Alkoholbehandling Sjælland

Alkoholbehandling Sjælland

Leder du efter et tilbud om alkoholbehandling på Sjælland, så led ikke længere, Det Gode Liv tilbyder nemlig ambulant alkoholbehandling i Kalvehave og Roskilde på Sjælland. Vores alkoholbehandling på Sjælland kan foregå anonymt, og tilbuddet er samtidigt meget fleksibelt. Dette betyder, at du kan få en tid, når det passer dig bedst – også uden for normal arbejdstid. Læs med nedenfor for at få flere informationer ↓

Hvordan foregår alkoholbehandling på Sjælland

Alkoholbehandling på Sjælland finder sted i Roskilde. Behandlingen foregår ambulant, hvilket betyder, at man møder til det aftalte tidspunkt og tager hjem igen samme dag, når den forestående behandling er ovre. Man bor dermed hjemme under sin behandling og passer sin hverdag som normalt.

Alkoholbehandlingen foregår 1-1 mellem klient og terapeut. Forløbet er dermed individuelt, hvilket giver terapeuten mulighed for at have fuld fokus på den enkelte klient.

Der er altid mulighed for hurtig opstart, når man gerne vil gå i alkoholbehandling på Sjælland. Det er vigtigt at komme i gang, mens man har en god motivation. Vi sørger derfor for, at du kommer i gang hurtigst muligt. Dette betyder som udgangspunkt ingen venteliste.

Hvilke metoder bruges i alkoholbehandling på Sjælland

Som en del af alkoholbehandling på Sjælland tages der udgangspunkt i klientens behov. Alle forløb starter med en “selvbiografi” fra klientens side. På den måde hjælpes terapeuten til bedre at forstå sin klient. Herefter tages forskellige terapeutiske metoder i brug.  

Kognitiv adfærdsterapi er bl.a. et rigtig godt redskab til at ændre den enkeltes holdning. Vi mennesker er styret af vores tanker. Når man tænker udløser dette oftest en følelse, som enten fører til en handling eller en adfærd. Når man er i misbrug, har man typisk mange negative tanker om sig selv og sin tilværelse.

Kognitiv adfærdsterapi handler dermed om at vende sin tankegang væk fra alt det negative. Der lægges bl.a. vægt på de positive sider og færdigheder, man har, men som man slet ikke kan få øje på i alt det negative.

Hvilke mål sættes for selve alkoholbehandlingen

Hos Det Gode Liv laver vi altid en grundig udredning af alle vores klienter. Dette gælder også for vores alkoholbehandling på Sjælland. På den måde kan vi bedre afklare hvilke målsætninger, der er realistiske for den enkelte.

Som udgangspunkt arbejder vi ud fra målsætninger om forbedret livskvalitet, opbyggelse af selvværd og selvrespekt samt åbenhed og ærlighed. Dette er nogle meget vigtige grundsten på vejen mod Det Gode Liv. Det er samtidig en meget vigtig del af at få en forståelse af sine følelser og dernæst bearbejde dem.

Vil du gerne vide mere om alkoholbehandling på Sjælland? Læs mere her.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.