Sygdomsforløbet

Sygdomsforløbet

Ann Lis Birkkjær Lauritsen

Skrevet af: Psykoterapeut

Afhængighedens indvirkning på familien

Indledende fase

 • Familien benægter udadtil, at der er et problem.
 • Familien ringer til arbejdspladsen, og sygemelder den afhængige.
 • Familien betaler regninger for den afhængige.
 • Familien tror på den afhængige, når denne bortforklarer problemet.
 • Begyndende forståelse for, at den afhængige er syg.
 • Hjælper den afhængige med at kontrollere misbruget.
 • Familien bliver mere og mere isoleret.

Kronisk fase

 • Børnene opholder sig mest muligt udenfor hjemmet.
 • Ægtefællens bekymringer og vrede vokser.
 • Familien føler, at de har skyld i misbruget.
 • Voldsomme skænderier i hjemmet.
 • Økonomien påvirkes i negativ retning.
 • Ægtefællen kompenserer og overtager opgaver.
 • Ægtefællen må påtage sig rollen, som både mor og far.
 • Der tales om skilsmisse.
 • Der foretages separation eller skilsmisse.

Rehabiliteringen

 • Gensidig respekt og tolerance for hinanden.
 • Selvrespekten vender tilbage.
 • Familiemedlemmerne får atter tillid til sig selv.
 • Familien lærer at undgå bekymringer.
 • Familiemedlemmerne lærer at leve sit eget liv.
 • Den afhængige går med til at søge hjælp.
 • Familien ændrer holding overfor den afhængige.
 • Familien får nyt håb.
 • Familien får fortalt, at afhængigheden er en sygdom.
 • Familien søger hjælp.

Genopbygningen

 • Nye mål i livet sættes.
 • Tilfredshed og glæde opstår.
 • Fred i sindet opleves.
 • Nye interesser dukker op.
 • Erfaringer deles med andre.