Virksomheder

Virksomheder

Lars Johansen

Skrevet af: Centerleder

Ring 72 100 800

Vi sidder klar ved telefonen 24 timer i døgnet.

Kontakt det gode liv allerede idag, for at få hjælp til at konfrontere jeres medarbejdere, der har et afhængighedsproblem. Vi har to virksomhedskonsulenter ansat, som har stor erfaring i at bistå HR afdelinger med processen omkring misbrug i virksomheden, og evt. udarbejdelse af misbrugspolitik.

Er der en medarbejder i virksomheden, som har udviklet et misbrug?

Så lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar løsning.

Det Gode Liv tilbyder ambulant misbrugsbehandling, hvor medarbejderen kan forblive hjemme og passe sit arbejde helt eller delvist, mens behandlingen står på. En ambulant behandling strækker sig typisk over 6-8 uger.

Der kan etableres døgn- eller kombinationsbehandlinger. Vi har vi vores egen nyrenoverede del af centeret til dette, og et højtuddannet professionelt team står klar til at hjælpe jeres medarbejdere.

En medarbejder i misbrug vurderes til kun af være ca. 75 % effektiv, hvilket betyder en del for produktiviteten, ring og hør nærmere herom.

 

Der er god forretning i effektiv misbrugspolitik!

Statistikken viser, at ca. 2/3 af dem, der går i behandling, bliver fuldt arbejdsdygtige igen, og at de efterfølgende vil være endnu mere værdifulde og loyale over for virksomheden efter en vellykket behandling.

En almindelig lønmodtager i misbrug, til en omkostning på 175 kr./t, koster ca. virksomheden i nærheden af 100.000 kr. årligt i tabt effektivitet, som kan stå på i mange år uden virksomheden opdager det, eller håndtere problemet.

Når medarbejdere kommer tilbage efter endt behandling får du en ny medarbejder med endnu mere drive, og med de virksomhedsopbyggede kompetencer i behold.

At køre en ny medarbejder ind i en stilling ligger omkostningsmæssigt højt, man vurdere at en nyansat medarbejder ligger på en omkostning mellem 200.000 – 550.000 kr. inden de opnår 100 % effektivitet. Så det er god forretning at holde på sine kompetente medarbejdere.

Misbrugspolitik i virksomheden

Det er ledelsen der har det overordnede ansvar for medarbejdernes sikkerhed og sundhed, og dermed også de følgevirkninger et misbrug kan medføre. Erfaringen viser, at det er af stor betydning, hvis der er en eller flere nøglepersoner, der kan træde til handling når et misbrug viser sig.

Hvis der er helt klare retningslinjer i form af en misbrugspolitik, vil det lette de vanskelige beslutninger, som både ledere, den enkelte kollega og nøglepersonerne i virksomheden står overfor, når en medarbejder eller kollega har et misbrug. Inddrag Det Gode Liv i udviklingen af denne politik, eller brug vores virksomhedskonsulenter til at bistå i de svære samtaler.