Alkoholisme


Alkoholisme


Lider du af alkoholisme ?

Lider du / en af dine nærmeste / eller en du kender af alkoholisme? Det har meget store konsekvenser for alkoholikeren selv, såvel som for de nærmeste pårørende, når der indtages for meget alkohol i familien

Mange sygedage, manglende evne til at passe job og familie, skyldfølelse, brudte løfter og konflikter, isolation er nogle af de konsekvenser, der følger med, når man selv eller ens pårørende er ramt af alkoholisme og har et alkoholmisbrug.

Alkoholisme er en sygdom, der påvirker hele familien. Men med professionel behandling er det muligt at få et bedre liv, som ikke er påvirket af alkoholproblemerne. På Det Gode Liv har vi mere end 20 års erfaring med at hjælpe folk med alkoholisme til et godt liv uden alkohol.

ALKOHOLISME – SELVE SYGDOMSFORLØBET

Alkoholisme er ofte arveligt – både genetisk og i form af social arv. Fysisk er der tale om en altomfattende påvirkning og ændring af organismens cellestruktur.

Kroppen vænnes simpelthen til et stort indtag af alkohol, og har man et alvorligt alkoholmisbrug, føler man sig ligefrem syg, hvis man stopper med at drikke.

Psykisk er det helt afgørende kontroltabet – den afhængige er ikke i stand til selv at kontrollere sit forbrug af alkohol. Derfor er et liv med alkoholisme oftest præget af gentagne løfter om at stoppe med at drikke. Løfter som man giver til både sig selv og sine pårørende, men som man gang på gang oplever, at man ikke er i stand til at holde.

Når først alkoholafhængighed er udviklet, kan man ikke helbrede sig selv. Alkoholisme er en kronisk sygdom, og det kræver erfaren og professionel hjælp at komme videre i livet. Det ved vi og hjælper dig og dine nærmeste med håndtering af alkoholproblemer.

Symptomerne hos et menneske, der lider af alkoholisme, følger nogenlunde det samme mønster og illustreres i Jellinek-kurven.

DEFINITION PÅ SYGDOMMEN ALKOHOLISME

WHO optog i 50’erne alkoholisme på listen over anerkendte sygdomme. Deres definition består af de 6 nedenstående punkter, der tilsammen definerer sygdommen alkoholisme. Det er også de 6 punkter, din læge tager udgangspunkt i, hvis du taler med ham/hende om dit alkoholforbrug.

KRITERIER FOR ALKOHOLISME

  • Trang (craving)
  • Sækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen
  • Abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå disse
  • Toleranceudvikling
  • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug
 • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning

Er tre eller flere af disse kriterier til stede i en måned eller flere gange på et år, er der tale om afhængighedssyndrom, dvs. at du har udviklet alkoholisme og har brug for professionel hjælp til din sygdom.

MISBRUG AF ALKOHOL HAR ALVORLIGE KONSEKVENSER

Mange alkoholikere vil ikke indse deres alkoholisme og “glemmer” de negative konsekvenser ved deres store forbrug af alkohol. Men faktum er, at alkoholisme er altødelæggende for både familielivet og helbredet. Faktisk viser undersøgelser, at alkohol er årsag til næstflest sygdomme hos danskerne – efter rygning.

Ud over de velkendte leverskader, kan alkoholisme forårsage sygdomme som:

  • Forhøjet blodtryk
  • Nedsat potens
  • Fertilitetsproblemer
  • Maveblødning
  • Hjerneblødning
  • Betændelse i bugspytkirtlen
  • Demens
  • Kræft i mund, svælg og strube
 • Knogleskørhed

Samt en lang række andre alvorlige og potentielt livstruende sygdomme.

Det er altså helt essentielt, at du som drikker for meget alkohol, eller har en pårørende med alkoholisme, sørger for at komme i behandling for sygdommen.

ALKOHOLISME – VEJEN UD

Kan man få et godt liv uden brug af stemningsændrende stoffer? Ja, udsigterne er gode, hvis man erkender sit problem og vælger at gå i alkoholbehandling. På Det Gode Liv har vi behandlingsgaranti på at blive ædru og få et bedre liv – og vi kan også hjælpe dig.

Lider du af alkoholisme ?

Lider du / en af dine nærmeste / eller en du kender af alkoholisme? Det har meget store konsekvenser for alkoholikeren selv, såvel som for de nærmeste pårørende, når der indtages for meget alkohol i familien

Mange sygedage, manglende evne til at passe job og familie, skyldfølelse, brudte løfter og konflikter, isolation er nogle af de konsekvenser, der følger med, når man selv eller ens pårørende er ramt af alkoholisme og har et alkoholmisbrug.

Alkoholisme er en sygdom, der påvirker hele familien. Men med professionel behandling er det muligt at få et bedre liv, som ikke er påvirket af alkoholproblemerne. På Det Gode Liv har vi mere end 20 års erfaring med at hjælpe folk med alkoholisme til et godt liv uden alkohol.

ALKOHOLISME – SELVE SYGDOMSFORLØBET

Alkoholisme er ofte arveligt – både genetisk og i form af social arv. Fysisk er der tale om en altomfattende påvirkning og ændring af organismens cellestruktur.

Kroppen vænnes simpelthen til et stort indtag af alkohol, og har man et alvorligt alkoholmisbrug, føler man sig ligefrem syg, hvis man stopper med at drikke.

Psykisk er det helt afgørende kontroltabet – den afhængige er ikke i stand til selv at kontrollere sit forbrug af alkohol. Derfor er et liv med alkoholisme oftest præget af gentagne løfter om at stoppe med at drikke. Løfter som man giver til både sig selv og sine pårørende, men som man gang på gang oplever, at man ikke er i stand til at holde.

Når først alkoholafhængighed er udviklet, kan man ikke helbrede sig selv. Alkoholisme er en kronisk sygdom, og det kræver erfaren og professionel hjælp at komme videre i livet. Det ved vi og hjælper dig og dine nærmeste med håndtering af alkoholproblemer.

Symptomerne hos et menneske, der lider af alkoholisme, følger nogenlunde det samme mønster og illustreres i Jellinek-kurven.