Hvad er krydsafhængighed?

Hvad er krydsafhængighed

Krydsafhængighed er, når en person har to eller flere afhængighedsadfærd samtidig eller hver for sig. Afhængigheden kan inkludere alkohol, stoffer eller andre typer afhængigheder som medicinmisbrug eller ludomani. Krydsafhængighed opstår ikke nødvendigvis med det samme, men har man i forvejen en afhængighed, er risikoen for at påtage sig yderligere en større. 

Det primære rusmiddel

Oftest har en misbruger et ”primært rusmiddel” – altså et rusmiddel, som er det foretrukne. Hvis dette er utilgængeligt, eller hvis misbrugeren har valgt at lægge det fra sig, kan der opstå en situation. Man kan sagtens fjerne rusmidlet, men det er mere kompliceret at fjerne behovet/afhængigheden.

Dermed opstår der i mange tilfælde krydsafhængighed, netop fordi misbrugeren søger et andet rusmiddel til at afdække det behov eller den trang, vedkommende i forvejen har.

Lad os tage et eksempel: En person som har et alkoholmisbrug. Vedkommende ved muligvis godt, at det høje forbrug er skadeligt for sundhed og velvære samt det faktum, at de pårørende har sat foden ned. Personen prøver derfor at stoppe, men undervejs vil trangen til alkohol vokse.

Behovet vil til sidst blive så stort, at vedkommende vil opleve tilbagefald eller derimod søge et andet rusmiddel, som kan afdække behovet. Uvidende om, at vedkommende er i gang med at skabe krydsafhængighed.

Risiko for flere afhængigheder

Afhængigheden til det nye rusmiddel vil udvikle sig langsomt med moderat indtagelse. Over tid vil kroppens tolerance forøges, og det samme vil den dosis, som brugeren indtager.

Risikoen for at tage tilbagefald til det primære rusmiddel er også meget stor. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på krydsafhængighed. Selvom man har prøvet at lægge et misbrug fra sig, kan et nyt meget nemt opstå.

I andre tilfælde kan en person have mere end ét misbrug på samme tid. Specielt benzodiazepiner og alkohol er meget sammenlignelige. Har man i forvejen en alkoholafhængighed, er chancen meget stor for, at man også bliver afhængig, hvis man begynder at tage benzodiazepiner.

Vær opmærksom på Krydsafhængighed

Den mest almindelige form for krydsafhængighed er alkohol og tobaksrygning. Nogen vil endda mene, at disse to ting går hånd i hånd. Selvom der er kommet mere fokus på tobaksrygning i det danske samfund, er det dog stadig årsagen til flest sygdomme og dødsfald i Danmark.

Afhængighed er en sygdom og ikke noget, man bør skamme sig over, men det er derimod en skam ikke at gøre noget ved det. Behandlingscenter Det Gode Liv tilbyder døgn- og ambulant behandling til misbrugsramte, såvel som ambulant behandling til pårørende.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.