Bivirkninger ved opioider

Indholdsfortegnelse

Brug af opioider som morfin, heroin, oxycodon, tramadol (også kaldet dolol) med flere er stærkt vanedannende og har flere potentielle bivirkninger. Bliv klogere på afhængighed af opioider og de forskellige bivirkninger ved opioider her.

Hvilke bivirkninger er der ved opioider?

Opioider er sløvende stoffer, der påvirker centralnervesystemet og gør både puls og vejrtrækning langsommere. Jo højere dosis af opioid, jo mere sløvende effekt. En høj dosis af opioider kan derfor også stoppe vejrtrækningen helt, hvilket bringer brugeren i akut livsfare. Risikoen øges ved brug af opioider sammen med andre sløvende rusmidler.

Blandingsmisbrug med opioider

Det er ikke ualmindeligt, at misbrug af opioider er en del af et blandingsmisbrug, hvor brugeren er afhængig af flere forskellige rusmidler. Hvor nogle bruger opioider for at kunne falde ned igen efter brug af stimulerende/opkvikkende stoffer, bruger andre opioider i kombination med andre sløvende rusmidler som for eksempel alkohol, GHB/fantasy eller benzodiazepiner.

Særligt brug af opioider sammen med andre sløvende stoffer øger risikoen for opioidbivirkninger. Der skabes en synergieffekt, hvor effekten af rusmidlerne bliver mere end dobbelt så kraftig – og dermed bliver virkningen umulig at forudse. Dermed er der stor risiko for dødelig forgiftning, fordi stofferne kan påvirke nervesystemet i så høj en grad, at du stopper med at trække vejret.

Hos Det Gode Liv har vi stor erfaring med behandling af både blandingsmisbrug og rent misbrug af opioider. Bliv klogere på opioidbehandling her.

Opioidafhængighed

Som med mange andre rusmidler bliver kroppen hurtigt tolerant over for virkningen af opioider. Det betyder, at du vil skulle tage en gradvist højere dosis for at opnå den samme rus. Det er derfor nemt at ende i et opioidmisbrug med risiko for opioidbivirkninger og potentiel forgiftning. Ved udtrapning af opioider vil du opleve mere eller mindre stærke abstinenser, og vi anbefaler, at du rådfører dig med egen læge eller med et professionelt behandlingstilbud frem for at kaste dig ud i at blive ’clean’ på egen hånd. 

Nogle af de mest almindelige abstinenser, når du stopper dit opioidmisbrug, er:

  • Kvalme
  • Hedeture
  • Hjertebanken
  • Søvnløshed
  • Rastløshed
  • Rysten
  • Angst
  • Hovedpine
  • Diarré
  • Muskelsmerter

Læs nærmere om opioidafhængighed blandt unge her.

Intensiv døgnbehandling

Døgnbehandling er den mest intensive og effektive måde at behandle alkoholisme.

Indholdsfortegnelse