GHB behandling

Indholdsfortegnelse

Har du et GHB-misbrug, eller er du pårørende til en, der har? Hos Det Gode Liv har vi flere tilbud inden for GHB-afrusning og GHB-behandling, hvor du helt anonymt kan få professionel rådgivning og behandling. At slippe fri af et misbrug er sjældent nemt, men vi griber dig og giver dig de redskaber, der skal til for, at du eller en, du er pårørende til, kan slippe ud af sit GHB-misbrug én gang for alle.

Behandling af GHB-afhængighed

Et GHB-misbrug handler ofte om andet og mere end blot selve stoffet og afhængigheden af det. Mange tager GHB i festlige og sociale rammer, og det kan være utroligt svært at give slip på det fællesskab, som GHB ofte tilbyder. Samtidig bruger mange GHB til at modvirke angst, depression og ensomhed. Det er derfor ikke nok kun at arbejde med GHB-behandling, der centrerer sig omkring afhængigheden. Der skal også tages fat på de bagvedliggende årsager til misbruget. 

GHB-afrusning – få hjælp til at tøjle abstinenserne

GHB giver typisk svære abstinenser, når rusen stilner af. Det gør det ekstra svært at stoppe med at tage GHB. Hos Det Gode Liv tilbyder vi hjælp til afrusning på en tryg og sikker måde, hvor du indgår i vores døgnbehandling. Perioden for GHB-afrusning er oftest kort, og du overgår herefter til den primære behandling, hvor målet er at sikre, at du ikke falder i og begynder at misbruge igen. 

Sådan foregår GHB-behandling

Efter GHB-afrusning begynder den primære GHB-behandling, der kan foregå enten som døgnbehandling eller som ambulant behandling alt efter, hvad der vurderes bedst for den enkelte. GHB-behandling tager udgangspunkt i en kombination af undervisning, gruppeterapi og individuel terapi, der gør dig klogere på afhængigheden og årsagerne til, at netop du er havnet i et GHB-misbrug. Det er vigtigt at få disse årsager bearbejdet som en del af behandlingen for at komme succesfuldt ud af dit misbrug.

Intensiv døgnbehandling

Døgnbehandling er den mest intensive og effektive måde at behandle alkoholisme.

Rådgivning til pårørende om GHB-behandling

Som pårørende kan du være en uundværlig støtte, når en af dine nærmeste er kommet så langt ud i sit misbrug, at der er brug for professionel hjælp. Samtidig kan det være uoverskueligt på et både følelsesmæssigt og praktisk plan at sætte behandling i værk. Du er altid meget velkommen til at kontakte os, uanset hvor i processen, I befinder jer. Så sørger vi for at tage jer i hånden og rådgive jer på bedst mulig vis med udgangspunkt i jeres konkrete behov.

Har du brug for hjælp?

Indholdsfortegnelse