Rapporter

På denne side kan du læse tilsynsrapporter som Det Gode Liv jævnligt modtager på baggrund af vores behandlingscenter og vores §110 forsorgshjem. 

Tilsynsrapporter