Serviceloven §141

Servicelovens § 141 ambulantbehandling

Det Gode Liv tilbyder ambulant misbrugsbehandling. Sundhedsloven § 141 fastslår disse rettigheder i forhold til den enkelte borgers krav på anonym alkoholbehandling. Ambulant behandling foregår gerne i samarbejde med lokale kommuner.

Servicelovens § 141 om handleplaner – Sammenhængende indsatser

Kommunerne er forpligtede til at tilbyde sociale handleplaner til borgere med betydeligt nedsat fysisk- og/eller psykisk funktionsevne eller væsentlige sociale problemer.

Formålet med en social handleplan er netop at klargøre målet med indsatsen, at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og at tydeliggøre forpligtelsen for alle involverede personer, instanser og forvaltningsgrene. Samtidig skal den sociale handleplan medvirke til at styrke den enkeltes indflydelse på sagsbehandlingen.

På hjemløshedsområdet er udarbejdelse af handleplaner og koordinering af indsatserne særligt relevant, da der er tale om en mobil gruppe med ustabile boligforhold. Gruppens sammensatte problemer nødvendiggør ofte medvirken fra andre myndigheder og forvaltningsgrene, behandlingssystemet, kriminalforsorgen m.m. for at kunne tilvejebringe de rette tilbud.

Som det fremgår af ovenstående, opsamler den sociale handleplan mange af de grundlæggende bestemmelser, retssikkerhedsloven indledes med. Derfor er udarbejdelse af en social handleplan medvirkende til at sikre udsatte borgeres retssikkerhed.

Kilde: Socialstyrelsen

viser en der skriver med en kuglepen Servicelovens § 141 SUL døgn og ambulantbehandling

Send os en besked

Har du spørgsmål vedrørende et offentligt tilbud. Vi står altid til rådighed, og hjælper gerne med vejledning af offentlige tilbud til misbrugsramte. 

Kontakt os

Har du spørgsmål vedr. offentlige tilbud? Send os en besked, eller ring på vores døgntelefon