Priser


Priser


Betaling

Der er flere muligheder for betaling af behandling

  • Sundhedsforsikring, det gode liv samarbejder med alle sundhedsforsikringer
  • Arbejdsgiverfinansieret behandling, lad din arbejdsgiver hjælpe dig
  • Egenbetaling, du har selv muligheden, eller nogen i din nære relationer kan hjælpe dig med betalingen
  • Finansiering over 12 eller 24 måneder via bank
  • Visitering gennem din kommune, det gode liv kan hjælpe dig med processen
  • Men ring endeligt – vi finder som regel en løsning

 

Priserne sammensættes ud fra det enkelte individ og dennes behov, og kan være kombinationsbehandlinger – abstinensbehandling – døgnbehandling – og ambulantbehandling og kombineres på kryds og tværs. ALLE fuldt betalte forløb er Inkl. familiebehandling og 12 mdr. efterbehandling. Betalinger er altid netto kontant ved opstart af behandling, med mindre andet er skriftlig aftalt. Fortrydelsesfristen er 7 dage, efter indgået skriftlig aftale. Ellers afregnes for indskrivning og per påbegyndt døgn. Dette gælder for alle kunder af det gode liv, men mindre der skriftlig er aftalt andet.