Kalvehave

DGL – KALVEHAVE

Viemose gade  – 4741 Kalvehave 

Gratis telefon rådgivning. 

Vi står klar ved telefonen 24 timer i døgnet Kontakt Det Gode Liv – Kalvehave for hjælp til afhængighedsproblemer.

Ring: 72 100 800

 

Alkohol Rådgivning & Behandling  i Kalvehave

Eller er du pårørende til én, der drikker for meget? Du kan sagtens have problemer med alkohol, selvom du ikke har udviklet afhængighed. Hos os får du konkrete redskaber til at justere dit alkoholforbrug og komme videre med dit liv. De fleste, der søger rådgivning og behandling for alkoholproblemer, har familie, job og bolig. Med andre ord: de er som danskere er flest, bortset fra de har problemer med at styre deres forbrug af alkohol. Mange er i tvivl om hvornår de drikker for meget, hvornår der er tale om et overforbrug eller hvornår et alkoholproblem har udviklet sig til en afhængighed. Alle forløb begynder derfor med en grundig udredning for at afklare, hvilke tiltag der er realistiske og vigtige for netop dig. Vi tilrettelægger din alkoholbehandling både efter dine egne ønsker og behov, og efter hvilken tilgang vi professionelt vurderer, er optimal for dig. I DGL tilrettelægger vi altid behandlingen ud fra dine behov både fagligt og i forhold til hvornår du kan, så behandlingen forstyrre din hverdag mindst muligt. Helt konkret betyder det at vi kan tilbyde tider mellem 8.00 til 21.00 i hverdage.

Vi arbejder med:

 • Reduceret forbrug (drikke med måde)
 • Afholdenhed for en periode
 • Afholdenhed som ny livsstil
 • Afrusning/abstinensbehandling
 • Pårørende/ voksne børn
 • Andre afhængigheder (ludomani, overspisning og sex)

Vi har specialiseret os inden for afhængighed.  Vi vil samarbejde med dig for at skabe den forandring, der passer til dig og din familie. Drikker du for meget? Der kan være gode grunde til, at du drikker mere end, hvad godt er. Du behøver ikke at være afhængig for at have et problematisk forbrug af alkohol. Dit forbrug kan give en lang række problemer alligevel – i forhold til din familie, dit job, dit fysiske helbred og din psykiske balance. Din partner har måske kommenteret dit forbrug flere gange, du kan være mere træt og udmattet, og du føler dig ofte presset fra flere kanter. Du er vant til at have styr på tingene, men alkohol er blevet som en sten i din sko. Du har stadig perioder, hvor alkohol ikke er et problem, men du oplever oftere og oftere, at du drikker mere, end du selv ønsker eller det du har lovet din partner/familie. Du kan sagtens have brug samtaler for at få vendt den negative spiral, du er kommet ind i.      

Når du er blevet afhængig

Afhængighed er først og fremmest en psykisk tilstand, hvor du – mod din fornuft – fortsætter med at drikke for meget, selvom det har uønskede konsekvenser for dit liv. Du kender måske også til trang, perioder med kontroltab og en tendens til at være fokuseret på, hvornår du kan drikke den næste genstand. Du kan med tiden udvikle fysisk afhængighed, hvor du får abstinenser, når du skruer ned / stoppe forbruget. Desuden vil du opleve, at du drikker mere end tidligere for at opnå den ønskede virkning. Meget forsimplet sagt er det de antagelser af, hvad alkohol kan gøre for dig, der kan udvikle sig til et overforbrug og med tiden regulær afhængighed. ”Alkoholiker” eller ”alkoholmisbruger” vil nogen kalde det, men det er ikke betegnelser, som du vil blive mødt med her hos os. Vi er mere optaget af rusens funktion. Som afhængig har du gradvist vænnet dig til at bruge alkohol i mange forskellige sammenhænge – f.eks. afslapning, hygge, måltider, fejring, fysisk træthed eller smerter og som regulering af følelser, der er ubehagelige. Det kan f.eks. være stress, uro, tristhed, vrede og ensomhed. Man kan sige, at du har udliciteret disse funktioner til alkoholen. Den opleves som en “god ven”, der har fået en hjælpende funktion i dit liv. Du oplever måske, at det er alkoholen, der styrer dig og ikke omvendt. Afhængighed kan imidlertid ødelægge din tilværelse, splitte din familie og forkorte dit liv. Vi kan hjælpe dig. Vi giver dig konkrete redskaber, så du får kontrollen tilbage og vi hjælper dig til udvikle nye strategier hvor du tager ansvar for dine grundliggende behov. Men måske skammer du dig? Endda så meget, at det er svært at opsøge hjælp til dit problem. Mange udskyder beslutningen om at få hjælp, fordi det er så skamfuldt og grænseoverskridende. Få dit liv tilbage gennem samtaler med professionelle behandlere med mange års erfaring. Vi starter dér, hvor du er og tager udgangspunkt i dit ønske for forandring. Vi tilbyder dig vores viden og erfaring, så du kan træffe gode valg og komme fri af overforbruget eller af afhængighedens lænker. Du vil desuden komme til at forstå din lyst til at drikke alkohol og de bagvedliggende behov. Du vil få redskaber til at håndterer et liv uden at “misbruge” alkohol. Du bliver rustet til at tage vare på dig selv og leve efter de værdier, der virkelig betyder noget for dig.    

Kontakt os i dag og få den første hjælp!
Ring: 72 100 800

Ambulant alkoholbehandling

I DGL kan du gå i topkvalificeret behandling, mens du fortsat er i arbejde og bor hjemme. Vi vægter din anonymitet og diskretion højt. Du slipper for kommunale visitationsprocedurer og ventesale med masser af mennesker. Vi er et behandlerteam, der har mange års erfaring – både i privat og kommunalt regi. Vi arbejder individuelt og i respekt for dine ønsker for forandring. Vi har relevante efteruddannelser, der sikrer kvaliteten af din behandling. Der er en behandler, der er knyttet specielt til dig og varetager dit forløb. Dit forløb kan bestå af:

 • Individuelle samtaler
 • Parsamtaler
 • Familiesamtaler
 • Gruppemøder

Vi tilbyder Skype-samtaler ved behov. Vi respekterer naturligvis et ønske om udelukkende individuelle samtaler. Vi vil dog opfordre dig til at inddrage en person, der står dig nær. Vores behandlingstilgang er bredt funderet, så vi kan sammensætte et forløb, der giver bedst mening for dig. Vi arbejder ud fra følgende teoretiske forståelsesrammer:

 • Motivational Interviewing
 • Kognitiv misbrugsbehandling
 • Familieorienteret alkoholbehandling
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

I nogle behandlingsforløb er det relevant at inddrage elementer fra Minnesota-behandling. Vi forsøger at finde det bedste match mellem dig og den tilgang, der passer til din situation. Dit behandlingsmål er en slags samarbejdskontrakt mellem os. Vi arbejder både med afholdenhed og reduceret forbrug, men det er også muligt at arbejde med andre mål end disse. Du bliver ikke påduttet noget. Det er dig, der bestemmer. Vi tilbyder dog altid vores faglige vurdering af dine ønsker, så du får mulighed for at træffe gode valg omkring dit fremtidige forhold til alkohol. Behandlingsindholdet varierer fra person til person. Det bliver tilrettelagt alt efter dit/jeres behov og kan bestå af følgende:

 • Din motivation for forandring
 • Rusens funktion
 • Højrisikosituationer
 • Tilladende alkoholtanker
 • Tilbagefaldsforebyggelse
 • Stopmetoder ved tilbagefald
 • Bearbejdning af skyld og skam
 • Sammenhæng mellem stress/depression/angst og alkohol
 • Personlighedstræk og psykisk afhængighed
 • Dit syn på alkohol
 • Dit forhold til alkohol
 • Alkoholkulturen i din familie og omgangskreds
 • Alkoholproblemets påvirkning af dine relationer
 • Familiens samspil med og uden alkohol
 • Forståelse, forsoning og accept.
 • Fremtidsplaner for varig forandring

Vi arbejder familieorienteret, selvom du vælger individuelle samtaler. Din partner, børn og øvrig familie påvirkes nemlig af de valg, du træffer omkring alkohol. Åbenhed og villighed til at inddrage hele familien i dit behandlingsforløb er den bedste gave, du kan give dig og din familie. Også hvis du har voksne børn. Men det er naturligvis dit valg. Antabus og Campral er medicinske behandlingsmuligheder, der kan være et supplement til samtalebehandling. Hvis det viser sig, at du har brug for at afprøve et af disse præparater, er vi behjælpelige med rådgivning. Der skal være gode grunde til at bruge medicin, og vi er af den opfattelse af denne form for behandling, aldrig skal stå alene. Efterbehandling er en del af din vedligeholdelsesproces. Det aftales, om det bedst foregår i individuelle samtaler med længere intervaller mellem eller i en gruppe.

Erfarne medarbejdere der behandler

Erfaringen viser, at det er af stor betydning, hvis der også er en eller flere nøglepersoner der kan handle når et misbrug viser sig.