Pårørendebehandling

Behandling til pårørende af misbrugere

Afhængighed er en familiesygdom. Misbruget påvirker den afhængige og dennes familieliv. Venskaber, arbejde, børn, forældreforhold, kærlighedsliv og ægteskab – alt bliver ramt af afhængigheden. 

Forløbet for pårørende

Som pårørende har man ofte oplevet misbruget helt tæt på. Forskning har vist, at mennesker som lever i nært fællesskab med afhængige udvikler et adfærdsmønster og et tankesæt, som ligner den afhængiges. Efter længere tids medafhængighed opnår de fleste mennesker en tilstand af selv at blive syge. Denne tilstand opstår ved, at man har ladet en anden persons adfærd påvirke sig, og ved at bekymre sig og kontrollere det andet menneske så meget, at man helt glemmer sig selv.

For den afhængige kommer stoffet/alkoholen mm. efterhånden i første række, men for familien kommer misbrugeren i første række. ”Bare man holder ud, bliver alt godt” – imens øges de psykiske skader.

Der opstår et destruktivt mønster i familien. Disse mønstre kommer både til udtryk i passivitet såvel som aktivt at gøre sit bedste for at påtage sig den afhængiges rolle. Aggressivitet kan også komme til udtryk i frustration og vrede, depression, angst mm. 

Familiesygdom

Et misbrug er hårdt for den ramte, men er oftest lige så hårdt for de pårørende. Vi kalder vi det en familiesygdom, det er nemlig ikke kun misbrugeren som påvirkes, men derimod hele familien. Opmærksomheden rettes mod misbrugeren og dennes negative adfærd. Familiens egne følelser og behov skubbes i baggrunden, og familien overtager mere og mere selv den negative adfærd. Efterhånden bliver misbrugeren den pårørendes flaske/hashpibe/medicin mm.

Hele livsmønsteret er bygget op omkring et stof. Familien begynder selv at tro på løgnene, hvilket de nærmest er nødt til, hvis de ikke har nogen viden om, at det er en sygdom de er omgivet og selv fanget af.

Hos Det Gode Liv tilbyder vi ambulantbehandling til pårørende. Det er vigtigt at vide at alle skal have hjælp, og få indsigt og forståelse i sygdommen, for at det skal lykkes optimalt, at alle skal have det godt, så familien kan blive hel igen.

Et pårørende behandlingsforløb indebærer gruppearbejde om forskellige temaer med et oplæg omkring emner, som familiesygdommen, sygdommen, at slippe kontrollen, afhængighed/medafhængighed, familieroller, ansvar og vrede/tilgivelse/accept. Derudover tilbydes de pårørende (op til tre personer) at modtage enesamtaler med en terapeut.

viser en dame der er græder - Pårørendebehandling pårørende afhæng medafhængighed pårørende adfærdsmønster

Afhængighed rammer også de pårørende

Mange anser det at kæmpe med et misbrug som værende en individuel oplevelse. Misbrug af rusmidler kan gøre så stor skade på selve brugeren, at de fleste helt glemmer andre involverede parter såsom nær familie. Ægtefæller, børn og forældre som muligvis oplever misbruget helt tæt på kan tage skade både finansielt og helbredsmæssigt.

Indvirkningen af alkohol, ludomani og/eller stofmisbrug kan være kortvarig såvel som langvarig. Et fredfyldt og kærligt hjem kan blive splittet ad grundet misbrug og afhængighed.

Selvom personen med afhængigheden fjerner sig fra dagligdagens billede, vil han/hun dog stadig forårsage følelsesmæssig påvirkning hos de pårørende, og samtidig vil forsømmelse også have negativ indflydelse.

Børn som vokser op med en forælder, som har et misbrug, har naturligt større risiko for selv på et senere tidspunkt i livet at misbruge stoffer eller alkohol. Grunden til dette ligger i, at barnet muligvis har haft en eller flere traumatiske oplevelser i løbet af sin opvækst.

At se en forælder misbruge stoffer eller alkohol skaber ofte følelsesmæssige bekymringer, der ikke kun skaber forsinkelser i læring og udvikling, men også langvarige mentale og følelsesmæssige lidelser.

Problemer som skyldes afhængighed løser ikke sig selv. Det er derfor vigtigt at familien søger hjælp. Dette kan eksempelvis gøres via Al-Anon møder eller via et ambulant forløb med en terapeut.

Den primære løsning vil være at få den afhængige til at gå i behandling, det kan dog være svært at overtale en misbruger til selv at søge hjælp. Man kan derfor benytte sig af de muligheder der er for pårørende til at få råd og vejledning.

Pårørende lider ofte af mentale helbredsproblemer efter længere tids involvering i et misbrug.

Det vigtigste er ikke at give op, men derimod at finde styrken til at få den nødvendige hjælp.

Råd & vejledning

Kontakt os anonymt døgnet rundt. Det første skridt er altid det vigtigste!

Hvem er vi?

Læs mere om hvem vi er, og hvad vi laver hver især.