Hvad er ludomani

Hvad er ludomani?

Ludomani er en betegnelse for den sygdom eller lidelse, som forbindes med en decideret afhængighed af pengespil. En person som lider af ludomani, kan muligvis godt se at han/hun har mistet kontrollen over sine spillevaner, men kan på trods af det, hverken stoppe eller begrænse sig. Læs mere i artiklen ↓

Forskellige stadier af ludomani

Ludomani er som udgangspunkt selve betegnelsen for sygdommen – Man skal dog være opmærksom på de forskellige stadier som leder til afhængigheden. Der findes tre stadier som vi gerne vil fremhæve, som de mest markante.

  • Risikospilleren er begyndt at bruge mere tid på spil. Der bruges mere tid på at studere og analysere, og der udtænkes planer for hvordan der kan vindes penge. Beløbene der spilles for er sandsynligvis blevet højere, og det handler ikke længere kun om at spille for hyggens skyld. Spil har på nuværende tidspunkt endnu ikke haft konsekvenser, for hverken arbejde eller social aktivitet.

  • Problemspilleren har indset at han/hun er begyndt at tabe flere penge, og modsvarer derfor ved at spille hyppigere og for højere beløber, for at vinde det tabte tilbage. Problemspilleren kan have svært ved at slippe tankerne om spil, og har typisk flere spil kørende samtidigt. Det er begyndt at få konsekvenser rent socialt, hvor omgangskredsen fornemmer at noget ikke er som det plejer.

  • Ludomanen har mistet alt kontrol over sit spilleadfærd. Afhængigheden er nu fuldbyrdet og spil er det centrale i personens liv – Alt andet nedprioriteres. Der er typisk en voksende gæld. Ludomanen bliver ved at spille, trods alle de konsekvenser det har haft økonomisk, socialt og arbejdsmæssigt. 

Er ludomani arveligt?

Ludomani kan være arveligt. Forskere mener at man kan arve risikoen for at udvikle ludomani, på samme måde som med alkohol og stoffer. Grundlæggende handler det om de følelser vi får når vi spiller. En forventning om noget rart eller spændende, får hjernen til at frigive dopamin, hvilket gør at vi opsøger på den pågældende aktivitet igen og igen. Når man har misbrugt noget længe nok, vil det med tiden betyde udvikling af afhængighed.

Et spilleproblem kan også opstå ved risiko for udefra kommende påvirkning eller eksponering af markedsføring for spil. Nogle personer lader sig nemmere påvirke til at tro, at vinderchancerne er højere end de egentligt er. Der kan derfor være tale om en decideret påvirkning, til at overvurdere sine vinderchancer.

Fakta om ludomani

Ifølge SFI-rapporten fra 2016 findes der 125.000 risikospillere i Danmark. Dette er personer som er i risiko for at udvikle ludomani. Mængder af personer med ludomani var i øvrigt steget med 61 pct. fra 2005 til 2016.

Forklaringen på stigningen kan bl.a. findes i liberaliseringen af det danske spilmarked i 2012. Dette betød at udenlandske spiludbydere måtte operere på det danske marked, hvorimod det tidligere kun var Danske spil som havde haft rettigheden til dette.

Desuden forklarer rapporten, at personer som i forvejen er risikospillere, lettere påvirkes at reklamer for spil i fjernsynet og på internettet.

Vil du gerne vide mere om ludomani? LÆS MERE HER – Ludomani & Spilafhængighed

Spørgsmål

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.