Virksomheder

virksomheder

Ring 72 100 800

Vi sidder klar ved telefonen 24 timer i døgnet.

Kontakt allerede idag Det Gode Liv for at få hjælp til at konfrontere jeres medarbejdere der har et afhængighedsproblem, vi har 2 virksomhedskonsulenter ansat som har stor erfaring i at bistå HR afdeliger med processen omkring misbrug i virksomheden og evt udarbejdelse at misbrugspolitik

Er der en medarbejder i virksomheden der har udviklet et misbrug?

Så lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar og nænsom løsning.

Det Gode Liv tilbyder ambulant misbrugsbehandling, hvor medarbejderen kan forblive hjemme og passe sit arbejde helt eller delvist, mens behandlingen står på, som typisk strækker sig over 6-8 uger ved ren ambulant behandling.

Og der kan også etableres døgn- eller kombinationsbehandlinger. Vi har vi vores eget nyrenoverede del af centeret til dette, og et højt uddannet professionelt personale står klar til at hjælpe jeres medarbejdere.

En medarbejder i misbrug vurderes til kun af være ca 75 % effektiv, hvilket betyder en del for produktiviteten, ring og høre nærmere herom.

Der er god forretning i effektiv misbrugspolitik

Statistikken viser, at ca. 2/3 af dem, der går i behandling, bliver fuldt arbejdsdygtige igen, og at de efterfølgende vil være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden efter en vellykket behandling.

En almindelig lønmodtager i misbrug til en omkostning på 175 kr./t, koster ca virksomheden i nærheden af 100.000 kr. årlig i tabt effektivitet, som kan stå på i mange år uden virksomheden opdager det, eller gør noget ved det. Når medarbejdere kommer tilbage efter endt behandling får du en ny medarbejder med endnu mere drive, men med de i virksomheden opbyggede kompetencer i behold.

At køre en ny medabejder ind i en stilling ligger omkostningesmæssigt højt, man vurdere at en nyansat medarbejder ligger på en omkostning på mellem 200.000 – 550.000 kr. inden de opnår 100 % effektivitet. Så det er god forretning at holde på sine kompetente medarbejdere.

Misbrugspolitik i virksomheden

Det er ledelsen der har det overordnede ansvar for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og dermed også de følgevirkninger et misbrug kan medføre. Erfaringen viser, at det er af stor betydning, hvis der også er en eller flere nøglepersoner der kan handle når et misbrug viser sig.

Hvis der er helt klare retningslinjer i form af en misbrugspolitik, vil det lette de vanskelig beslutninger som både ledere, den enkelte kollega og nøglepersonerne på virksomheden står overfor når en medarbejder eller kollega har et misbrug. Inddrag Det Gode Liv i udviklingen af denne politik eller brug vores virksomhedskonsulenter til at bistå i de svære samtaler.