Kokainmisbrug, afhængighed & bivirkninger

Skrevet af: Psykoterapeut - Peter Flink Larsen

Hvad kendetegner et kokainmisbrug?

Kokain er et meget afhængigheds skabende stof, som oftest ses i pulverform. Overforbrug af kokain kan lede til kokainmisbrug, som kan lede til kokainafhængighed. Der findes mange bivirkninger ved kokain og kokainmisbrug.

Effekten af kokain kan opleves som øget årvågenheden, øget opmærksomheds evne og et ekstremt højt energiniveau. 

Dette lyder måske umiddelbart positivt, men samtidig med at kokain er meget afhængigheds dannende, er det også yderst skadeligt for kroppen og organerne.

Hvordan fungerer kokain i hjernen?

Kokain udløser det stof i hjernen som hedder dopamin. Dopaminen frigiver lykkefølelsen og giver en form for eufori. Når kokain indtages, bliver dopamin frigivet i store mængder og giver dermed en meget overvældende følelse af eufori. Det er denne følelse, som får førstegangsbrugere til at vende tilbage til stoffet igen og igen.

Frigivelsen af dopamin i hjernens belønningskredsløb gør, at hjernen tilpasser sig den overskydende mængde dopamin og bliver mindre følsom overfor reaktionen forårsaget af kokainen. Som resultat af dette ses en stor forøgelse af den dosis, som brugeren tager i et forsøg på at opretholde den samme følelse af eufori.

Ved længerevarende kokainmisbrug bliver man afhængig, og det kan være svært at stoppe igen. På længere sigt er misbrugsbehandling den mest succesfulde metode anvendt til at stoppe et misbrug af kokain. Mange afhængige, som prøver at stoppe på egen hånd, vil med større sandsynlighed opleve et tilbagefald.

viser en der sniffer en streg kokain - Kokainmisbrug, Kokainafhængighed & Kokain bivirkninger Det Gode Liv Forside Vi vil være Danmarks førende behandlingscenter - misbrugscenter Landsdækkende Ambulant – & Døgnbehandling For Misbrugsramte misbrugscenter ambulantbehandling afhængighed behandling

Symptomer & bivirkninger ved kokainmisbrug

Under:

Efter:

Langtidseffekter ved kokainmisbrug

Ved storforbrug af kokain begynder hjernen at tilpasse sig, så belønningsvejen bliver mindre følsom over for naturlige forstærkere. Dette er blot én af mange bivirkninger ved kokainmisbrug.

Samtidigt bliver kredsløbet udsat for stress og bliver med tiden mindre følsomt, hvilket fører til øget utilfredshed og negative tanker når man ikke tager kokain, dette er et tegn på abstinenser. Disse kombinerede effekter gør brugeren mere tilbøjelige til at fokusere på at tage kokain i stedet for at pleje menneskelige relationer, spise regelmæssigt eller få den søvn, som kroppen har brug for.

Ved kokainmisbrug kan tolerance udvikles, så der er behov for højere doser, hyppigere brug af kokain eller begge dele for at producere det samme niveau af dopamin (kroppens naturlige glædesstof) og lindring fra abstinenser.

Samtidig kan brugere også udvikle sensibilisering, hvor brugeren er mere påvirkelig og oplever angst, kramper og andre skadelige lidelser ved et mindre indtag af kokain

Tolerance over for kokainbelønning og sensibilisering over for kokain, kan øge risikoen for at tage en overdosis, hvilket kan være dødeligt.

viser en der sniffer kokain af en sammenrullet pengeseddel - Kokainmisbrug, Kokainafhængighed & Kokain bivirkninger

Symptomer ved overdosis af kokain

Sociale & psykiske konsekvenser ved stofmisbrug/kokainmisbrug

Stofmisbrug/kokainmisbrug tager hårdt på kroppen, men har også store sociale konsekvenser. Psykiske lidelser findes i mange sværhedsgrader og kan opstå af flere forskellige årsager.

Har man i forvejen en psykisk lidelse, mens man har et igangværende stofmisbrug/kokainmisbrug, er chancerne meget store for at forværre den/de psykiske lidelser, som man måtte have.

Stofmisbrug/kokainmisbrug kan dog også være med til at udvikle psykiske lidelser, som ikke tidligere har været tilstede. Det sker ved at stoffer blandt andet ændrer den måde, som en person tænker på. Brug af stoffer ændrer måden, hvorpå nogle hjernekredsløb fungerer.

Her iblandt hjernens belønningscenter, som håndterer den dopamin, der gør, at vi føler lykke. Hvis denne hjernefunktion gennem længere tid er blevet overbelastet og tvunget til at frigive kroppens naturlige lykkestof, så vil man få svært ved senere i sit liv, også efter eventuelt endt stofmisbrug/kokainmisbrug, at føle den samme eller endda nogen form for glæde. Dette er ofte årsagen til, at personer med længerevarende stofmisbrug/kokainmisbrug får konstateret depression, angst og flere andre psykiske lidelser.

Misbrug af stoffer/kokain medbringer også sociale konsekvenser. Det kan være meget svært at opretholde kontakt eller et sundt venskab til en person, som ikke selv tager stoffer/kokain. Stofmisbrugere har tendens til at gøre stofferne til deres førsteprioritet, hvilket kan være svært for andre mennesker at forstå. Dette er oftest hovedårsagen til opløste forhold og venskaber.

Dermed vil stofmisbrugere/kokainmisbrugere enten tilbringe meget tid alene eller tilbringe tid med andre stofmisbrugere. Dette kan føles nemmere, da der ikke er nogen, der dømmer én.

Hvad kan man gøre som pårørende?

Har man mistanke om, at ens barn, ven eller samlever tager kokain, bør man ytre sin bekymring, men man skal undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den afhængige blot synker dybere ned.

Som pårørende kan man alliere sig med Det Gode Liv og til en start planlægge en evt. forestående intervention, læs mere herom under pårørende.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at misbruget er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende, og som er et stort fokusområde i behandling på Det Gode Liv.

Efter endt behandling er det meningsfuldt at hjælpe den afhængige ind i arbejde eller en uddannelse, også her finder du hjælp hos Det Gode Liv.

Afhængighed

Hvad er en afhængighed? Og hvilke symptomer, skader og udfordringer bringer det med sig?

Klik på nedenstående links, for at læse mere.

Fakta om stofmisbrug i Danmark

I 2015 blev der på landsplan indskrevet 5.626 personer i behandling.

Her er der både tale om personer, der er indskrevet for første gang og personer, som indskrives ibehandling på ny. Andelen af personer, der ikke tidligere har været i behandling udgør 44 pct

Kilde: Sundhedsstyrrelsen

Intervention

En succesfuld intervention er en svær balancegang mellem vedholdenhed, og det faktum at det aldrig hjælper at være truende. Vi fortæller hvordan det bedst muligt gøres.