Alkoholafvænning

Professionel alkoholafvænning

Alkoholafvænning benyttes ift. alkoholafhængighed og alkoholmisbrug. Afhængighed og misbrug sammenlignes meget ofte, men faktisk er misbrug en forløber til afhængighed og bør bestemt tages meget alvorligt. En person som enten er afhængig eller misbruger af alkohol har, i langt størstedelen af tilfældene, behov for alkoholafvænning. 

Sundhedsstyrelsen anslår at ca. 140.000-150.000 danskere er afhængige af alkohol, mens ca. 640.000 har et skadeligt forbrug af alkohol. Samtidig menes det, at alkoholforbruget blandt danskere har været dalende de sidste 10 år. Dog er det uvist hvorvidt befolkningsgruppen, som har et overforbrug, har været påvirket ifm. den dalende effekt.

Alt for få mennesker får den rette hjælp, og lader derfor alkoholproblemerne stå til. I sidste ende er det de pårørende, som sætter foden ned og siger fra. Først her indser langt de fleste alkoholmisbrugere, at der er behov for professionel alkoholafvænning. 

Det Gode Liv har hjulpet mange mennesker ud af alkoholmisbrug og alkoholafhængighed, og vi kan helt sikkert også hjælpe dig og din familie. Kontakt Det Gode Liv for råd og vejledning eller for at høre mere om alkoholafvænning.

Kontakt os allerede i dag

Ring på vores døgnnummer og få hjælp, råd og vejledning. Telefonen er åbent alle døgnets timer. Det er ikke nogen skam at have et misbrug, men det er en skam ikke at gøre noget ved det!

Landsdækkende alkoholafvænning

Alkoholafvænning er nødvendigt, når man har et alkoholmisbrug, eller når alkoholafhængighed er udviklet. Dem som udelukkende selv prøver at stoppe med at drikke alkohol, opnår ikke den samme forståelse for sygdommen. Dette resulterer i langt de fleste tilfælde i, at vedkommende tager et tilbagefald.

Vi anbefaler alkoholafvænning som døgnbehandling, dog kan dette også foregå som ambulant behandling. Valg af behandling kan være en stor beslutning. Læs om døgnbehandling og ambulant behandling.

Derfor afholder vi gerne en gratis forsamtale med henblik på at forstå din eller dit familiemedlems situation. Vi ved, det er vigtigt at forventningsafstemme, for at vi dernæst kan lave et behandlingsoplæg, som passer til behovet.

Vores døgncentre ligger primært i Jylland, men vi er landsdækkende med henblik på ambulant behandling.

Hvordan foregår alkoholafvænning

Styrken ved alkoholafvænning som døgnbehandling er, at man i perioden ved indskrivningen får helt ro til at koncentrere sig om sin behandling. Alle hverdagens forpligtelser lægges for en stund på hylden, og de faste rammer udskiftes med nye, friske og positive omgivelser.

I behandlingen møder man andre mennesker, som gennemlever samme udfordringer som én selv. Her får man rig mulighed for at lære hinanden at kende, både i gruppeterapien, men også i fritiden på døgncenteret. I den individuelle terapi arbejdes der intensivt 1-1 med den tilknyttede terapeut. Sådan foregår alkoholafvænning som døgnbehandling.

Ønsker du at vide mere om alkoholafvænning? Læs mere her – Alkoholbehandling

Alkoholafvænning

Alkoholafvænning giver mulighed for hjælp til pårørende

Er du pårørende til en alkoholmisbruger, som allerede er i alkoholafvænning, eller som overvejer at gå i behandling? Det Gode Liv tilbyder gratis pårørendebehandling til de pårørende, som er misbrugeren tættest. Pårørendebehandling består af ambulant behandling med en terapeut og foregår efter aftale. 

Når en i familien misbruger alkohol, vil det i længden ikke kun berøre misbrugeren selv men også de pårørende. Første skridt er at få misbrugeren i alkoholafvænning, og dernæst kan familien få ro til at genfinde sig selv. Pårørendebehandling er en rigtig god måde at få indsigt i sygdommen og samtidigt få nogle værktøjer til at håndtere følelser og problemstillinger.

Afhængighed i familien kan betragtes som en familiesygdom. Selvom det kun er misbrugeren, som er afhængig, bærer resten af familien også et ansvar for, at den nye livsstil fortsættes, når vedkommende har gennemført sin alkoholafvænning. Når alle arbejder sammen, oplever vi meget større succes med hele processen.

Alkoholafvænning - det kan du forvente

Frygten for det uvisse er oftest det, der holder folk tilbage. Som misbruger har man brug for struktur i sin hverdag. Netop dette får man i sin alkoholafvænning hos Det Gode Liv. Det er ikke unaturligt at føle sig stresset ovenpå en lang periode med misbrug. Derfor er det vigtigt, at der er ro omkring én, så man kan koncentrere sig om sin alkoholafvænning. 

Nedenstående er en liste over nogle af de ting, som man kan forvente i løbet af alkoholafvænning.

  • En hverdag med struktur
  • Rolige og behagelige omgivelser
  • Møde andre mennesker med samme problemstillinger som én selv
  • Undervisning med henblik på at give indsigt i sygdommen
  • Gruppeterapi
  • Individuel terapi
  • Samtale med psykiater efter behov

Vil du gerne vide mere om alkoholafvænning?

Send os en besked med dit eller dine spørgsmål. Det er en stor beslutning at vælge alkoholafvænning, og derfor står vi til rådighed med vejledning og rådgivning.

Pårørendebehandling

Som en del af døgnbehandling, tilbydes gratis hjælp til pårørende.

Drikker du for meget, eller er du pårørende til en der gør?

Tag vores alkoholiker test online.

Testen vil være en god indikator på, hvor slemt alkoholforbruget har udviklet sig.