Offentlige Tilbud Til Alkoholbehandling

Offentlige Tilbud Til Alkoholbehandling

§ 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Således står det beskrevet i sundhedsloven. Det betyder kort og godt, at alle borgere har ret til gratis alkoholbehandling gennem kommunen. Samtidig har den enkelte også ret til selv at vælge, om man vil tilgå behandling gennem et kommunalt misbrugscenter, eller om man vil vælge et privat tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Som privat behandlingscenter, har vi mulighed for at tilbyde ambulant behandling både til private klienter, men også til borgere, som er visiteret gennem kommunen.

Ambulant misbrugsbehandling er behandling til dig, der har udviklet en afhængighed eller et misbrug, men stadigvæk har brug for at være tæt på familie og arbejde i hverdagen.

Mange af dem, der henvender sig til os, er stadig i job og får dermed hjælp, før forbruget har taget overhånd. Mange har fået en bedre hverdag blot ved at lære øvelser og teknikker til at stoppe deres misbrug.

Når man er i ambulant misbrugsbehandling, møder man typisk op på et af vores behandlingssteder til samtaler med en misbrugsbehandler 1-2 gange om ugen.

Man er altså ikke ”indskrevet” på behandlingsstedet, men man modtager én til én behandling samtidig med, at man passer sin hverdag med job, familie og andre forpligtelser som normalt.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan alene tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling, jf. stk. 1 og 3, på alkoholbehandlingssteder, som er godkendt efter § 5 i lov om socialtilsyn, jf. stk. 5. For behandlingssteder, som en kommunalbestyrelse ikke selv har etableret, gælder endvidere, at behandlingsstedet skal have en aftale med minimum én kommune for at kunne indgå i kommunalbestyrelsens tilbud om alkoholbehandling.

Stk. 7. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 8. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

Dermed kan der ikke herske tvivl om, hvorvidt man har ret til gratis hjælp, hvis man har et alkoholmisbrug.

Behandlingscenter Det Gode Liv er godkendt af socialtilsynet og har derfor mulighed for at tilbyde ambulant alkoholbehandling til borgere rundt om i landet.

Kontakt os pr. telefon 72 100 800 for en uforpligtende samtale, råd eller vejledning.

Vi står klar til at tage imod dig.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.