Kokainmisbrug


Kokain misbrug


 

Kokain findes i dag i alle dele af samfundet og er let tilgængeligt, hvis blot man har pengene.

Kokain er meget vanedannende og afhængighedsskabende som alle andre rusmidler og på mange måder et lumskt rusmiddel. Både rusen og skadevirkningerne er udramatisk og kan let overses, men de er ikke desto mindre ødelæggende på langt sigt. Antallet af behandlingskrævende misbrugere i Danmark er anslået til ca. 50.000, og kun få er i behandling.

Hold øje med adfærdsændringer

Risikoen for at udvikle afhængighed er på niveau med risikoen for at blive afhængig af alkohol. Jo yngre man er, når man begynder at sniffe, desto større er risikoen for at udvikle afhængighed.

Hvis der sker en påfaldende stærk og pludselig ændring i adfærd, kan det være tegn på stofmisbrug. Man skal derfor se hvordan adfærden er.

Symptomerne kan være følgende:

 • Bratte humør- eller holdningsændringer.
 • Pludseligt pjækkeri fra arbejde eller ligegyldighed med arbejdspladsen.
 • Pludselig modstand mod regler i samfundet eller på jobbet
 • Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt.
 • Tiltagende tendens til at låne penge af kollegaer/familie eller venner.
 • Den afhængiges ejendele forsvinder, uden at det kan forklares.
 • Den afhængige er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele.
 • Der opstår samvær med nye venner, som I sjældent ser noget til, og som jeres misbruger aldrig har snakket med jer om.
 • Den afhængige er oftere psykisk nedtrykt.
 • Vedkommende har svært ved at sove eller falde til ro.
 • I finder stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse.
 • Forsøg at undgå et skænderi
 • Har man mistanke om, at ens samlever tager kokain., bør man ytre sin bekymring, men man skal undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den afhængige blot sniffer endnu mere.

Som pårørende kan man alliere sig med Det Gode Liv, og nogle gange gå bag misbrugerens ryg. Som en start til at planlægge en evt. forestående intervention, læs mere herom under pårørende.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at hashen/kokainen er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende, og bliver taget vare om i behandling på det gode liv

Efter endt behandling er det meningsfuldt at hjælpe den afhængige ind i arbejde/tilbage til arbejde eller en uddannelse, også her finder du hjælp hos Det Gode Liv.