Vejen Ambulant Behandling

Vejen ambulant behandling er et privat tilbud til personer, som har brug for ambulant misbrugsbehandling. Behandlingen kan foregå anonymt, og det er samtidig muligt at få behandlingen betalt af din kommune, hvis der er tale om et alkoholrelateret problem.

Hvad er Vejen ambulant behandling?

Ambulant behandling er et tilbud, som gør det muligt at bo hjemme og passe fx. arbejde, mens du går i misbrugsbehandling. Din behandling bliver tilpasset efter dine behov, således at din hverdag kan hænge sammen. Vi er fleksible ift. tider, hvilket betyder, at vi kan tilbyde behandling i de sene eftermiddagstimer. 

Et ambulant behandlingsforløb hos Det gode liv er et individuelt forløb, som fokuserer på de problematikker, hver enkelt klient har. Vores behandling er altid 1-1 mellem klient og terapeut, hvilket sikrer fuld fortrolighed og anonymitet. Ønsker du individuel og fortrolig behandling, så er du kommet til det rette sted!

Vi tilbyder ambulant behandling for følgende afhængigheder

Ambulant behandling via §141

Drikker du for meget, eller er du pårørende til en, som gør? Det Gode Liv tilbyder gratis ambulant alkoholbehandling. Det Gode Liv er godkendt til at foretage behandling via §141. Dette tilbud er bl.a. for borgere med misbrugsproblemer, som har brug for støtte til at forbedre deres personlige udviklingsmuligheder.

Dette betyder, at borgeren kan få sin behandling hos Det Gode Liv betalt af kommunen. Dette er ikke noget, borgeren skal søge om, alt man skal gøre er at kontakte Det Gode Liv – så klarer vi resten. Man kan selvfølgelig stadigvæk være anonym, selvom man får behandling gennem §141.

Vil du gerne vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere information.