Alkoholisme & følgesygdomme

Følgesygdomme ved alkoholisme

Alkohol er et giftstof, der påvirker hele kroppen, og ved større og hyppigt indtag påvirker alkohol særligt kroppens forskellige organer, der gradvist vil få stadigt sværere ved at fungere. Det kan forårsage en række af sundhedsmæssige komplikationer, og alkoholisme og følgesygdommene heraf har ofte stor betydning for livskvaliteten. Vi gennemgår her de mest almindelige følgesygdomme ved alkoholmisbrug. 

Følgesygdomme & skader forårsaget af alkoholisme

Samt en lang række andre alvorlige og potentielt livstruende sygdomme.
Det er derfor helt essentielt at søge alkoholbehandling, hvis man har et alkoholmisbrug eller lider af alkoholisme med abstinenser

Bliv klogere på følgesygdomme ved alkoholmisbrug

Kender du en i familien eller vennekredsen, der gennem længere tid har drukket både for meget og for hyppigt, eller er dit eget forbrug af alkohol på vej til at udvikle sig til et decideret alkoholmisbrug? Det er ingen hemmelighed, at alkohol kan dræbe. Ikke prompte, men over længere tid, hvis der udvikles skader eller alkoholisme-følgesygdomme som dem, vi har listet ovenfor.

Det er derfor værd at være opmærksom på symptomer relateret til følgesygdommene, så der måske kan tages hånd om dem i tide. Det er ikke altid muligt at stoppe selve alkoholmisbruget, men med den rette behandling kan der måske gøres noget for, at følgesygdommene ikke udvikler sig alt for aggressivt.  

Alkohols påvirkning på kroppens organer

Som tidligere nævnt er alkohol et giftstof, der i større mængde nedbryder organernes funktion. Særligt leveren og hjernen er udsatte organer, der kan tage varig skade af et alkoholmisbrug, men næsten alle organer påvirkes i større eller mindre grad af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsen findes der faktisk mere end 60 alkoholrelaterede sygdomme- og skader.

Blandt de mest gængse alkoholisme-følgesygdomme er forhøjet blodtryk, leversygdomme, mavetarmsygdomme, kræftsygdomme og hjertekarsygdomme. Hertil kommer, at kroppens immunforsvar i det hele taget vil blive meget udsat som følge af et alkoholmisbrug, og at den, der drikker for meget, derfor vil have tendens til at blive oftere syg med almindelige infektioner.

Alkoholisme-følgesygdomme – hvor mange er ramt?

Ifølge Sundhedsstyrelsen har 860.000 danskere et storforbrug af alkohol. Heraf har 585.000 et skadeligt højt alkoholforbrug og 140.000 har et decideret afhængighedsforhold til alkohol. Det vides ikke, hvor mange der er ramt af følgesygdomme med direkte forbindelse til det høje indtag af alkohol, men det anslås, at de alkoholafhængige har 3-5 gange så høj en risiko for tidlig død sammenlignet med resten af befolkningen, og det skyldes især tendensen til at udvikle skader og sygdomme som følge af misbruget.

Alkoholisme-følgesygdomme – tegn på følgesygdomme ved alkoholisme

Hvad kendetegner de mest almindelige alkoholisme-følgesygdomme? Hvad du skal holde øje med, handler selvfølgelig om, hvilke organer der er blevet hårdest påvirket af misbruget, og det kan være noget nær umuligt at vurdere uden lægefaglig ekspertise. Dog er der god grund til at lade alarmklokkerne ringe, hvis der, selv i ædru tilstand, opleves nogle af følgende symptomer:

  • Synsforstyrrelser
  • Nedsat bevidsthed
  • Hukommelsesbesvær
  • Problemer med at holde balance
  • Tendens til angst, depression eller paranoia
  • Tendens til selvmordstanker

Symptomerne står sjældent alene, og ofte vil den, der er ramt af følgesygdomme ved alkoholisme, opleve både fysiske og psykiske forandringer i kroppen. Både som pårørende og som den, der drikker, kan det være svært, hvilken fod man skal stå på, når følgesygdommene begynder at vise sig. 

Vores bedste råd er at kontakte egen læge, en anonym misbrugsrådgivning eller det lokale misbrugscenter for støtte.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Ring til os døgnet rundt

Du kan ringe til os i alle døgnets 24 timer, hvis du har brug for råd, vejledning eller har spørgsmål vedrørende behandling.

Pårørende til en alkoholiker?

Pårørende er oftest ligeså hårdt ramt som misbrugeren.