For pårørende

For pårørende

Denne alkoholtest er designet til at hjælpe dig med at forstå og vurdere alkoholforbruget hos en person, som du står nær. Ved at besvare spørgsmål relateret til deres alkoholvaner, får du et klarere billede af, hvordan deres forbrug ser ud og har udviklet sig. Målet med denne test er at give dig indsigt og værktøjer til at støtte dem, hvis du har mistanke om, at de har et potentielt alkoholmisbrug.

Alkoholmisbrug og -afhængighed kan have alvorlige konsekvenser for helbredet, den mentale sundhed og sociale relationer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom og tage det seriøst.

Dine svar er fortrolige, hvilket gør det muligt for dig at svare ærligt og præcist. Denne information vil være med til at give dig en forståelse af situationen og mulige veje frem.