Testsvar - Pårørende 7-10 point'

Testsvar

Vedkommende udviser tegn på alkoholafhængighed - Alkoholisme

Alkoholisme betegnes som en sygdom. Når alkoholisme er udviklet, er det ikke længere muligt at stoppe på egen hånd. Sygdommen er på sigt dødelig, hvis denne ikke behandles.

I stadiet alkoholisme, er abstinenser uundgåelige. Abstinenserne kan variere i sværhedsgrad, men vil uden tvivl besværliggøre et alkoholstop. Det er derfor meget vigtigt, at man søger professionel hjælp til afrusning af alkohol. På den måde kan abstinenserne kontrolleres medicinsk.

Alkoholafhængighed er bestemt ikke noget at spøge med eller at prøve at benægte. Netop derfor ved den afhængige oftest godt selv, at der ikke er nogen anden udvej end at søge hjælp.

Det er her du som pårørende spiller en vigtig rolle. Det er nemlig dig, der kan være afgørende for, om vedkommende får opsøgt den nødvendige hjælp.

Vigtig viden om alkoholisme

Alkoholisme er en behandlingskrævende sygdom. Sygdommen udvikles ikke fra den ene dag til den anden, men derimod gennem længere tids misbrug af alkohol. Alkohol er et af de rusmidler, som både er fysisk og psykisk afhængighedsskabende. 

Oftest forbindes sygdommen med andre underliggende problemer, som endnu ikke er blevet adresseret. Der er dermed tale om psykiske udfordringer, som har fået vedkommende til at søge flugt i alkohol. Årsagen til hvorfor, tilbagefald opstår, findes i manglende forståelse for, hvorfor vedkommende drikker og/eller manglende bearbejdelse af traume eller psykiske problemer.

Det er altså dermed ikke alkohol, der er den største problemskaber, men derimod de underliggende årsager til hvorfor, vedkommende begyndte at drikke.

Sundhedsstyrelsen estimerer, at der i Danmark er ca. 140.000 mennesker, som lider af alkoholafhængighed. Selvom dette tal er meget højt, kan det være svært at finde et offentligt døgnbehandlingstilbud. Samtidig yder kommunerne sjældent støtte til eller finansiering af private behandlinger.

Kontakt os allerede i dag

Hjælpen er lige om hjørnet. Kontakt Det Gode Liv allerede i dag og hør mere om behandling. Samtalen er altid uforpligtende og fortrolig.

Send os en e-mail

Har du spørgsmål angående behandling, eller har du blot brug for råd og vejledning? Send os en besked, og vi svarer tilbage inden for 12 timer.