Kokainbivirkninger

Bivirkninger ved indtag og misbrug af kokain er mange. Nogle bivirkninger kan være direkte livstruende, mens andre kan forringe ens livskvalitet væsentligt. Man kan ikke afgøre, præcis hvornår kokain bivirkninger kan opstå, da tolerance er forskellig fra person til person.

Nogen vil være uheldige at få en overdosis allerede første gang, de tager kokain. En overdosis af kokain kan være med døden til følge. 

Læs mere nedenfor ↓

Hvordan påvirker kokain kroppen?

Kokain virker typisk 30-60 min efter indtagelse. Kokain fremprovokerer nogle meget overvældende følelser i kroppen og hjernen, hvilket gør det utroligt afhængighedsskabende. Når rusen aftager, får brugeren oftest en følelse af nedtur, hvilket gør, at man får lyst til at tage mere kokain.

Kokain påvirker især centralnervesystemet, og dermed udløses masser af dopamin i hjernen, pulsen stiger, og kroppen begynder at ignorere sine normale behov som sult, tørst og søvn. Man bliver overvældet af glædesrus og selvsikkerhed – alting føles pludselig mere interessant.

Når virkningen af kokain aftager, erstattes denne hurtigt af en voldsom nedtur. Nedturen indebærer bl.a. nervøsitet, forvirring, rastløshed, udmattelse, indadvendthed og nedtrykthed. Disse eftervirkninger fører ofte til, at brugeren indtager mere kokain.

Bivirkninger ved kokainmisbrug

Når kokain indtages regelmæssigt, er der nogle typiske bivirkninger, som viser sig hos misbrugeren, der både er til gene for misbrugeren selv og for pårørende. 

Her er nogle af de alvorlige kokainbivirkninger, som man blandt andet kan opleve, når kokain indtages over en længere periode:

  • Angst og depression
  • Vrangforestillinger og paranoia
  • Mistro til andre
  • Søvnforstyrrelser og rastløshed
  • Manglende sexlyst og impotens
  • Opfarende adfærd og vredesudbrud
  • Permanente skader på slimhinder og næseskillevæg
Kokain bivirkninger

Bivirkninger ved kokain

Som beskrevet ovenfor, er en af bivirkningerne ved kokain den massive nedtur, som følger, når virkningen fratræder. Brug af kokain kan hurtigt blive meget vanedannende og på sigt lede til misbrug og afhængighed. Kokain sætter desuden hjertet under stor belastning, og hjertet kan med tiden tage skade.

Der findes mange farlige og sundhedsskadelige kemikalier i kokain. Når kokain sniffes, kan man opleve at få næseblod. Dette skyldes den “vold”, som slimhinderne i næsen udsættes for. På sigt vil slimhinderne og næseskillevæggen tage alvorlig skade. Disse skader er uoprettelige.

Kokainmisbrug har ofte været synder for udvikling af psykiske lidelser såsom angst, depression og paranoia. En kokainpsykose udløser voldsomme vrangforestillinger og kræver psykiatrisk behandling.

Kokainoverdosis

En overdosis af kokain, også kaldet kokainforgiftning, forårsages typisk når brugeren har taget en for stor dosis eller ved gentagen brug. Dog kan en forgiftning også fremprovokeres, når brugeren har nået sin individuelle grænse. Man gambler altså dermed med sit eget liv, når man tager kokain.

Tegn og symptomer på en kokainoverdosis er stigende kropstemperatur eller feber, voldsomt udvidede pupiller, høj puls og ændret åndedræt. Forgiftningen kan være dødelig i form af kramper og bevidstløshed samt hjertestop. Sundhedsstyrelsen beskriver i en af deres rapporter, hvordan kokain er skyld i flere forgiftninger end tidligere.

Vi kan hjælpe dig

Har du selv et misbrug af kokain, eller er du pårørende til en som har. Kontakt os direkte ↓