Alkoholkampagne uge 40

Alkoholkampagne uge 40

Alt for mange danskere drikker mere alkohol, end hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler. Samtidig er det de færreste, som opsøger hjælp. Der er meget tabu og skam forbundet med at have et misbrug, og dette er vel i virkeligheden et samfundsproblem. Derfor er det vigtigt, at vi sammen sætter fokus på overforbrug og afhængighed af alkohol.

Stor udbredelse af alkoholproblemer i Danmark

At have problemer med alkohol er faktisk mere udbredt, end man tror. I Danmark drikker 640.000 mennesker mere, end hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler. Dette svarer til, at ca. hver femte dansker har et overforbrug af alkohol.

Udover dette kommer hertil de ca. 140.000, som lider af alkoholafhængighed. Alligevel er det kun få, som hvert år opsøger hjælp og kommer i behandling. 

Mere fokus og åbenhed omkring alkoholproblemer vil med høj sandsynlighed også få flere til at opsøge hjælp, inden problemerne udvikler sig til afhængighed. Ved at forebygge eller at tage et alkoholproblem i opløbet, vil succesraten for bedring også forøges.

Tabu og skam

Skam er en meget naturlig del af at være i misbrug. Dette betyder, at de fleste enten skammer sig så meget, at de ikke har lyst til at tale om problemerne, eller at de direkte benægter dem. Dette resulterer ofte i frustration for de pårørende, som ikke aner, hvordan de skal få deres budskab igennem.

Omvendt er tabu et ligeså stort problem. Vedkommende, som har misbruget, frygter muligvis, hvordan andre mennesker vil reagere. En dårlig reaktion opstår typisk grundet manglende forståelse.

Alkoholkampagne

Det er vigtigt at sætte fokus på alkoholproblemer og samtidig at fortælle succeshistorier fra dem, som har fået et bedre liv, efter de lagde alkohol bag sig.

Det er vigtigt at pointere, at det ikke er farligt at bede om hjælp. Alle mennesker kan føle sig magtesløse over for noget, og det er okay at sige det højt.

Når samfundet bliver oplyst, om hvad det betyder at have et alkoholmisbrug, og hvilke årsager der ligger til grund for dette, giver det en bedre forståelse. På den måde kan vi komme fordomme om alkoholisme til livs.

Det er vigtigt for den misbrugsramte og de pårørende at vide, at de ikke er alene. Afhængighed og misbrug kan ramme alle og oftest flere, end man lige tror.

Hos Det Gode Liv bakker vi op om kampagnen, og giver derfor en gratis alkoholbehandling, til to udvalgte, som har særligt brug for hjælp. Dette er vores måde at give lidt tilbage.

*Denne mulighed er kun gældende under kampagnen. Fra d. 04-10-21 til d. 10-10-21.

Spørgsmål?

Telefonen er altid åben. Ring anonymt døgnet rundt.