For Virksomheder & Medarbejdere

Er der en medarbejder i virksomheden, som har udviklet et misbrug?

Misbrugspolitik er en helt essentiel del af en stor virksomhed. Alle virksomheder bør have en misbrugspolitik, så man altid ved, hvad man bør gøre, hvis man har en medarbejder, som er i misbrug. Så lad Det Gode Liv hjælpe din virksomhed med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar løsning. En løsning der hjælper din medarbejder i behandling og ud af misbruget. 

Det Gode Liv tilbyder ambulant misbrugsbehandling. I behandlingen kan medarbejderen forblive hjemme og passe sit arbejde helt eller delvist, mens behandlingen står på. En ambulant behandling strækker sig typisk over 6-8 uger.

Der kan etableres døgn- eller kombinationsbehandlinger. Vi har vores egen nyrenoverede del af centret til dette. Et højtuddannet professionelt team vil stå klar til at hjælpe jeres medarbejder.

En medarbejder i misbrug vurderes til kun at være ca. 75 % effektiv, hvilket betyder en del for produktiviteten.

Ring og hør nærmere herom på telefon 72100800.

Misbrugspolitik i virksomheden

Det er ledelsen, der har det overordnede ansvar for medarbejdernes sikkerhed og sundhed. De har dermed også ansvar for de følgevirkninger, et misbrug kan medføre. Erfaringen viser, at det har stor betydning, hvis en eller flere nøglepersoner kan træde til handling, når et misbrug udvikles.

Helt klare retningslinjer i form af en misbrugspolitik vil lette vanskelige beslutninger i virksomheden. Beslutninger som både ledere, kollegaer og nøglepersoner i virksomheden står overfor, når en medarbejder eller kollega har et misbrug. Inddrag Det Gode Liv i udviklingen af denne politik eller brug vores virksomhedskonsulenter til at bistå i de svære samtaler.

viser en der skriver med en kuglepen Virksomhed medarbejder virksomhed Misbrugspolitik

Der er god forretning i effektiv misbrugspolitik!

Statistikken viser at ca. 2/3 af dem, der går i behandling, bliver fuldt arbejdsdygtige igen. De vil efterfølgende en vellykket behandling være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden.

En almindelig lønmodtager i misbrug, til en omkostning på 175 kr./t, koster virksomheden i nærheden af ca. 100.000 kr. årligt i tabt effektivitet, som kan stå på i mange år uden virksomheden opdager det eller håndterer problemet.

Når medarbejdere kommer tilbage efter endt behandling får du en ny medarbejder med endnu mere drive. Samtidig vil de virksomhedsopbyggede kompetencer være i behold.

At køre en ny medarbejder ind i en stilling ligger omkostningsmæssigt højt. Man vurderer, at en nyansat medarbejder ligger på en omkostning mellem 200.000 – 550.000 kr., inden de opnår 100% effektivitet. Så det er en god forretning at holde på sine kompetente medarbejdere.

Vi sidder klar ved telefonen 24 timer i døgnet.

Kontakt det gode liv allerede i dag, for at få hjælp til at konfrontere jeres medarbejdere, der har et afhængighedsproblem.

Vi har to virksomhedskonsulenter ansat, som har stor erfaring i at bistå HR afdelinger med processen omkring misbrug i virksomheden, og evt. udarbejdelse af misbrugspolitik.