludere bl.a. rastløshed, træthed, tomme tanker og mangel på initiativ. Dette er grundet mangel af dopamin i hjernen, som tager tid om at produceres igen.

  • Økonomiske problemer – Mangler vedkommende ofte penge, og rækker derfor ud til familie eller venner for at låne? Har han/hun optaget lån i pengeinstitutter eller andre steder, og har samtidig måske svært ved at betale tilbage. Kokain er dyrt hvis man har et stort forbrug. Dette kan være tegn på kokainmisbrug.

Fakta om kokainmisbrug i Danmark

I 2015 blev der på landsplan indskrevet 5.626 personer i behandling.

Her er der både tale om personer, der er indskrevet for første gang og personer, som indskrives i behandling på ny. Andelen af personer, der ikke tidligere har været i behandling udgør 44 pct.

Kilde: Sundhedsstyrrelsen

Hvad er kokain?

Kokain stammer fra kokaplanten som har sin oprindelse i Sydamerika. Kokain udvindes fra bladene på kokaplanten som gennemgår en lang og ulovlig proces. Processen inkluderer brug af mange forskellige kemikalier for at udvinde ren kokain fra bladene. Herunder brug af benzin, syre, blegemiddel og cement. 

Kokain blev for over 150 år siden brugt som medicin, det var dog først senere at den vestlige verden første gang blev introduceret for kokain i Coca Cola (heraf navnet). Den amerikanske regering valgte dog i 1914 at forbyde brug af stoffet. I dag klassificeres kokain som et ulovligt euforiserende stof.

Hvordan fungerer kokain i hjernen?

Kokain udløser det stof i hjernen som hedder dopamin. Belønningscentret i hjernen frigiver dopamin og giver euforisk følelse. Når kokain indtages, bliver dopamin frigivet i store mængder og giver dermed en meget overvældende følelse af eufori. Det er denne følelse, som får førstegangsbrugere til at vende tilbage til stoffet igen og igen.

Frigivelsen af dopamin i hjernens belønningskredsløb gør, at hjernen tilpasser sig den overskydende mængde dopamin og bliver mindre følsom overfor reaktionen forårsaget af kokainen. Som resultat af dette ses en stor forøgelse af den dosis, som brugeren tager i et forsøg på at opretholde den samme følelse af eufori.

Kan man blive afhængig af kokain

Et kokainmisbrug kan på sigt lede til psykisk afhængighed. Kokainafhængighed betragtes som en sygelig trang til at tage kokain og opnå eufori. Man bliver typisk afhængig af de følelser som opstår grundet overflod af dopamin i hjernen.

Udnyttelse og misbrug af hjernens naturlige belønningscenter kan skabe forandringer i hvordan hjernen fungerer. Når først forandringerne er sket, er det meget svært at nå tilbage hvor man var inden. Det kan lade sig gøre, men det tager tid. Tidligere misbrugere af kokain fortæller hvordan de efter endt misbrug finder følelsen af glæde igen, men aldrig følelsen af eufori.

Er du pårørende til en kokainmisbruger?

jdyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Har du spørgsmål vedr. kokainmisbrug

Send os en besked med dit spørgsmål eller din bekymring. Vi svarer indenfor 12 timer.

Afhængighed

Hvad er en afhængighed? Og hvilke symptomer, skader og udfordringer bringer det med sig?

Klik på nedenstående links, for at læse mere.

Intervention

En succesfuld intervention er en svær balancegang mellem vedholdenhed, og det faktum at det aldrig hjælper at være truende. Vi fortæller hvordan det bedst muligt gøres.