Hvad er misbrug?

Skrevet af: Psykoterapeut - Peter Flink Larsen

Et misbrug er en psykisk lidelse, hvor man har et vedvarende, skadeligt forbrug af et rusmiddel, lægemiddel eller alkohol og ikke kan styre sit forbrug. Et stofmisbrug eller alkoholmisbrug kan derfor defineres som et mønster: gentagende brug af stemningsændrende rusmidler, såsom alkohol, kokain, hash eller medicin.

Hvad karakteriserer et misbrug?

Uanset om et rusmiddel eller medicin er lovligt eller ej, kan dette sagtens misbruges. Der er tale om et misbrug, når man ikke længere bruger i et omfang, som er forsvarligt. Man kan dermed godt misbruge et stof eller rusmiddel, uden at være afhængig. Det skal dog tilføjes, at misbrug er vejen til afhængighed. Man kan ved længere tids misbrug gå hen og blive dybt afhængig.

Undervejs vil man opleve det, der kaldes toleranceudvikling. Kroppen begynder at vende sig til den mængde stoffer, alkohol eller medicin, som indtages. Dette betyder på sigt, at ens tolerance bliver højere og højere, og der skal indtages større mængder for at opnå den samme effekt som tidligere.

Misbrug kan på sigt udvikle sig til afhængighed, hvilket betegnes som en sygdom og er behandlingskrævende.

Forskellige former for misbrug

De forskellige former for misbrug afgøres i denne sammenhæng af, hvilket rusmiddel der er tale om. Der er flere fællestræk – såsom at vedvarende misbrug giver tydelige fysiske og psykiske skader. Der er ikke tale om, at et misbrug starter fra den ene dag til den anden – overgangen fra forbrug til misbrug er ofte langsom og flydende. Derfor er der mange, der selv har svært ved at se og anerkende problemet.

 • Alkoholmisbrug – alkohol påvirker hjernens signalstoffer og ved længerevarende misbrug, kan man blive dybt afhængig. Med tiden vi hjernen tro, at alkoholen er en naturlig del af kroppen, og derfor opstår abstinenser, når man holder op med at drikke alkohol.
 • Stofmisbrug – et stofmisbrug kan være omfattet af forskellige euforiserende stoffer som kokain, heroin, amfetamin eller hash. Når en stofmisbruger tager sit stof, så frigives store mængder af kroppens naturlige lykkestof – dopamin – i hjernen og dermed opnås en euforisk lykkerus. Med tiden vil kroppen udvikle tolerance overfor stoffet, og dermed skal der mere til for at opnå samme lykkerus.
 • Medicinmisbrug – et medicinmisbrug finder sted, hvis man regelmæssigt indtager store mængder medicin, såsom beroligende eller smertestillende medicin. Misbruget træder ind, når man ikke længere tager medicin for at komme over en sygdom, men for at opnå en rus eller få andre problemer på afstand. De mest almindelige former er opioider, sovemedicin og benzodiazepiner.
 • Blandingsmisbrug – i et blandingsmisbrug er misbrugeren typisk både i et alkoholmisbrug men samtidig afhængig af ét eller flere andre stoffer såsom hash, kokain eller medicin. Det er ikke ualmindeligt, at personer med alkoholmisbrug bliver afhængig af nogle af de lægeordinerede præparater, som skal afhjælpe søvnproblemer, angst og lign.

Typiske symptomer der viser sig ved misbrug

Et misbrug fører typisk både til psykisk og fysisk afhængighed, som viser sig på forskellige måder. Den psykiske afhængighed er trangen til at opnå den effekt, man får ved indtagelse – såsom eufori eller afslappethed. Den fysiske afhængighed viser sig i form abstinenser, som kommer når kroppen har vænnet sig til at få rusmidlet. Vil du vide mere om, hvad der kendetegner og kan lægge til grund for at nogen udvikler en afhængighed? Læs med her og bliv klogere på afhængighed.

Ifølge Psykiatrifonden er der særlige symptomer, som viser sig ved misbrug, og de indebærer blandt andet:

 • Stærk fysisk og psykisk trang til det rusmiddel, man misbruger. Trangen er så stærk, at den vinder over fornuft og vilje.
 • Abstinenser, hvis man ikke får rusmidlet.
 • Der skal mere til for at få samme effekt som tidligere.
 • Ændret adfærd – nye venner, vaner og personlighed.
 • Problemer på hjemmefronten, i skolen, på arbejdet eller med vennerne.

Man kan spørge sig selv – hvornår begyndte mit forbrug at få indflydelse på min hverdag, jobsituation eller sociale forhold? Er disse blevet udfordret eller ødelagt på grund af alkohol, stoffer eller medicin?

Har du brug for at tale?

Vi er på telefonen 24 timer i døgnet – Kontakt os hvis du har brug for råd & vejledning

Påstande om misbrug

Der er mange forskellige påstande og generelle betragtninger, om det at have et misbrug. Hvornår bliver et forbrug til et misbrug? Og kan man godt bruge euforiserende stoffer på fritidsbasis? Her er nogle af de påstande, som vi oftest hører – lad os tage et kig på dem og give påstandene lidt kontekst.

 • Fritidsbrug af stoffer – kan dette retfærdiggøres, eller betegnes som harmløst?  Det vil nogen nok mene, og det er oftest dem, som selv jævnligt bruger stoffer. Fagfolk fraråder det dog på det kraftigste, da selv jævnligt brug kan være yderst skadende på sigt. Ofte er overgangen fra forbrug til misbrug så flydende, at misbrugeren ikke selv ser problemet og kan have svært ved at erkende det. Misbrug er vejen til afhængighed, som er en kronisk dysfunktion der kræver professionel behandling.

 • Hash er harmløst – ofte betragtes hash som et ”mildt rusmiddel” af brugere og ikke som afhængighedsskabende. Dette er dog ikke sandt. Hash er ikke nødvendigvis kendt for at skabe fysiske abstinenser, men hvis man ryger meget hver dag og vælger at ophøre indtagelsen, kan man opleve rastløshed, ubehag i kroppen og søvnløshed. Disse symptomer/abstinenser er dog milde, og ophører som regel inden for en uge. Hash er dog kendt for at udvikle psykologisk afhængighed, som er en senfølge af misbrug. Man kan derfor opleve som misbruger først at opdage afhængigheden, når det er for sent, og denne er udviklet. Psykologisk afhængighed af hash, kan tage utrolig lang tid at behandle.

Har du spørgsmål til misbrug og behandling?

Som en del af døgnbehandlingen på behandlingscentret Det Gode Liv arbejder vi med de årsager, der måtte ligge til baggrund for afhængighed og misbrug. Dette oplever vi, som den mest succesfulde metode, at bekæmpe afhængighed på.

Kontakt os for rådgivning og vejledning.

Råd & vejledning

Kontakt os anonymt døgnet rundt. Det første skridt er altid det vigtigste!