Styrken ved døgnbehandling

Det ér muligt at ændre en destruktiv livssituation, der er opstået som følge af alkoholmisbrug, stofmisbrug og general afhængighed. Behandlingscenter / misbrugscenter Det Gode Liv, tilbyder misbrugsbehandling, til mennesker som er ramt af misbrug, afhængighed og medafhængighed.

Baseret på den enkeltes unikke situation tilbyder vi behandlings baseret på metoder med dokumenteret effekt.

Behandling i døgnbehandling betyder, at det er muligt at fokusere udelukkende på ens forandringsproces i kortere tid. Den grundlæggende behandling foregår ofte i 5 uger med mulighed for forlængelse.

I døgnbehandling bor klienten hos Det Gode Liv i hele sin behandling. Du bliver løftet ud af hverdagens vaner, bekymringer og kommer først og fremmest i sikre rammer. Her opdager du, at du ikke er alene. Her er der mulighed for at skabe nye og sunde rutiner samt ændre på den struktur afhængigheden har bygget op omkring dine leveregler og livverden.

Det nøjagtige tidspunkt for færdiggørelse af døgnbehandlingen er planlagt med klienterne hver især. Det er vigtigt at tidspunktet for døgnbehandling, er tilpasset personlige behov.

Hjælp og støtte til forandring af afhængighed

Har du eller nogen du kender, problemer med alkohol, narkotika, medicin, ludomani eller købetvang?

Behandlingscenter / misbrugscenter Det Gode Liv, tilbyder hjælp og støtte, fra en indledende screening/kortlægning til behandling og opfølgning. Vi ser det store billede og matcher den rigtige indsats baseret på den enkeltes behov.

At bede om hjælp er ikke en svaghed, det ér en enorm styrke!

Hos Behandlingscenter / misbrugscenter – Det Gode Liv, laver vi en omhyggelig vurdering af den enkelte. Dette gøres for at opnå korrekt behandling.

Korrekt behandling for hver enkelt klient i døgnbehandling er vigtigt for behandlingscenter Det Gode Liv. Derfor starter vi altid med en personlig vurderingsproces, hvor vi sammen med klienten udforsker og bestemmer, hvilken indsats der er mest hensigtsmæssigt. Vi ved, at det bedste behandlingsresultat kommer fra et godt match mellem problemniveauet, egne præferencer og vores kliniske vurdering.

Når du ankommer i døgnbehandling kommer du som noget af det første til samtale hos en læge og sygeplejerske hvor i sammen laver en vurdering af behandlings behov. Vi hjælper i processen med at gøre samtalen så vejledende som muligt. Her tages også stilling til evt. psykiske problemstilling som ofte er afhængighedsrelaterede i forhold til angst og depression.

Døgnbehandling To hænder der holder om hinanden behandlingscenter misbrugsbehandling misbrugscenter alkohol

De 5 faser i døgnbehandlingen

Introduktion til terapigruppen og personlig samtale med fast tilknyttet psykoterapeut.

Indgange til at kunne se og lære om egen mentaliserings evne og kontrolsfære Identitet og selvforståelse – Hvad er det afhængigheden gør for dig som du ikke kan gøre for dig selv. At genkende sig selv som menneske og skabe mening i det meningsløse. Frihed fra tvangsmæssig adfærd og genetablering af at kræve sit liv tilbage.

At få øje på rusmidler som destruktivt forsøg på at kunne bedøve eller regulere sit følelsesliv. Her arbejder vi med de følelsesmæssige konsekvenser som ensomhed, skyld, skam, vrede og isolation.

Indsigt – forandring og vendepunkter – Frihed fra skammen spændetrøje og differentiering; At stå op for sig selv og give sig selv egenomsorg og selvstøtte til at have kontakt med oprindelige behov

Her introducerer vi tilbagefaldsforbyggende behandling – Individuelt – Omsætter ny viden og indsigt til handling og valg – At arbejde videre med personlige temaer i efterbehandling.

Rehabiliterings program

Det Gode Liv har programmer for alle med afhængighed problematikker.

Uanset hvor stort problemet er, eller på hvilken måde du ønsker at forandre det.

Alle vores behandlingstilbud omfatter efterbehandling for den person, der har været indskrevet i døgnbehandling, og pårørendebehandling for dem der har været tæt på den afhængige.

Motivation:

Ingen gennemfører en bæredygtig livsændring, medmindre motivation eksisterer. Nogle gange kan du have brug for hjælp til at finde motivationen og det kan være værd at undersøge om du har et problem, der ikke kan løses på egen hånd.

Du/I er altid velkomne til at tage kontakt til Det Gode Liv, for at få en for-samtale hvor vi sammen ser både på problem og løsning.

Råd & vejledning

Kontakt os anonymt døgnet rundt. Det første skridt er altid det vigtigste!

Hvem er vi?

Læs mere om hvem vi er, og hvad vi laver hver især.