COVID-19 & Afhængighed

COVID-19 & Afhængighed

Coronakrisen har været hård ved det danske samfund – ikke kun på det økonomiske plan, men også for mange menneskers mentale helbred. For rigtig mange har realiteten budt på hjemmearbejde, isolation i hjemmet, manglende socialt samvær, en opsigelse fra sin arbejdsplads og i værste tilfælde dødsfald i familien. De fleste danskere har på hver deres måde oplevet, hvordan COVID-19 har forandret hverdagen.

Hvad er konsekvenserne så af disse forandringer? Vores oplevelse har været større udbredelse af afhængighed og misbrug. Personer, som i forvejen har haft problemer med afhængighed, har muligvis oplevet en forværring af problemerne. Dette kan i stor grad skyldes frustrationer, stress, ensomhed og/eller afmagt. Som følge af forværret mental tilstand, er det ikke unaturligt at søge efter noget, som kan få én til at glemme den nuværende situation.

En stigning af personer, som opsøger et behandlingsprogram, anses både som værende en forøgelse af brug af rusmidler og pengespil, men samtidigt også et faktum, at mange personer har haft tiden til at gå i behandling, og dette kan der være flere årsager til, som nævnt tidligere.

Vores oplevelse har været, at flere personer som lider af afhængighed, er blevet mere opmærksomme på dette, eventuelt grundet den forøgede mængde fritid, som mange har oplevet under Corona-krisen. Større mængde fritid i eget hjem, har desværre også betydet en forøgelse af mængden af rusmidler, som den individuelle indtager.

Vi kan derfor meddele, at vi har oplevet en stigning i forhold til indtagelse af klienter, både i vores døgnbehandling, men også i vores ambulantbehandling.

Lige så vigtigt som det er at være opmærksom på tegn for COVID-19, ligeså vigtigt er det at være opmærksom på tegn på afhængighed.

Hvis man er interesseret i at læse mere om tegn på afhængighed, kan man følge dette link.
(Tegn På Problemer) eller kontakte os pr. telefon 72 100 800.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.