Alkoholisme

Lider du af alkoholisme?

Lider du, en af dine nærmeste, eller en du kender af alkoholisme, alkoholafhængighed eller alkoholmisbrug? Det har meget store konsekvenser for alkoholikeren selv, såvel som for de pårørende, når der indtages for meget alkohol i familien. Det er derfor helt essentielt at søge alkoholbehandling, hvis man lider af alkoholisme

Mange sygedage, manglende evne til at passe job og familie, skyldfølelse, brudte løfter, konflikter og isolation er nogle af de konsekvenser, der følger med, når man selv eller ens pårørende er ramt af alkoholisme og har et alkoholmisbrug.

Alkoholisme er en sygdom, der påvirker hele familien, men med professionel alkoholbehandling er det muligt at få et bedre liv, som ikke er påvirket af alkoholproblemerne. På Det Gode Liv har vi mere end 20 års erfaring med at hjælpe folk med alkoholisme til at få et godt liv uden alkohol.

Drikker du for meget, eller er du pårørende til en der gør?

Tag vores alkoholiker test online.

Testen vil være en god indikator på, hvor slemt alkoholforbruget har udviklet sig.

Alkoholisme er en sygdom

Alkoholisme og alkoholafhængighed er de betegnelser, der i dag bruges om sygdommen. Alkoholisme kan være arvelig både genetisk og i form af social arv. Afhængigheden kan også opstå efter langvarigt indtag i forbindelse med en hændelse i ens liv, såsom et traume.

Når vi er bekendte med årsagen til afhængigheden, forøger dette chancen for at lave en succesfuld behandling. Eksempelvis som i dette scenarie:

>> Hvis man fjerner flasken fra alkoholikeren, holder vedkommende så op med at drikke? Højst sandsynligt ikke. Men finder man derimod årsagen til, hvorfor alkoholikeren drikker, kan man få vedkommende til at leve et liv uden alkohol. << 

Det handler altså dermed om at finde de underliggende årsager til, at en person begyndte at drikke i første ombæring. 

Når først alkoholafhængighed er udviklet, kan man ikke behandle sig selv. Alkoholbehandling er derfor ofte den eneste udvej. Alkoholisme er en kronisk sygdom, og det kræver erfaren og professionel hjælp at komme videre i livet. Det ved vi hos Det Gode Liv, og vi hjælper dig og dine nærmeste med håndtering af alkoholproblemer.

Statistik om alkoholbehandling

I 2012 blev 12.300 personer behandlet for alkoholisme i Danmark. Senere i 2018 var dette tal steget med 30% til 17.600. Faktisk var 9.500 af disse personer i tilbagefaldsbehandling. 

Disse tal fremgår af Sundhedsstyrelsen rapport om offentligt finansieret behandling. 

Kilde for statistik – Sundhedsstyrelsen

Hvordan udvikles alkoholisme?

Alkoholisme er en sygdom, som stammer fra genetiske, miljømæssige og/eller psykologiske faktorer. En procentdel af den danske befolkning har som udgangspunkt genetisk chance for at udvikle alkoholisme. Denne genetiske chance kan dog overvindes, da genetik er risikofaktorer og ikke skæbne.

Der findes ingen bestemt tidsramme for udvikling af alkoholisme. Dette vil variere fra person til person. Personer som gentagende begynder at drikke mere end normalt vil opdage, at trangen til alkohol med tiden vil vokse. I begyndelsen vil dette kun være psykologisk, men med tiden udvikle sig til nødvendighed. 

Alkohol påvirker kroppen og hjernen. Afhængigheden opstår, når kroppen ikke kan undvære alkoholen. Hertil vil man begynde at opleve abstinenser, såsom rystende hænder og generelt ubehag. Disse abstinenser vil med tiden også forværres og udvikle sig til værre og mere seriøse abstinenser.

Hvad er toleranceudvikling?

Toleranceudvikling er et tegn på, at kroppen er begyndt at vænne sig til alkoholen. Dermed skal mængden af indtagelsen forøges for at opnå den ønskede virkning. Dette er også forklaringen på, hvordan nogle personer kan have en promille på mellem 3,0 – 5,0 og stadig være til dels funktionel eller sågar i live.

Tolerance og afhængighed går hånd i hånd. Efterhånden som toleranceudvikling sker, begynder kroppen at vænne sig til stor indtagelse af alkohol. Det vil sige, at jo højere tolerance man udvikler, desto mere bliver man afhængig. Toleranceudvikling er en af grundstenene i udvikling af alkoholisme.

Alkoholisme

Tegn og symptomer på alkoholisme

Er tre eller flere af disse kriterier til stede i en måned eller flere gange på et år, er der tale om afhængighedssyndrom. Det vil sige, at der er udviklet alkoholmisbrug eller alkoholisme. Brug af professionel hjælp i form af alkoholbehandling er derfor en nødvendighed.

Alkoholabstinenser

Alkoholabstinenser opstår efter længere tids alkoholmisbrug. Abstinenser er en betegnelse for de følgesymptomer, som opstår, når man stopper med at drikke alkohol. Sværhedsgraden af disse symptomer kan variere, og afhænger meget af, hvor afhængig kroppen er. Derudover er der også forskel på fysiske og psykiske abstinenser.

Fysiske abstinenser

Fysiske abstinenser er meget naturlige, når der er tale om alkoholisme. Symptomer kan både opstå, inden alkoholen er ude af kroppen, men også efter. Dette afhænger meget af sværhedsgraden af afhængigheden. Fysiske abstinenser opstår sjældent efter mere end 72 timer uden alkoholindtag.

Psykiske abstinenser

De psykiske abstinenser opstår som regel efter de fysiske abstinenser. Hvor de fysiske abstinenser er mere håndgribelige, kan de psykiske abstinenser være svære at få øje på. Alkoholen har efter længere tids misbrug påvirket kroppen og hjernen til at tro, at man ikke kan fungere uden. Når man pludseligt stopper med at drikke alkohol, opstår de psykiske abstinenser. Dette sker oftest inden for 3-6 dage.

Delirium tremens

Uddybelse af delirium tremens. Tilstanden tolkes som en alkohol-abstinenspsykose. Psykiske symptomer såsom hallucinationer kan opstå. Hallucinationerne kan variere fra oplevelser af lysglimt og støj, til mere voldsomme hallucinationer som syner og at høre stemmer. Delirium tremens er en sjælden abstinens, men bør tages meget seriøst.

Abstinensbehandling ved alkoholisme

Abstinenser kan være meget farlige. Netop derfor er det vigtigt, at man søger professionel hjælp i form af abstinensbehandling. Hos behandlingscenter Det Gode Liv hjælper vi nænsomt mennesker ud af deres abstinenser i en afrusningsfase. Efter afrusning opstartes alkoholbehandling.

Alkoholisme har alvorlige konsekvenser

Mange alkoholikere vil ikke indse deres alkoholisme og “glemmer” de negative konsekvenser ved deres store forbrug af alkohol. Men faktum er, at alkoholisme er altødelæggende for både familielivet og helbredet. Undersøgelser viser, at alkoholmisbrug er årsag til flest sygdomme i Danmark næstefter rygning. Faktisk er alkoholmisbrug skyld i 5,6% af alle dødsfald i Danmark. Dette svarer til 2.900 dødsfald årligt.

Alkohol er et rusmiddel og et lovligt et af slagsen. Derfor bør det ikke tages mindre seriøst, at mange danskere ender i misbrug eller dyb afhængighed. Alkoholmisbrug er en stor byrde for samfundet. Hvert år førtidspensioneres 430 danskere pga. alkoholmisbrug.

Derfor bør der være mere fokus på alkoholmisbrug og alkoholisme. På den måde kan man nå at hjælpe og behandle, inden afhængigheden har ødelagt for meget.

Følgesygdomme & skader forårsaget af alkoholisme

Samt en lang række andre alvorlige og potentielt livstruende sygdomme.

Det er derfor helt essentielt at søge alkoholbehandling, hvis man har et alkoholmisbrug eller lider af alkoholisme. Læs mere om alkoholisme følgesygdomme her.

Hvornår er man alkoholiker?

Hvornår er man alkoholiker? Spørgsmålet som mange ønsker svar på. En lang række faktorer spiller ind, når der tales om alkoholisme. Det er ikke en skam at være alkoholiker, men det er en skam ikke at gøre noget ved det. 

Man er alkoholiker, når man fortsat drikker alkohol, selvom man er bevidst om de fysiske og psykiske konsekvenser, det har for vedkommende selv, men også for pårørende. Har du gentagne gange forsøgt at stoppe helt med at drikke alkohol, men falder alligevel tilbage i gamle vaner? Eller har pårørende ytret deres bekymring om dit alkoholforbrug? Dette er nogle af de spørgsmål, man som storforbruger af alkohol bør stille sig selv.

Det handler ikke altid kun om mængden, man drikker, men også om den måde man drikker på. Nogle alkoholikere er kvartalsdrankere. Dette betyder at man holder sig ædru i en periode på op til flere måneder, for derefter at drikke ukontrolleret, når chancen byder sig. Dette er også et tegn på alkoholisme.

Drikker du for meget? Vær ærlig overfor dig selv og dine pårørende. Erkendelse er et meget skridt på vejen mod et liv uden alkohol.

Er der en udvej?

Kan man få et godt liv uden brug af stemningsændrende rusmidler? Ja, udsigterne er gode, hvis man erkender sit problem og vælger at gå i alkoholbehandling. Hos Det Gode Liv har vi behandlingsgaranti på at blive ædru og få et bedre liv, og vi kan også hjælpe dig.

Er du pårørende til en alkoholiker?

Det er hårdt at være pårørende til en alkoholiker. Alkoholisme rammer hele familien. Derfor kalder vi det en familie-sygdom. Langt størstedelen af dem, som henvender sig til os, er pårørende, som har brug for hjælp, råd og vejledning. Det er svært at overtale en alkoholiker til at gå i behandling, og derfor står vi klar på sidelinjen med hjælp til pårørende.

Flere involverede parter kan være øjenåbneren for den afhængige. Derfor anbefaler vi, at man som pårørende inddrager flere nærtstående personer i kampen for at overtale den afhængige til at gå i behandling. En godt planlagt intervention kan være et stærkt værktøj. Her kan Det Gode Liv også være behjælpelige.

Kontakt Det Gode Liv for at høre mere om behandling, eller hvis du har brug for hjælp til håndtering af alkoholisme. Ingen bør stå alene. Vi er altid på telefonen, kontakt os allerede i dag.

Har du brug for at tale?

Vi er på telefonen 24 timer i døgnet – Kontakt os hvis du har brug for råd & vejledning

Send dine spørgsmål til os

Har du brug for hjælp, råd eller vejledning ift. behandling af alkoholisme, eller har du andre relevante spørgsmål? Send os en besked med dit/dine spørgsmål. Vi forsøger at svarer indenfor 12 timer.

Ring til os 24/7

Du kan kontakte os døgnet rundt - For Hjælp, rådgivning og vejledning.

Pårørende til en alkoholiker?

Pårørende er oftest ligeså hårdt ramt som misbrugeren.