Alkoholisme, Alkoholafhængighed & Alkoholmisbrug

Skrevet af: Psykoterapeut - Peter Flink Larsen

Lider du af alkoholisme?

Lider du / en af dine nærmeste / eller en du kender af alkoholisme, alkoholafhængighed eller alkoholmisbrug? Det har meget store konsekvenser for alkoholikeren selv, såvel som for de pårørende, når der indtages for meget alkohol i familien. Det er derfor helt essentielt at søge alkoholbehandling, hvis man lider af alkoholmisbrug. 

Mange sygedage, manglende evne til at passe job og familie, skyldfølelse, brudte løfter, konflikter og isolation er nogle af de konsekvenser, der følger med, når man selv eller ens pårørende er ramt af alkoholisme og har et alkoholmisbrug.

Alkoholisme er en sygdom, der påvirker hele familien. Men med professionel alkoholbehandling er det muligt at få et bedre liv, som ikke er påvirket af alkoholproblemerne. På Det Gode Liv har vi mere end 20 års erfaring med, at hjælpe folk med alkoholisme til et godt liv uden alkohol.

Alkoholisme & selve sygdomsforløbet

Alkoholisme er ofte arveligt både genetisk og i form af social arv. Fysisk er der tale om en altomfattende påvirkning og ændring af organismens cellestruktur.

Kroppen vænnes simpelthen til et stort indtag af alkohol, og har man et alvorligt alkoholmisbrug, føler man sig ligefrem syg, hvis man stopper med at drikke.

Kontroltab er et helt afgørende psykisk element. Den afhængige er ikke i stand til selv at kontrollere sit forbrug af alkohol. Derfor er et liv med alkoholisme oftest præget af gentagne løfter om at stoppe med at drikke. Løfter som man giver til både sig selv og sine pårørende, men som man gang på gang oplever, at man ikke er i stand til at holde.

Når først alkoholafhængighed er udviklet, kan man ikke helbrede sig selv. Alkoholbehandling er derfor ofte den eneste udvej. Alkoholisme er en kronisk sygdom, og det kræver erfaren og professionel hjælp at komme videre i livet. Det ved vi, og hjælper dig og dine nærmeste med håndtering af alkoholproblemer.

Alkoholisme, Alkoholafhængighed & Alkoholmisbrug - Viser en mand, der sidder ved vejen med en flaske i hånden

Alkohol – Det lovlige rusmiddel

Selvom det er lovligt at købe og at indtage, kan man ikke komme udenom det faktum at alkohol er et rusmiddel. Og som alle andre rusmidler, kan alkohol også lede til afhængighed og misbrug, hvis ikke indtagelsen foregår ansvarligt.

Ordet ’Alkoholmisbrug’ bruges ofte om personer, som har for vane at drikke så hyppigt, eller i en sådan grad, at det påvirker andre aspekter af personernes liv, herunder familie, arbejde og general adfærd.

Alkoholmisbrug anses som et springbræt til at blive alkoholiker, hvilket defineres som en kronisk, potentiel livstruende afhængighed overfor alkohol.

Mens lidelsen stadig opfattes som alkoholmisbrug, er der endnu ikke opstået en fysisk afhængighed af alkohol. Alkoholmisbrug kan dog stadig forårsage en lang række problemer. For eksempel, personer som misbruger alkohol, vil ofte sætte dem selv i svære eller uansvarlige situationer, såsom spirituskørsel, arbejdskomplikationer eller skænderier med familie og andre nærtstående. Med andre ord, vil de have tendens til at putte deres drikkeri i første række, og alt andet i anden række.  

Når alkoholmisbrug udvikler sig til alkoholisme er afhængigheden fuldbyrdet. Alkoholikeren har brug for alkohol for at kunne fungere, og vil med høj sandsynlighed gennemgå symptomer på abstinenser. Oveni dette vil alkoholikeren have behov for at forøge mængden er af indtagelsen, for stadig at opnå den ønskede beruselse. Når man har udviklet alkoholisme, kan alkoholbehandling være den eneste udvej.

Har du brug for at tale?

Vi er på telefonen 24 timer i døgnet – Kontakt os hvis du har brug for råd & vejledning

Alkohol kultur i Danmark

Alkohol er en del er den danske kultur. Sådan er der i hvert fald mange der har det. Mange mennesker mødes om alkoholen, og ser det som værende et socialt redskab. Men hvornår er ens forbrug kontrolleret, og hvornår tager det overhånd.

Man kan sagtens have et alkoholproblem uden at være alkoholiker. Det at drikke mange genstande på meget kort tid, anses som værende ekstremt farligt, både for ens helbred, men også i forøgelsen af chancen, for at udvikle en alkohol afhængighed.

De fleste som drikker meget, gør det for at opnå den smertestillende effekt som alkohol har, samtidig med at det virker sløvende og kan fjerne tankemylder. Dette sker fordi alkoholen lukker ned for mange af hjernes funktioner.

Danmark er et af de 12 lande, hvor aldersgrænsen for at købe alkoholiske drikke er 16 år, og vi ligger nr. 3 på WHO’s liste over lande hvor alkohol er mest tilgængeligt for unge. Dermed risikere man også, at flere unge udvikler alkoholmisbrug.

Hvis vi gerne vil ændre vores alkohol kultur, kan man argumentere for at der bør kigges på aldersgrænse, tilgængelighed og pris. Dette kan være nødvendigt for at danskerne får et sundere forhold til alkohol.

Alkoholisme, Alkoholafhængighed & Alkoholmisbrug - Viser nogle tomme vin flasker set ovenfra

Hvordan udvikles alkoholisme?

Alkoholisme er en sygdom som stammer fra genetiske, miljømæssige og/eller psykologiske faktorer. En høj procentdel har, som udgangspunkt genetisk chance for at udvikle alkoholisme. Denne genetiske chance kan dog overvindes, da genetik er risikofaktorer, og ikke skæbne.

Personer som lider af sygdommen (alkoholisme) har ofte brug for behandling, terapi og lægemidler for at kunne stoppe med at drikke, og begynde en sundere livsstil.

Alkoholisme kan i nogle tilfælde tage længere tid at udvikle, og i andre tilfælde kan dette gå relativt hurtigt, der er derfor ikke nogen bestemt tidsramme, for hvor lang tid det tager at udvikle sygdommen.

Personer som begynder gentagende at drikke mere end normalt vil opdage at trangen til alkohol med tiden vil vokse. I begyndelsen vil dette mest være psykologisk trang, altså mere en stærk lyst, frem for nødvendighed. Dertil kommer toleranceudvikling. Dette er et tegn på at kroppen er begyndt at vænne sig til alkoholen, og dermed skal mængden af indtagelsen forøges, for at opnå den ønskede virkning. Dette er også forklaringen på hvordan nogle personer kan have en promille på mellem 3-5 og stadig være til dels funktionel eller sågar i live.

Trangen til alkohol vil over tid udvikle sig mere til nødvendighed. Hertil vil man begynde at opleve abstinenser. Som for eksempel rystende hænder og generelt ubehag. Disse abstinenser vil med tiden også forværres, og udvikle sig til værre og mere seriøse abstinenser.

En person som har udviklet alkoholisme er både psykisk og fysisk afhængig, det er derfor meget farligt at stoppe med at drikke på egen hånd og uden opsyn. Dette skal gerne foregå under en afrusningsfase, hvor det derefter anbefales at opstarte et behandlingsforløb.

Hos Behandlingscenter (Det Gode Liv) Hjælper vi mennesker, som har haft et langvarigt alkoholmisbrug, og som er nået til et punkt, hvor det kan være svært, at komme ud af på egen hånd. Afhængighed er nemlig en sygdom, og ikke noget man bør skamme sig over. Man bør derfor ikke holde sig tilbage, når det drejer sig om alkoholbehandling.

Alkoholisme, Alkoholafhængighed & Alkoholmisbrug - Viser rødvin der hældes ud af flasken, ned i et vin glas

Tegn og symptomer på alkoholisme

Er tre eller flere af disse kriterier til stede i en måned eller flere gange på et år, er der tale om afhængighedssyndrom. Dvs. at der er udviklet alkoholmisbrug eller alkoholisme. Brug af professionel hjælp i form af alkoholbehandling, er derfor en nødvendighed.

Alvorlige konsekvenser ved misbrug

Mange alkoholikere vil ikke indse deres alkoholisme og “glemmer” de negative konsekvenser ved deres store forbrug af alkohol. Men faktum er, at alkoholisme er altødelæggende for både familielivet og helbredet. Undersøgelser viser, at alkoholmisbrug er årsag til flest sygdomme i Danmark næstefter rygning.

Sygdomme & skader forårsaget af alkoholisme

Samt en lang række andre alvorlige og potentielt livstruende sygdomme.
Det er derfor helt essentielt at søge alkoholbehandling, hvis man har et alkoholmisbrug, eller lider af alkoholisme.  

Er der en udvej?

Kan man få et godt liv uden brug af stemningsændrende rusmidler? Ja, udsigterne er gode, hvis man erkender sit problem og vælger at gå i alkoholbehandling. Hos Det Gode Liv har vi behandlingsgaranti på at blive ædru og få et bedre liv, og vi kan også hjælpe dig.

Afhængigheder

Hvad er en afhængighed? Og hvilke symptomer, skader og udfordringer bringer det med sig?

Klik på nedenstående links, for at læse mere.

Alkoholisme er en sygdom

Alkoholisme kræver behandling. Det kan være farligt, at stoppe på egen hånd, hvis kroppen er fysisk afhængighed.

DØGNTELEFON

Du kan ringe til os i alle døgnets 24 timer, hvis du har brug for råd, vejledning eller har spørgsmål vedrørende behandling.

Pårørende til en alkoholiker?

Som pårørende har man ofte oplevet misbruget helt tæt på. Forskning har vist at mennesker som lever i nært fællesskab med afhængige, udvikler et adfærdsmønster, og et tankesæt som ligner den afhængiges.