Unge og Hashmisbrug

At eksperimentere med hash er en del af ungdomskulturen og kan for nogle være et enkeltstående tilfælde, mens det for andre kan være livsændrende i form af misbrug og afhængighed. Der findes dog ingen enkel forklaring på dette. Begrundelserne er oftest at finde blandt psykiske, sociale og miljømæssige faktorer.

Unge og hashmisbrug i Danmark

Hashmisbrug kan have store konsekvenser for unge mennesker. Særligt indlæringsevnen påvirkes meget negativt. Dette betyder, at unge, som går i skole, får sværere ved at lære nye ting. Vanedannende brug af hash kan gøre det svært at komme ud af sengen om morgenen, og derfor har unge med hashmisbrug også mere fravær. Hash påvirker i stor grad også koncentrationsevnen og evnen til at huske. Dette medfører, at unge med hashmisbrug går glip af en masse vigtig læring.

Hvorfor bruger unge hash?

Hashmisbrug betegnes som en virkelighedsflugt. Stress, angst eller selvværdsproblemer kan ofte findes som årsagen til, hvorfor nogle bliver afhængige, mens andre ikke gør.

Personer med dårligt selvværd har oftest ikke særlig høje tanker om sig selv og føler sig tilmed utilstrækkelige. Hertil hører også tanker om, hvad andre mon synes om én.

Hvorfor bliver unge afhængige af hash?

Dopamin er kroppens naturlige lykkestof. Stoffet udskilles fra hjernen, når vi oplever eller gør noget, som føles rart. Hvis hashrygning bliver forbundet med en rar følelse, vil hjernen naturligt udskille dopamin hver gang, vi tænker på hash. Dette kan være en af forklaringerne på, hvorfor mange unge gentagende bruger hash.

Hash er samtidig psykisk afhængighedsskabende. Dette betyder, at personer, som er afhængige, har svært ved psykisk at befinde sig i situationer, hvor de ikke er påvirket. Netop derfor er det utrolig svært at stoppe et hashmisbrug. Læs mere om misbrug af hash her.

Unge og hashmisbrug

Statistikker om unge og hashmisbrug

Fra 2006 til 2016 steg antallet af unge, som blev indskrevet til misbrugsbehandling med 20 pct. Undersøgelsen, som blev foretaget af Center for Rusmiddelforskning, viste en markant stigning fra 25 pct. til 45 pct. blandt de 18-25 årige. Hertil nævnes det, at opioid-afhængige der indskrives til behandling, er faldet drastisk, hvorimod unge med hash som hovedstof er steget fra 15 pct. i 2002 til 62 pct. i 2016. –  Statistikker fra Socialstyrelsen

Center for rusmiddelforskning konkluderer samtidig, at omkring 50.000 danskere misbruger hash. Samme undersøgelse viste, at ca. 17.000 unge danskere under 25 år har et hashmisbrug. Læs hele rapporten her – Ungmap/Center for Rusmiddelforskning

Har du brug for hjælp vedr. hashmisbrug?

Send os en besked og fortæl os om dine udfordringer eller bekymringer. Vi svarer tilbage inden for 12 timer.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os anonymt døgnet rundt - Vi sidder klar til at hjælpe dig