Jens Peter Brangstrup Hansen

Jens Peter Brangstrup Hansen

DGL Brørup
Middelfart

Læge. speciale medicin, tidligere Embedslæge, arbejdet med misbrug i 30 år.