Pille-/ medicinmisbrug

Medicin & Pillemisbrug

Peter Flink Larsen

Skrevet af: Psykoterapeut

Medicinafhængighed

Er det tænkeligt at du, eller en du har nært er afhængig af recept medicin? De fleste af os tager recept medicin ud fra det omfang som lægen foreslår. Alligevel er der over 160.000 mennesker i Danmark, som lider af medicinmisbrug. Dog er det et aftagende problem, efter de praktiserende læger, har indført mere skærpet kontrol.

Det stopper dog ikke her. Hvor der er efterspørgsel er der som regel også udbud. Det resulterer desværre i at mange misbrugere køber sin medicin ulovligt på gaden, eller på det såkaldte sorte-marked. De mest almindelige former for afhængighedsskabende medicin er nervemedicin og smertestillende.

  • Benzodiazepiner
  • Morfin
  • Tramadol
  • Oxycodon
  • Fentanyl

Hos Det Gode Liv har vi stor erfaring med udtrapning/nedtrapning af medicin og medicinafhængighed. Ved misbrug af benzodiazepiner er det nødvendigt med hjælp til nedtrapning, da det kan være dødeligt, at stoppe fra et øjeblik til et andet.

Kontakt os gerne for at høre mere om behandling.

Hvilken effekt har medicinmisbrug på kroppen

Afhængighed er en kronisk hjernetilstand som ofte er tilbagevendende. Den forårsager en nærmest tvingende søgen efter et rusmiddel, som kan dulme ens fysiske eller psykiske smerter. Misbrug af medicin eller andre stoffer, leder til forandringer i hvordan hjernen fungerer.

For de fleste er beslutningen om at tage recept medicin frivillig. Ved længerevarende forbrug kan der opstå forandringer i hjernen, som påvirker en persons selvkontrol, og evne til at tage fornuftige beslutninger.

Når afhængigheden er udviklet, vil der opstå abstinenser, hvis man ikke får sin tilstrækkelige mængde medicin. Abstinenser er et udtryk for at kroppen har vænnet sig til at få medicin. Dette vises også ved, større mængder indtagelse for at opnå samme effekt, også kaldet toleranceudvikling.

Abstinenserne beskrives oftest som

  • Uro i kroppen
  • Angst
  • Søvnbesvær

Dermed ikke sagt at lægeligt medicin er en dårlig ting. Smertestillende medicin kan forbedre livskvaliteten for en person med kroniske smerter, og føre sjældent til afhængighed, så længe at forbruget er lægereguleret. Det er dog ikke alle der tager medicin af samme årsag.

Hvad kan man gøre som pårørende?

Har man mistanke om, at ens barn eller samlever er medicinafhængig, bør man ytre sin bekymring, men man skal undlade at moralisere eller skælde ud. Det kan føre til, at den afhængige synker dybere ned.

Som pårørende kan man alliere sig med Det Gode Liv, og til en start planlægge en evt. forestående intervention, læs mere herom under pårørende.

Samtidigt er det vigtigt at vide, at misbruget er et symptom på nogle grundlæggende sociale og psykiske problemer, som også er behandlingskrævende, og som er et stort fokusområde i behandling på det gode liv.

Efter endt behandling er det meningsfuldt at hjælpe den afhængige ind i arbejde eller en uddannelse, også her finder du hjælp hos Det Gode Liv.