Pille-/ medicinmisbrug


Medicin/- og pillemisbrug


Medicinafhængig – du er ikke alene

Der er over 160.000 personer i Danmark, der lider af medicinmisbrug. Pillemisbrug / Medicinmisbrug er et bredt begreb, der kan dække over misbrug af mange forskellige former for piller og anden medicin, dog er det aftagende efter der er indført skærpet kontrol hos de praktiserende læger.

Ud over at de fleste medicinafhængige får ordineret deres medicin via egen læge, henvender end del sig til det sorte marked for at supplere deres misbrug, som desværre på den måde er med til at kriminalisere ellers almindelige borgere.

De mest almindelige former for afhængighedsskabende medicin er nervemedicin som benzodiazepiner og forskellige former for smertestillende medicin som ren morfin, eller syntetiske morfinpræparater som dolol, kodien, tramadol og lign.

Hos Det Gode Liv har vi stor erfaring med at udtrappe folk af deres medicinafhængighed

Ring allerede i dag og kom en human og nænsom behandling,

Hvad er medicinmisbrug / pillemisbrug?

Ved sygdom er det et velkendt forløb, at lægen undersøger patienten, stiller en diagnose for herefter at ordinere et lægemiddel i en bestemt dosis. Når sygdommen er kureret efter en vis tid, afsluttes behandlingen uden større problemer. Sådan går det dog ikke altid ved behandling med visse smertestillende, angstdæmpende og søvnfremmende lægemidler.

Trods lægens anvisninger tager nogle patienter medicinen i højere doser og gennem længere tid. De misbruger med andre ord medicinen, og nogle ender med at blive afhængige af medicinen.

Man misbruger medicin, hvis man tager medicin for at opnå en rusvirkning eller for at få daglige problemer på afstand. De mest almindelige former for medicinmisbrug er misbrug af morfin-præparater (smertestillende midler) eller benzodiazepiner (angst- og sovemedicin).

 

Disse stoffer påvirker bestemte signalstoffer i hjernen og kan fremkalde psykiske ændringer, der på mange måder svarer til den rusvirkning, man opnår ved at drikke alkohol. Derudover kan centralstimulerende medicin (specielt ADHD-medicin) misbruges.

Ligesom med alkohol er der risiko for at udvikle afhængighed af medicinen. Man taler om afhængighed af medicin, når der efter nogen tids brug (uger til måneder) opstår en udtalt trang til at indtage lægemidlet. Man kan ikke styre sit forbrug, og det at skaffe og indtage medicin bliver en væsentlig aktivitet i dagligdagen.

Får man ikke tilstrækkelig med medicin, udvikler man abstinenser som uro, angst og søvnbesvær. Abstinenser er udtryk for, at kroppen har vænnet sig til at få medicin. Denne tilvænning viser sig også ved, at man skal indtage stadig større mængder for at opnå en effekt. Det kaldes for toleransudvikling.