Alkoholbehandling

Skrevet af: Psykoterapeut - Alice Vestergaard

Alkoholbehandling hos Det Gode Liv

Det er svært at have et alkoholmisbrug – både for den ramte, men også for pårørende. Det er dog vigtigt at vide, at man ikke er alene både ift. sygdommen og valg af alkoholbehandling.  Ifølge Sundhedsstyrelsen er der ca. 147.000 danskere som er afhængige af alkohol. Disse personer har udviklet alkoholisme, som er behandlingskrævende. Samtidig har ca. 640.000 danskere et alkoholmisbrug. Disse personer anvender alkohol i en sådan grad, at det skader deres helbred.

Desværre er der alt for få mennesker, som tænker på at gå i alkoholbehandling, når et misbrug er udviklet. Hvis man dog vælger at gå i behandling for alkoholmisbrug, kan man muligvis nå at få det stoppet, inden det udvikler sig til alkoholisme. Statistik fra –  Sundhedsstyrelsen 

Hos behandlingscenter Det Gode Liv tilbyder vi døgnbehandling og ambulant behandling til misbrugsramte og til pårørende. Man skal huske, at det aldrig er for sent at søge professionel hjælp i form af alkoholbehandling. Det er ikke en skam at have et misbrug, men det er en skam ikke at gøre noget ved det!

I behandling hos Det Gode Liv vil du blive mødt i øjenhøjde. Vores engagerede, omsorgsgivende og respektfulde personale vil altid sørge for, at du føler dig hjemme. Vi har et dygtigt behandlingsteam med mange års erfaring på bagen, og et veluddannet sundhedspersonale, som sørger for din sikkerhed hele vejen igennem. Dette er vores garanti for god alkoholbehandling.

Hvad er alkoholbehandling?

Alkoholbehandling er behandling for mennesker som har udviklet et misbrug af alkohol, eller sygdommen alkoholisme. Behandlingen giver indsigt i sygdommen, og lærer dig hvordan du tackler din drikketrang. 

Samtidigt er det vigtigt at få en forståelse af, hvorfor man drikker. Alle, som har misbrugsproblemer, oplever, at der er nogle underliggende årsager til, hvorfor man er endt, hvor man er.

Man lærer undervejs at forholde sig til egne tanker og følelser, og ikke mindst hvordan man siger fra. Mentale værktøjer kan nemlig blive guld værd, når man skal ud og leve sit liv igen efter alkoholbehandling.

Rigtig mange finder glæde ved at deltage i behandling sammen med andre mennesker, som står i samme situation som én selv. Man føler dermed ikke længere, at man står alene.

Hvornår bør man gå i alkoholbehandling?

Man bør gå i alkoholbehandling, når man har udviklet et misbrug eller en afhængighed. Mange mennesker tænker, at deres egen viljestyrke burde være nok, til at stoppe når man vil. Dette er bare desværre ikke rigtigt. Det, som mange oplever, er at de prøver at stoppe med at drikke alkohol. Måske går det godt i en periode, hvor man enten har skåret forbruget ned eller stoppet helt. Fejlen opstår ved, at man ikke har fået arbejdet med de årsager, der ligger til grund for misbruget eller afhængigheden. Tidligere afhængige nævner såvel, at det er nemt at stoppe, men det er svært at være vedholden. 

Prøver man dermed at stoppe uden at få håndteret sine underliggende problemer, er chancen for tilbagefald meget større. Hvis man ikke forstår, hvorfor man begyndte at drikke, hvordan skal man så kunne forstå at lade være? Samtidig får man i alkoholbehandling mange vigtige værktøjer til fremtidig udvikling og håndtering af forskellige situationer og scenarier.

Vi bor i et land, hvor alkohol er en stor del af kulturen, og netop derfor vil man med sikkerhed støde på alkohol mange gange i sit liv. Man behøver ikke nødvendigvis undgå alkohol helt. Man skal derimod lære at leve med, at det er til stede, uden at man nødvendigvis selv har behov for at indtage det. Dette lærer man også i alkoholbehandling.

Info om alkoholforbrug i Danmark

Ca. 860.000 danskere drikker mere alkohol end sundhedsstyrelsen anbefaler. Disse personer er i en højrisikogruppe, og det er dem som er tættest på at udvikle et misbrug.

Forskellen på mænd og kvinder er også ret markant. Ifølge Sundhedsstyrelsen udviser 19,4 % af alle danske mænd tegn på alkoholproblemer, mens kun 8,4 af kvinder udviser samme.

Hvilken betydning har ens egen motivation for alkoholbehandling?

Alkoholbehandling fungerer selvfølgelig bedst, når misbrugeren selv er indstillet på at lave ændringer i sit liv. Man har selv rigtig stor indflydelse på, hvor succesfuldt ens behandlingsforløb skal være. Først og fremmest skal man gøre det for sig selv. Man skal ikke kun gøre det for sine pårørende, man skal i den grad også gøre det for sig selv. Det kan ikke understreges nok, at man skal have en indre holdning, om at lave en ændring i ens eget liv.

Selvfølgelig lider de pårørende stor last og afsavn i den periode, hvor misbruget er værst. Dette ændrer dog ikke på, at man kun lever sit eget liv, og det er kun ens eget liv, man selv er herre over. Viser man derimod, at man har valgt at stå ved sine egne problemer og opsøger alkoholbehandling af egne personlige årsager, vil dette helt naturligt smitte positivt af på de pårørende. De pårørende kan spille en stor rolle ift. motivation, det er dog utrolig vigtigt, at man husker, at tænke på én selv også.

Hvis man personligt selv vælger, at man vil have det bedre, vil de pårørende også helt naturligt få det bedre.

Alkoholbehandling

Tag alkoholtesten allerede i dag✔

Er du i tvivl, om dit eller din nærtståendes alkoholproblem kræver alkoholbehandling? Tag vores alkoholtest. Testen er designet til at give et bedre indblik i udviklingen af behandlingskrævende alkoholproblemer.

Hvilken rolle spiller de pårørende i valget om alkoholbehandling?

De pårørende spiller en stor rolle. Ikke kun ift. motivation, men også i afklaringen om, at misbrugeren har et problem, som er behandlingskrævende i form af alkoholbehandling. Utrolig ofte starter bekymringerne hos de pårørende. Det er dem, som påvirkes mest af situationen, da det er dem som er nærmest. Det er dermed også de pårørende, der påpeger problemet først.

Det er utrolig hårdt at være pårørende til én med et alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed. Det er vigtigt, at man får sagt fra, hvis man mærker, at det påvirker ens mentale helbred, eller hvis de påvirker tilstedeværende børn. Børn kan nemlig ikke altid selv sige fra, det er derfor vigtigt, at vi voksne gør det for dem.

Når man som pårørende skal overtale en misbruger til at gå i alkoholbehandling, skal man ikke lægge skjul på sine egne følelser. Den bedste måde, at få misbrugeren til at indse et problem, er ved selv at fortælle, hvordan man som pårørende oplever situationen, og hvordan man påvirkes af den. Man skal ikke gå på kompromis, og man skal ikke lave forhandlinger. Der findes kun én vej, og det er alkoholbehandling.

At erkende sin magtesløshed over for stoffer og rusmidler skal ikke ses som et nederlag, det skal ses som en enorm styrke!

Er du pårørende til en med et alkoholmisbrug?

Et alkoholmisbrug kan være alt ødelæggende både for den ramte, men også for de pårørende. Afsavn, svigt og medafhængighed er blot nogle af de ting, som pårørende oplever. Faktisk kan et alkoholmisbrug være årsag til en tidlig død, som vil påvirke hele familien. En person med alkoholmisbrug lever i gennemsnit 24-28 år kortere end normalen.

Netop derfor er det vigtigt, at man som pårørende tør at sige fra, og kræve at misbrugeren går i alkoholbehandling. Det kan være svært at få en misbruger til at indse at vedkommende har brug for behandling. Derfor står Det Gode Liv til rådighed telefon 24 timer i døgnet, med hjælp, råd og vejledning.

Vi kan sågar hjælpe med at planlægge en intervention. Dette kan være et effektivt værktøj til at overtale en misbruger til at gå i alkoholbehandling. Læs mere om Intervention her.

Som en del af alkoholbehandling hos Det Gode Liv vil alle pårørende blive tilbudt pårørendebehandling. Det er vigtigt at pårørende også får indsigt i sygdommen, og får håndteret egne bekymringer og mentale problemer. 

Alkoholmisbrug i børnefamilien

Alkoholmisbrug i børnefamilien er ikke kun belastende for den, som drikker, men i den grad også for de pårørende og især børnene. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at 122.000 børn vokser op i et hjem, hvor den ene eller begge forældre har et alkoholmisbrug.

Desværre er det alt for få som opsøger alkoholbehandling, inden at misbruget udvikler sig til sygdom. Alkoholisme er nemlig en sygdom, og ikke noget som forsvinder af sig selv. Sygdommen betegnes som en uimodståelig trang til alkohol både fysisk og psykisk. Det er derfor helt essentielt at opsøge alkoholbehandling, inden at problemet forværres.

Børn som vokser op i et hjem, hvor der misbruges alkohol har større risiko for selv senere i livet at udvikle et misbrug. Årsagen til dette findes i måden, som børnene påvirkes på gennem opvæksten.

Forsømmelse og psykisk vold eller terror er ofte årsag til PTSD og andre psykiske lidelser. Dvs. at alkohol eller andre rusmidler senere i livet bliver brugt som selvmedicinering for at fortrænge minder fra barndommen.

Netop derfor er det utrolig vigtigt at gå i alkoholbehandling, hvis man har et behandlingskrævende alkoholproblem.

Det Gode Liv er forsikringsverificerede

Det Gode Liv er forsikringsgodkendt hos en lang række af landets største sundhedsforsikringer. ✔ 

Hvis man har brug for hjælp, råd eller vejledning ift. afhængighed og misbrug, bør man kontakte sin sundhedsforsikring. En sundhedsforsikring er oftest tegnet enten privat eller gennem arbejdsgiver. 

Hvordan opstartes alkoholbehandling hos Det Gode Liv?

Hos Det Gode Liv kan du både få døgnbehandling og ambulant behandling for alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed. Vi afholder sammen med klienten og nærmeste pårørende en forsamtale. Under samtalen laver vi en forventningsafstemning fra både vores og klientens side. Samtidig skræddersyer vi en alkoholafvænning efter klientens behov. Alle har nemlig forskellige behov indenfor alkoholbehandling af afhængighed og misbrug. Dette mener vi giver vores klienter den bedste oplevelse.

Nogle gange sker det, at alle parter ikke kan deltage ved en eventuel forsamtale. Her er der oftest tale om at pårørende med samtykke fra misbrugeren/den afhængige træffer en beslutning om alkoholbehandling, hvorefter behandlingsforløbet begynder.

Hvordan foregår alkoholbehandling hos Det Gode Liv?

Afrusning

Når man ankommer i døgnbehandling, bliver man tilset af en læge. Dette er en hel essentiel del af indskrivningen. Vi skal være sikre på, hvilke behov hver enkel klient har rent medicinsk.

Oftest har klienter brug for en afrusningsfase, når de ankommer i døgnbehandling. Et langt forløb med alkoholmisbrug, kan have skabt svære abstinenser. Disse skal vi gerne have klienten ud af på den mindst smertefrie måde. Sådan begynder en alkoholbehandling oftest.

Døgnbehandling

I døgnbehandling hos Det Gode Liv deltager alle klienter i fælles undervisning, samt gruppeterapi og gruppesamtaler. Alle klienter skal undervejs i forløbet fremlægge visse opgaver, som tager del i helingsprocessen og forståelsen af sygdommen. 

En stor og vigtig del af behandlingen er de individuelle samtaler med den tilknyttede terapeut. Samtalerne dykker dybere ind og søger efter de underliggende problemer, som ligger til grund for afhængigheden eller misbruget. Årsagerne kan være alt fra psykiske lidelser, svigt, traume eller dårligt selvværd.

De Gode Liv tilbyder tilmed mindfulness og kurser i åndedrætsteknikker. Dette foregår som udgangspunkt én gang om ugen. Det anbefales at alle klienter deltager, men denne type undervisning er dog helt valgfri.

En alkoholbehandling ved indskrivning i døgnbehandling varer normalt mellem 4-6 uger. Dette er dog meget individuelt, og kan variere fra klient til klient. Læs mere om døgnbehandling.

Ambulant behandling

Ambulant alkoholbehandling er et tilbud til dem, som har brug for at tilpasse sin behandling efter arbejde, familie og personlige interesser. 

Behandlingen foregår via individuelle terapeutiske samtaler, med udgangspunkt i samme teknikker, som benyttes i døgnbehandlingen. Klienten møder op på aftalte lokation og modtager ambulant alkoholbehandling 1-2 gange i ugen. Alle aftaler kan laves udenfor den normale arbejdstid 0.8.00 – 16.00. Dette kalder vi fleksibel behandling.

Ifølge §141 har alle borgere ret til anonym ambulant alkoholbehandling. Man har ret til selv at vælge, hvilket privat eller offentligt tilbud man gerne vil tilgå. Kommunen skal betale behandlingsomkostningerne. 
Læs mere om ambulant behandling

Praktiske informationer om døgnbehandling

  • Alle klienter bliver tildelt eget værelse. Toilet og bad er fælles blandt alle klienter ✔
  • Det er tilladt at bruge mobiltelefon og bærbar PC udenfor undervisningstiden og kun på eget værelse ✔
  • Behandlingsomkostningerne er alt inklusive ✔ (Dog eksklusiv medicin)
  • Mulighed for besøg af pårørende hver søndag ✔ 
  • Der er som udgangspunkt ingen venteliste – Opstart hurtigst muligt ✔ 
  • Tobaksrygning er tilladt, dog kun på udendørsområder ✔ 

Hvad koster alkoholbehandling?

Prisen på alkoholbehandling er meget individuel. Et behandlingsforløb kan strikkes sammen på flere forskellige måder, da alle har forskellige behov. Det har stor betydning hvor omfattende ens misbrug eller afhængighed er, og derfor kan varigheden på en alkoholbehandling også være forskellig.

Vi ønsker ikke at vildlede med forskellige priser på alkoholbehandling, og netop derfor opfordrer vi i stedet til, at man kontakter os på vores hovednummer.

Der findes forskellige former for finansiering af alkoholbehandling. Nogle af beskrevet nedenfor ↓ 

Sundhedsforsikring

Kontakt din forsikring, og tag en dialog omkring mulighed for finansiering af behandling. Nogle mennesker har en sundhedsforsikring gennem sin arbejdsgiver, uden egentligt at være klar over det.

Egenbetaling

At vælge selv at betale for sin behandling, kan være en stor beslutning, og nogle gange eneste mulighed. Det er derimod ikke en beslutning man du vil fortryde.

Arbejdsgiverbetalt behandling

Tag en dialog med din arbejdsplads. Ofte har en arbejdsplads en udarbejdet misbrugspolitik, og der kan være god forretning i at hjælpe en værdsat medarbejder i nød.

Behandling betalt gennem kommunen

Alkoholbehandling skal være tilgængeligt for alle. Ifølge §141, har man lovmæssigt ret til selv at vælge et behandlingstilbud, så længe dette tilbud er ambulant.

Efterbehandling er en vigtig del af alkoholbehandling

Efterbehandling er en gratis ydelse, som vi tilbyder til alle, som har været i alkoholbehandling hos Det Gode Liv. Efterbehandlingen foregår en gang i måneden og kan rumme ca. 15-20 personer pr. gang.

Mødet er en opfølgning på behandling, generel tilstand og personlig fremgang. Samtidig deler terapeuten ud af sin værktøjskasse og diskuterer diverse dilemmaer.

De fleste som har været i behandling, vil helt sikkert opleve, at kampen for et ædru liv først rigtig begynder, når vedkommende vender hjem til dagligdagen igen. Derfor er netop efterbehandling og møder en rigtig god måde at holde sin ædruelighed ved lige på. 

Vi giver behandlingsgaranti på din alkoholbehandling

Vi tilstræber altid at have høj kvalitet i al vores behandling, og netop derfor tør vi give alle vores klienter en behandlingsgaranti på deres alkoholbehandling. Behandlingsgaranti dækker en gratis ambulant tilbagefaldsbehandling.

Der kan være mange årsager til et tilbagefald. Vi vil dog gerne sikre, at vi har overholdt vores del af aftalen, nemlig kvalitet i behandlingen. Behandlingsgarantien er gældende to år fra udskrivning og er kun gældende én gang. Regler og vilkår fremgår for at bibeholde sin garanti. Læs mere her

Send os en besked

Har du spørgsmål til alkoholbehandling, eller har du brug for hjælp, råd eller vejledning? I så fald skal du være meget velkommen til at sende os en besked, med dit spørgsmål eller bekymring. Vi forsøger at svare på alle beskeder indenfor 12 timer.

Er du pårørende?

Er du pårørende til en alkoholiker? Få hjælp hos Det Gode Liv. Kontakt os på tlf.

Hvad er alkoholisme

Få indblik i sygdommen alkoholisme.
Læs med i linket herunder.