Hvornår er man afhængig
Seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Hvornår er man afhængig

Ifølge WHO kan man tale om en egentlig afhængighed, hvis 3 eller flere af de følgende 6 symptomer har været gældende på et tidspunkt inden for det seneste år. Disse symptomer gælder ikke kun for alkoholafhængighed, men også for afhængighed af fx nikotin, hash og benzodiazepiner mv.

De 6 tegn og symptomer på afhængighed

  • Craving er en stærk trang. Man er villig til meget for at få stoffet. Umiddelbart efter man inhalerer sin nikotinrøg, sniffer banen med kokain eller bunder de to tequilashots ved baren, bades hjernens synapser i unaturlige høje niveauer af signalstoffer, som udløser glæde, velbehag, følelsesmæssig ro og i nogle tilfælde endda eufori. Det kan forklare, hvorfor trangen efter et stof kan vare ved i årevis, efter man er stoppet.

  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen. Med andre ord: Kontroltab. Efter en eller få genstande kan man ikke få stoppet igen. Der udløses straks en lystfølelse og impulsiv adfærd, som at man fortsætter med stoffet, selvom fornuften siger, at man skal lade være.

  • Er ikke det samme som tømmermænd. Abstinenssymptomer opstår, når alkoholkoncentrationen falder hos den afhængige. Alkoholabstinenser viser sig ved rysten, sved, høj puls og/eller temperaturforhøjelse. Derudover er der uro. Man kan ikke finde ro. Den indre uro er meget generende og kan være årsag til, at personen vælger at opsøge alkohol igen.

  • Tolerans over for stoffet betyder, at personen skal bruge stigende mængde af stoffet for at opnå den samme virkning. Promillestørrelsen ændrer sig dog ikke. Derfor kan man se bilister, som bliver taget for spirituskørsel med promille mellem to og tre. Toleransen gør, at de trods den høje promille føler sig næsten ædru.

  • Alkohol har en dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Der sker en manglende interesse for og evne til at opretholde passende sociale funktioner. Dette medfører problemer på arbejdspladsen, i ægteskabet og i andre sociale sammenhænge.

  • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. Trods viden om negative konsekvenser i form af fysisk, psykisk eller social skade bliver man ved.

Bemærk, at man ikke behøver drikke om morgenen – eller drikke hver dag – for at opfylde kriterierne, og at diagnosen ikke på nogen måde udtaler sig om social status, uddannelse, beskæftigelse osv.

Sundhedsstyrelsen har marts 2022 lavet nye udmeldinger om indtag af alkohol:

Anbefalinger vedr. alkohol

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

Voksne på 18 år og derover:

  • Højst 10 genstande om ugen
  • Højst 4 genstande på samme dag

Unge i alderen 18-26 år skal være særligt opmærksomme på ikke at overskride anbefalingerne.

Sundhedsstyrelsen fraråder børn og unge under 18 år at drikke alkohol. Desuden er udmeldingen ud fra et forsigtighedsprincip, at gravide og kvinder, der forsøger at blive gravide, frarådes at drikke alkohol. Ammende kvinder anbefales at udvise forsigtighed ved alkoholindtag.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.