Hashmisbrug

Hashmisbrug

Peter Flink Larsen

Skrevet af: Psykoterapeut

Hvad er hash? & hvilke konsekvenser har det?

Hash er stoffet med de mange navne.
Det mest relevante er dog, at hash er det man kalder for et Gateway-Drug.
Det betyder at hash er et stof, som åbner porten for andre og hårdere stoffer.
Det er derfor meget vigtigt, at man ser sit misbrug i øjnene, inden det udvikler sig til krydsafhængighed.

For de fleste starter hashrygning som noget meget uskyldigt, og forbindes oftest med afslapning. Hash er dog yderst vanedannende, og kan meget hurtigt udvikle sig til, et forbrug på daglig basis.

Det er her det begynder at blive alvorligt. Typisk vil man som misbruger, helst ikke tale om sit forbrug som et problem, og der vil være tendens til enten at tale udenom, eller nedtone problemet hvis vedkommende konfronteres. 

En af bivirkningerne ved hashrygning er blandt andet, at man bliver ligeglad med sig selv og sine omgivelser. Dette er meget normalt, og er desværre en effekt hash får på én, gennem længere tids misbrug.

Hash, og cannabis generelt, indeholder en psykoaktiv ingrediens kaldet THC.

THC stimulerer den del af hjernen, der reagerer på fornøjelse. Herefter frigives dopamin, som giver en euforisk afslappende følelse i hele kroppen.

Ikke alle får samme oplevelse af virkningerne. Det kan ofte efterlade én ængstelig, bange og panikslagen. Brug af hash og cannabis kan forværre chancerne for at få depression, og kan forværre enhver form for psykisk lidelse, som man allerede måtte have.

Hash/cannabis kan hos nogen mennesker lede til en psykose (Hashpsykose) Der er forskellige symptomer på en sådan psykose, såsom at hører stemmer, føle sig overvåget og forfulgt. Med andre ord paranoia og hallucinationer. Det er vigtigt at være opmærksom på disse symptomer, da det kan være farligt, hvis det ikke behandles, og kan på længere sigt også lede til skizofreni.  

Tegn & symptomer under og efter misbrug
Kan være følgende:

Under:

 • Nedtrykhed
 • Pjækkri fra skole/arbejde
 • Udfordringer med at overholde aftaler
 • Tiltagende tendes til at låne penge af venner eller slægtninge
 • Vægttab grundet evt. manglende appetit
 • Hemmelighedsfuld omkring sin færden
 • Drastiske ændringer i vedkommendes omgangskreds
 • Træthed og manglende energi
 • Kan oftest virke ligeglad med sig selv og sin tilværelse

Efter: kortsigtet

 • Mavepine & andre fysikske symptomer
 • Tankemylder
 • Nedtrykthed
 • Angst
 • Søvnproblemer
 • Uro i kroppen

Hvad kan man gøre som pårørende?

Har man mistanke om, at ens barn eller samlever ryger hash, bør man ytre sin bekymring, men man skal undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den afhængige blot ryger endnu mere.

Som pårørende kan man alliere sig med Det Gode Liv, og til en start planlægge en evt. forestående intervention, læs mere herom under pårørende.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at misbruget er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende, og som er et stort fokusområde i behandling på det gode liv.

Efter endt behandling er det meningsfuldt at hjælpe den afhængige ind i arbejde eller en uddannelse, også her finder du hjælp hos Det Gode Liv.