Hashmisbrug

Hash er det mest udbredte euforiserende stof i Danmark.  En undersøgelse, foretaget af Center for Rusmiddelforskning, Ungmap, viste, at 50.000 danskere har et decideret hashmisbrug. Ved vanedannende brug er hash både farligt for lunger og luftveje og kan forårsage psykiske sygdomme. Læs mere i artiklen ↓

Hvad er et hashmisbrug?

Ikke alle mennesker reagerer ens på påvirkning af hash. Nogen vil naturligt være mere eksponerede end andre for at udvikle misbrug og afhængighed af hash. Et hashmisbrug karakteriseres som et overdrevet brug af hash, som potentielt kan skabe psykisk afhængighed. Dette er dog ikke den eneste bivirkning. Læs mere her.

Hashmisbrug opstår typisk grundet genetiske, psykologiske og/eller miljømæssige faktorer. Nogle mennesker har simpelthen en større lyst og trang til at gentage brugen af hash som selvmedicinering. Jo længere tid man har misbrugt hash, jo større er risikoen for at udvikle afhængighed.

Tolerance over for hash udvikles hurtigt. Dette betyder ofte, at brugeren naturligt begynder at ryge mere for at kompensere for toleranceudviklingen. Enhver form for konfrontation om misbruget vil typisk udløse skænderier og løgne, for at virkelighedsflugten kan fortsætte.

Hvornår har man et hashmisbrug?

Man har et hashmisbrug, når hash begynder at påvirke ens liv på en sådan måde, at man ikke længere kan gøre og leve som tidligere. Attitude og holdning bliver mere lad, interesser frafalder og man får sværere ved at holde koncentrationen og at huske.

Et hashmisbrug opstår typisk, fordi brugeren prøver at flygte fra sin egen virkelighed. Der er dermed nogle underliggende årsager til, hvorfor nogle personer misbruger hash.

Tidligere klient af Det Gode Liv beskriver: Livet med hashmisbrug

Mit liv var gået i stå. Pludselig skete der ingenting længere. Tiden gik bare, og dage blev til år. Jeg kunne til sidst ikke komme igennem én dag uden at ryge hash, og det tyngede mig enormt meget. Jeg kunne ikke koncentrere mig på mit arbejde, og alting begyndte bare at betyde mindre for mig. Højdepunktet på min dag var, når jeg skulle ryge hash.
Jeg kunne slet ikke kende mig selv mere.

Anonym, hashmisbruger

vider en der ryger en joint - Hashmisbrug & Hashpsykose

Hvad er hashafhængighed?

Hashafhængighed opstår ved gentagne brug af hash gennem længere tid. Man risikerer herved en tilstand af psykisk afhængighed. Receptorerne i hjernen bliver så overvældede, at der kan ske permanente forandringer i hjernen, som kan gøre det svært at vænne sig af med en afhængighed.

Fysiske abstinenser derimod er typisk mindre væsentlige og varer sjældent længere end 5-10 dage. Fysisk afhængighed af hash er derfor en forbigående tilstand.

Når først man har udviklet hashafhængighed, er det utrolig svært at stoppe. Humøret påvirkes i høj grad, og det vil oftest være svært at føle fornøjelse, medmindre man er ”skæv”. Afhængige har tendens til at blive meget indadvendte og ligeglade med sig selv og sine omgivelser. Dette er blot få af de bivirkninger, hashafhængighed kan have.

Brug af hash har ikke samme virkning på alle. Det kan ofte efterlade én ængstelig, bange og panikslagen. Hashafhængighed kan forværre risikoen for at få depression og kan forværre enhver form for psykisk lidelse, som man allerede måtte have.

Hvad er hash?

Hash stammer fra cannabisplanten sativa. I Danmark bruges ordet hash oftest om alle former for ulovlige rusmidler, som kan ryges. Faktisk er hash kun en del af de forskellige former for rusmidler, som ekstraheres fra planten cannabis. Hash er dog det mest anvendte i Danmark, og derfor det ord som de fleste kender. Vil du vide mere om hvad hash er? – Læs mere her

Hash har mange øgenavne. Det mest relevante er dog, at hash er det, man kalder for et gateway-drug. Det betyder at hash er et stof, som åbner porten for andre og hårdere stoffer.

Hashmisbrug

Tegn & symptomer på hashmisbrug

Første skridt mod behandling af symptomer på hashmisbrug vil være helt at stoppe med at indtage hash. Dette opnås gennem en afgiftning, hvor man stopper alt brug af stoffet. Abstinenser kan variere fra person til person. Tegn på hashmisbrug samt bivirkninger kan være mange – Læs mere om tegn og symptomer – Her

Unge og hashmisbrug

Unge i dag vil rigtig gerne passe ind og tænker måske mindre over konsekvenserne, der kan være ved indtagelse af hash. Dette kan være en del af en periode, hvor der bliver skubbet mange grænser, og hvor gruppepres også ofte er tilstede. Konsekvenserne ved at sige nej, kan ofte virke mere skræmmende end tanken om indtagelse af hash eller andre stoffer. Læs mere om unge og hashmisbrug – Her

Oftest stillede spørgsmål om hashmisbrug

Er hash stoffer?

Ja, hash er det man kalder for et euforiserende stof. Det betyder at hash udnytter hjernens naturlige lykkedepoter til at udløse bl.a. eufori. Ulovlige euforiserende stoffer kan have en negativ indvirkning på brugeren og vil med vedvarende brug skabe afhængighed.

Er hash farligt?

Ja, hash kan være farligt. Det er nemlig meget uvist, hvordan den enkelte reagerer ved indtagelse af hash. Dette kan afhænge af den enkeltes egen psykiske tilstand. Hash indeholder den psykoaktive ingrediens kaldet THC. THC er den kemiske forbindelse i hash som gør, at man bliver påvirket. Hashmisbrug vil i længden have en meget negativ indvirkning på bl.a. ens psykiske tilstand, hukommelse, energiniveau og koncentrationsevne.

Er hash skadeligt?

Ja, hash er skadeligt for kroppens organer. Ryger man både hash og cigaretter, har man dobbelt så stor risiko for at udvikle luftvejssygdomme. Hashmisbrug nedsætter samtidig evnen til indlæring, hvilket er en påvirkning, som sker i hjernen. Især unge, som endnu ikke er færdigudviklede, kan lide stor last.

Kan man blive afhængig af hash?

Ja, man kan blive afhængig af hash. Afhængigheden kan være svær at komme af med igen og kræver oftest behandling. Hashmisbrug skaber psykisk afhængighed, fordi hjernen vænner sig til at være påvirket. Hash kan i værste tilfælde udløse en hashpsykose, hvilket på sigt kan lede til skizofreni.

Har du spørgsmål om behandling af misbrug?

Send os en besked med dit spørgsmål eller din bekymring. Ingen bør stå alene med et hashmisbrug. Vi svarer tilbage på alle beskeder hurtigst muligt.

Har du brug for hjælp?

Vil du gerne vide mere om behandling af hashmisbrug? - Ring allerede i dag