Pårørendebehandling

Pårørendebehandling

Ann Lis Birkkjær Lauritsen

Skrevet af: Psykoterapeut

Forløbet

Som pårørende har man ofte oplevet misbruget helt tæt på. Forskning har vist at mennesker som lever i nært fællesskab med afhængige, udvikler et adfærdsmønster, og et tankesæt som ligner den afhængiges.

Efter længere tids medafhængighed, opnår de fleste mennesker en tilstand af selv at blive syge. Denne tilstand opstår ved, at man har ladet en anden persons adfærd påvirke sig, og ved at bekymre sig så meget om et andet menneske, at man helt glemmer sig selv.

Der er mange forskellige adfærdsmønstre, man som pårørende kan påtage sig. Disse mønstre kommer både til udtryk i passivitet såvel som, aktivt at gøre sit bedste for at påtage sig den afhængiges rolle. Aggressivitet kan også komme til udtryk i frustration og vrede. 

Et misbrug er hårdt for den ramte, men er oftest lige så hårdt for de pårørende. Derfor kalder vi det for en familiesygdom, det er nemlig ikke kun misbrugeren som påvirkes, men derimod hele familien. Det er derfor vigtigt at man som pårørende husker at tænke på sit eget velvære, og om nødvendigt hjælper sig selv, til at få det bedre.

Hos Det Gode Liv tilbyder vi ambulantbehandling til pårørende. Det er vigtigt at man får indsigt i sygdommen, for at få den nødvendige forståelse. Formålet er at alle skal have det godt, før at familien kan blive hel igen.

Et pårørende behandlingsforløb indebærer gruppearbejde om forskellige temaer, med et oplæg omkring emner, som familiesygdommen, sygdommen, at slippe kontrollen, afhængighed/medafhængighed, familieroller, ansvar og vrede/tilgivelse/accept. Derudover tilbydes de pårørende, at op til tre personer, kan modtage enesamtaler med en terapeut.

Ring gerne på tlf. 72 100 800 og hør mere om behandlingen.