Går Vi En Bedre Tid I Møde?

Går vi en bedre tid i møde?

COVID-19 og nedlukning

To ord florerer på manges læber, Corona og pandemi. Det er efterhånden blevet hverdag at gå med mundbind, at holde afstand, og blive testet med jævne mellemrum.

Den store nedlukning har dog gjort ondt på samfundet. Restaurantbesøg er blevet til takeaway, og socialt samvær er blevet til hjemmeisolation og ensomhed.

Rigtig mange mennesker mister håbet, og lader sig opsluge af ensomhed, depression, selvmedlidenhed og misbrug. Det kan være svært at holde modet højt, hvis man hver dag står op til ingenting. Dette er blevet virkeligheden for flere og flere mennesker siden Corona-pandemien startede.

Som behandlingscenter, vil vi ikke begynde at retfærdiggøre, om det ene eller den anden beslutning, har været rigtig eller forkert. Regeringen har truffet nogle valg, for at beskytte sygehusvæsnet og de svageste i samfundet. Beslutningerne vil uden tvivl komme mange til gode, og andre vil føle sig uretfærdigt behandlet.

Så er spørgsmålet, går vi en bedre tid i møde?

Det vil tiden vise, men vi er nødt til at bevare håbet. Der vil uden tvivl være rigtig meget oprydningsarbejde rundt omkring i samfundet. Erhvervslivet har været meget hårdt ramt. Mange har måtte dreje nøglen om, og flere er på randen til at gøre det samme.

Forhåbentligt vil vi se en bedring, når foråret står for døren, og man begynder at mærke indvirkningen af de mange vaccinationer. Først da, vil regeringen formentligt genåbne samfundet.

Men hvad med vores mentale helbred?

Det mentale helbred er gået den forkerte vej. Mangel på social kontakt har gjort livet surt for både unge og gamle. Vores erfaring er at flere er begyndt at anvende stoffer og rusmidler i højere grad end tidligere.

Vi (Det Gode Liv) har under pandemien oplevet, en stigning i klienter til både døgnbehandling og ambulant behandling. Vores vurdering er samtidigt at stigningen vil fortsætte. Især når engang hverdagen vender tilbage, og folk skal tilbage til skole og arbejde.

Dette sker ved at samfundet vågner op, og vi bliver mere opmærksomme på hinanden, når vi igen kan få lov at samle os. Det vil automatisk blive sværere, at skjule en afhængighed eller et misbrug, når samfundet genåbnes.

Hvordan undgår man, at nærtstående ender i afhængighed eller misbrug?

Hvis man som pårørende fornemmer at ens nærmeste har det svært, er det vigtigt at vi bekymrer os om hinanden. Vi skal tale sammen, og specielt tale om hvordan vi har det hver især. Ingen bør være overladt til sig selv, for lang tid ad gangen. Vi skal være her for hinanden.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.