Alkohol og demens

Mange af os kender sikkert én eller flere ældre med demens eller demenslignende symptomer, men har du mon nogensinde stiftet bekendtskab med alkoholdemens? At blive alkoholdement er ikke nødvendigvis en direkte effekt af et overdrevent alkoholindtag, men lige såvel en følgevirkning af de øvrige usunde vaner, der ofte følger med et alkoholmisbrug – det være sig for eksempel rygning, usund eller utilstrækkelig kost, manglende motion med mere. Bliv klogere på alkohol og demens her og få et indblik i symptomerne på alkoholdemens, herunder den adfærd, der ofte følger med at blive alkoholdement.

Hvad vil det sige at blive alkoholdement?

For at forstå alkoholdemens, og hvad det vil sige at blive erklæret alkoholdement, er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad alkohol gør ved hjernen. At blive alkoholdement er blot én af flere alkoholisme-følgesygdomme og blandt dem, der er mest synlige for omverdenen udadtil. Når hjernen hyppigt ”fodres” med store mængder af alkohol, svækkes lillehjernen gradvist, og nervefunktionerne nedbrydes, så der til sidst opstår en alkoholskade på hjernen. Hjernen fungerer i virkeligheden i høj grad som en svamp, der suger alkoholen til sig, og med det billede i hovedet er det måske ikke så svært at forstå, at en særlig alkoholdemens-adfærd kan opstå.

Symptomer på alkoholdemens

Alkoholdementes adfærd minder meget om den, du vil opleve hos mennesker med almindelig demens. Symptomerne på alkoholdemens kan blandt andet omfatte, at den alkoholdemente fortæller den samme historie igen og igen, generelt fremstår forvirret og usammenhængende. Derudover vil man ofte også opleve en ændret adfærd ved alkoholdemens, som viser sig ved personlighedsændringer, tendens til nedtrykthed, koncentrationsbesvær og problemer med at sove.

Alkoholdemens vil føles som en tilstand af tåge for misbrugeren, og et vedvarende alkoholmisbrug er desværre kun med til at gøre tilstanden gradvist værre. 

I virkeligheden er hjernen et af vores mest sarte organer, og den påvirkes ved selv et lavt alkoholindtag. Påvirkningen er dog forbigående og aftager hurtigt igen, men fyldes der atter på med ny alkohol igen og igen, kan hjernen ikke følge med. Det er her, at risikoen for  alkoholdemens opstår.

Kan alkoholdemens kureres?

Kender du en alkoholdement, eller er du selv ramt af alkoholdemens eller på vej til at blive det, spekulerer du måske på, om der er noget at gøre for at få alkoholdemensen til at forsvinde. Løsningen er simpel på papiret, men langt sværere i praksis.

Det bedste, der kan gøres mod alkoholdemens, er nemlig at stoppe med at drikke eller i hvert fald at mindske sit indtag af alkohol væsentligt og samtidig få styr på nogle af de øvrige livsstilsfaktorer, der spiller ind på udviklingen af alkoholdemens. Gør man det, er der dog gode udsigter til at opleve klar bedring og komme ud af tilstanden som alkoholdement. Modsat almindelig demens er alkoholdemens nemlig ikke nødvendigvis en varig tilstand, og det er uden tvivl godt nyt for mange både alkoholdemente og pårørende til den alkoholdemente.

Ring til os døgnet rundt

Du kan ringe til os i alle døgnets 24 timer, hvis du har brug for råd, vejledning eller har spørgsmål vedrørende behandling.

Pårørende til en alkoholiker?

Pårørende er oftest ligeså hårdt ramt som misbrugeren.