Ludomani


Ludomani


Hvad er ludomani?

Ludomani er en sygelig trang til gambling oftest i form af hasardspil eller væddemål. Spilletrangen har ofte en negativ/destruktiv indvirkning på arbejdsliv, familieliv og personlige relationer. Ludomani (også kaldet spilafhængighed, pathological gambling eller gambling disorder) er en anerkendt psykisk lidelse. Sundhedsstyrelsen karakteriserer med afsæt i WHO’s definition ludomani som hyppigt gentagne episoder af spillelidenskab, der dominerer personens liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser.

Ludomanen søger konstant ny “spænding” (betegnet som et “kick” eller en “rus”) i form af nye spil og større indsatser. Hvis ludomanen forsøger at stoppe, vil han/hun ofte opleve rastløshed og irritation. Det er ikke let for andre at identificere en ludoman, da han/hun ofte vil forsøge at dække over sin spilletrang.

En ludoman har typisk faste tankespind. Tre kendte typer er:

At ludomanen har en overbevisning om, at en specifik strategi eller et spillesystem kan slå oddsene.

At ludomanen har en ligegyldig fornemmelse ift. konsekvenserne af tab og små sandsynligheder.

At ludomanen har en forestilling om, at kun spil kan være løsningen på dagligdagens svære oplevelser.

I 2016 var der estimeret 10.000 ludomaner i Danmark og 125.000 der havde problemer med penge i spil. Ca. 88% af disse er mænd.

Bliv spilletrangen kvit og kom i Danmarks mest effektive behandlingsprogram mod ludomani hos os i det gode liv.

ludomani

De typiske kendetegn på ludomani?

Ludomani findes som diagnose i både ICD-10 og DSM-5 (se boks), som er diagnosesystemer indenfor henholdsvis Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og American Psychiatric Association (APA).

Ludomani kriterier (ICD-10)

To eller flere perioder med spillelidenskab det sidste år

Disse perioder er ikke profitable for personen, men vedkommende fortsætter til trods for personligt ubehag og at det påvirker hans eller hendes daglige livsførelse

Personen beretter om en intens spillelyst, som er svær at kontrollere. Vedkommende kan ikke holde op med at spille, selvom han eller hun ønsker det

Personen er optaget af tanker om spil eller måder at skaffe penge til spil.

Ludomani var tidligere klassificeret som en impulskontrolforstyrrelse, men er nu anerkendt som en ikke-stoflig adfærdsmæssig afhængighed (behavioral addiction). Ludomani adskiller sig derved fra afhængighed af stoffer såsom alkohol, kokain eller amfetamin, men har mange lighedspunkter med stofafhængighed.

Ludomanidiagnosen stilles ud fra 9 diagnostiske kriterier (se boks), som relaterer sig både til spillet (for eksempel overoptagethed af spil) og sociale eller interpersonelle relationer (for eksempel at personen lyver om omfanget af spil, eller er afhængig af at låne penge til at finansiere spilleadfærden).

For at stille diagnosen ludomani skal fire ud af ni kriterier være opfyldt indenfor en 12 måneders periode. Samtidig skal man kunne udelukke, at spilleadfærden skyldes en manisk (bipolar) tilstand.

Ludomani kriterier (DSAM-5) 4 el. flere af følgende kriterier skal være opfyldt på en periode over 12 mdr.

Det er nødvendigt med stadig større indsatser for at opnå den ønskede spænding

  • Der opleves irritabilitet og rastløshed ved forsøg på at ophøre med spil
  • Spilleren har gentagne gange forsøgt at stoppe eller reducere sit spil uden held
  • Spilleren er ofte optaget af spil (genoplevelser af tidl. spil, bekymringer om at skaffe penge til næste spil, planlægning af næste spil)
  • Der tyes ofte til spil ved oplevelser af stress og ubehagelige følelser (angst, skyld, hjælpeløshed, depression/nedsat stemningsleje)
  • Der vendes ofte tilbage til spillet i forsøg på at genvinde tabte beløb
  • Spilleren lyver for at undgå, at andre får et indblik i omfanget af vedkommendes spil
  • Betydningsfulde personlige relationer, arbejdsforhold eller karrieremuligheder bringes i fare på grund af spilleadfærden
  • Spilleren er afhængig af andres hjælp til at komme ud af økonomiske problemer forårsaget af spil
Hvad-er-ludomani

Hvorfor opstår ludomani?

Der kan være mange grunde til, at man udvikler ludomani, og forskningen peger på, at både biologiske,

psykologiske og sociale faktorer kan have indflydelse på udvikling af ludomani. Uanset hvordan

ludomani udvikler sig, er der mulighed for at få hjælp.

Hvilke typer ludomani findes der?

De mest almindelige typer af ludomani relaterer sig til sports betting, spilleautomater og casinospil (fx poker, roulette eller Black Jack). Disse spil har det til fælles, at de har en høj spilfrekvens og en høj tilbagebetalingsprocent. Det betyder, at man hele tiden kan få et nyt spil, og at man kun gradvis lægger mærke til, at man taber penge. Endvidere er de let tilgængelige, især på mobiltelefoner.

Højfrekvensspillene adskiller sig fra spil med lav spilfrekvens, såsom lotterier, hvor udtrækningen typisk finder sted med dage, uger eller måneders mellemrum. Lotterier har således lav risiko for udvikling af ludomani.

Hvad kan man selv gøre?

Hvis man har et spilleproblem, eller kender en med et spilleproblem, er det bedste, man kan gøre, at søge hjælp. Også hvis det drejer sig om spørgsmål eller viden om hvad ludomani er. Der findes mange behandlingscentre rundt om i Danmark, som tilbyder gratis behandling.

Hvem stiller diagnosen og hvordan?

Man stiller diagnosen på baggrund af en omhyggelig sygehistorie (anamnese) og det kliniske billede såsom overoptagethed af spil eller en stærk spilletrang. Nogle behandlingssteder anvender strukturerede diagnostiske interviews, hvilket er med til at sikre, at diagnosen stilles korrekt. Ofte vil det være psykologer eller læger, som kan stille en fyldestgørende ludomanidiagnose.

Omkring halvdelen af ludomaner har samtidig en anden psykisk lidelse for eksempel depression, angst eller misbrug af alkohol eller stoffer (dette kaldes for komorbiditet). Derfor er det vigtigt, at personer med ludomani bliver diagnosticeret og udredet af fagpersoner.

Hvis de komorbide lidelser er af svær karakter, kan de stå i vejen for behandlingen af ludomani. I disse tilfælde bør man blive henvist til andre specialklinikker, inden man modtager behandling for ludomani.

Hvordan behandler man ludomani?

Kognitiv adfærdsterapi er den bedst dokumenterede behandlingsform for ludomani. Behandlingen bør tage afsæt validerede og evidensbaserede behandlingsmanualer

(kilde: netdoktor.dk)