Alkoholabstinenser

Alkoholabstinenser som følge af afhængighed

Det er utrolig svært at stoppe med at drikke alkohol, hvis man først er blevet afhængig. Alkoholabstinenser forekommer, når man enten misbruger alkohol, eller hvis man lider af alkoholisme. Abstinenserne opstår, når vedkommende stopper med at drikke og kan variere meget i sværhedsgrad. Man kan både opleve fysiske og psykiske alkoholabstinenser.

Alkoholabstinenser er en af hovedkilderne til, hvorfor man ikke “bare” kan stoppe med at drikke alkohol. Det anbefales ikke, at man tager en “kold tyrker”, hvis man er afhængig. Alkoholabstinenserne kan være meget ubehagelige og i værste fald dødelige.

Vi anbefaler derfor, at man indgår i et afrusningsprogram, hvor man under opsyn afhjælpes sine abstinenser på den mindst smertefulde måde.

Hvad er alkoholabstinenser?

Alkoholabstinenser er betegnelsen for de følgesymptomer, som opstår efter endt alkoholindtag. Abstinenser opstår som oftest kun, hvis man misbruger alkohol, eller hvis man er afhængig af alkohol. Hvis man aldrig har oplevet alkoholabstinenser, tænker de fleste måske: “Hvordan føles abstinenser?” Først skal det siges, at alkoholabstinenser både kan forekomme som fysiske og psykiske lidelser. Symptomerne kan være alt fra uro i kroppen til mere alvorlige symptomer såsom delirium tremens.

Fysiske alkoholabstinenser

Fysiske abstinenser er de symptomer, som vedkommende føler på selve kroppen. Abstinenserne opstår, når kroppen ikke længere føler påvirkning af alkohol. Dette kan både forekomme, inden alkoholen er ude af kroppen, men også efter. Alkoholabstinenser afhænger af omfanget af afhængigheden. Symptomerne opstår indenfor en tidsramme af nogle få timer eller op til 1-2 dage efter endt alkoholindtag. 

Listen indeholder de mest almindelige fysiske abstinenser

 • Svedeture
 • Koldsved og nattesved
 • Rysten på hænderne og krop
 • Kvalme og opkast
 • Hovedpine
 • Forhøjet blodtryk
 • Muskelømhed eller smerter
 • Smerter i brystet eller hjertet
 • Abstinenskramper

Man bør søge hjælp, hvis abstinenserne bliver for voldsomme. Behandlingscenter Det Gode Liv laver afrusning i forbindelse med døgnbehandling. Afrusning kan også foregå gennem dit lokale misbrugscenter.

Alkoholabstinenser

Psykiske alkoholabstinenser

Abstinenser kommer i to faser. Netop som de fysiske abstinenser er overstået, opstår de psykiske. Gennem et længere alkoholmisbrug vænner hjernen sig til påvirkningen af alkohol. Påvirkningen involverer eufori, stimulering og en beroligende effekt. Manglen på disse stimuli er årsagen til, at psykiske abstinenser opstår. Hjernen forstår simpelthen ikke, at den pludselig ikke er påvirket af et rusmiddel. Psykiske alkoholabstinenser kan være uhåndgribelige og derfor meget svære at forstå.

Listen indeholder de mest almindelige psykiske abstinenser

 • Angst
 • Depression
 • Tankemylder
 • Rastløshed
 • Søvnløshed
 • Humørsvingninger
 • Delirium tremens

Delirium tremens

Delirium tremens er en tilstand, som kan opstå hos alkoholikere. Tilstanden kan opstå, hvis en person har været afhængig af alkohol i en årrække og pludselig holder op med at drikke. Personer, som oplever delirium tremens, har oftest haft mange mislykkede forsøg på ædruelighed med abstinenser til følge. Tilstanden opstår oftest 2-4 døgn efter endt alkoholindtag og kan være livstruende.

Symptomer på delirium tremens

 • Rastløshed
 • Akut angst
 • Kraftige rysteture
 • Hallucinationer (Vrangforestillinger)

Hvor længe varer alkoholabstinenser?

Det er meget svært at svare på, da det oftest vil være individuelt. Abstinenser opstår, fordi kroppen og hjernen har vænnet sig til den store mængde indtagelse af alkohol. Ligesom det er meget forskelligt, hvilke abstinenser man oplever, er det også meget forskelligt, hvor længe de varer. I gennemsnit varer abstinenser i op til 7 dage, hvorefter de gerne skulle begynde at aftage. Dette er dog individuelt.

Hvornår bør man søge hjælp?

Alkoholmisbrugeren er sjældent den første til at opdage et alkoholproblem. Man bør dog reagere, hvis man begynder at mærke abstinenser. Dette er nemlig en god indikation på, at man bør søge professionel hjælp i form af alkoholbehandling. Pårørende kan være en stor hjælp i denne proces.

Personer, som lever i samvær med en misbruger, vil oftest være de første til at opdage problemet, og de bør også være de første, der reagerer ved eventuelle alkoholabstinenser. Abstinenser kan nemlig være så slemme, at misbrugeren ikke selv har hverken mentalt eller fysisk overskud til at tage sig af situationen.

Abstinenser og afrusning

Jo værre abstinenserne er, desto mere har man brug for hjælp til at håndtere dem. Afrusning betyder, at kroppen skal afvænnes alkohol. Alkoholen skal forlade kroppen, og de værste abstinenssymptomer skal overstås. Dette kan gøres ved medicinsk behandling. På den måde sikrer man, at personen kommer sikkert igennem sine abstinenser. 

Hos behandlingscenter Det Gode Liv har vi et team af sygeplejersker, som sørger for overvågning af de klienter, der er i afrusning, inden de kan overgå til behandling. Ved en indskrivning i døgnbehandling bliver klienten tilset af vores læge og derefter lægges en plan for medicinsk behandling af abstinenser. Først når klienten er helt fri af abstinenser, kan han/hun overgå til døgnbehandlingen.

Ring allerede i dag

Kontakt os hvis du selv eller en pårørende oplever alkoholabstinenser. Vi håndterer alle samtaler med respektfuld og omsorgsfuld manér.

Send os en besked

Har du spørgsmål angående behandling, eller har du brug for råd og vejledning omkring alkoholabstinenser? Send os en besked. Vi vender tilbage indenfor 12 timer.

Klientberetninger

Læs beretninger fra tidligere klienter. Spændende og rørende fortællinger.