Kvaliteten


Kvaliteten


Kvaliteten på det sted du vælger, kan de sige ja til flg punkter:

    

tjeck  Tjek for de steder DET GODE LIV kan sige ja, test andre tilbud på markedet, kan de svare ja til disse ?

 

KVALITETSTJEK – SAMARBEJDSPARTNERE

 • Har centeret aftaler med forsikringsselskaber – skriftligt og med hvem? tjeck
 • Har centeret kommunale samarbejdspartnere – skriftligt og med hvem? tjeck
 • Har behandlingscenteret aftaler med virksomheder – skriftligt og med hvem?  tjeck

KVALITETSTJEK AF BEHANDLINGSSTEDET: PERSONALET

 • Har behandlingscenteret fastansat virksomhedsansvarlig læge? tjeck
 • Har behandlingscenteret fast tilknyttet læger? tjeck
 • Har centeret fast tilknyttet psykiater? tjeck
 • Har centeret fast tilknyttet psykolog? tjeck
 • Har centeret fastansatte højtudannede terapeuter? tjeck
 • Har centeret fastansatte sygeplejersker? tjeck
 • Har centeret fastansatte familieterapeuter? tjeck
 • Har centeret fastansatte sygevagter og nattevagter? tjeck
 • Har centeret fastansat køkkenpersonale – kok? tjeck
 • Har centeret fastansat rengøringspersonale? tjeck

YDERLIGERE DU OGSÅ ØNSKER AT GIVE ET TJEK:

 • Har behandlingscenteret rådighedsvagt døgnet rundt 24/7? tjeck
 • Hvor længe har personalet være clean/ædru? tjeck
 • Hvor længe har personalet været/arbejdet med misbrugsbehandling? tjeck
 • Hvor mange pladser er der på centeret, og hvor mange er belagt? tjeck
 • Hvor meget personale er der ansat på behandlingscenteret? tjeck
 • Har centeret etiske regler for personalet? tjeck
 • Har centeret en støtte-og personaleforening? tjeck
 • Har centeret en bestyrelse? tjeck

KVALITETSTJEK AF STEDET: BEHANDLINGSTILBUDDET

 • Hvad består behandlingen af? tjeck
 • Har centeret et separat afrusningscenter? tjeck
 • Har centeret mulighed for opfølgning efter behandlingen? tjeck
 • Har centeret ambulante tilbud? tjeck
 • Har centeret efterbehandling? tjeck
 • Har centeret familiebehandling? tjeck
 • Har centeret tilbud til børn og unge af afhængige? tjeck
 • Har centeret tilbud til voksne af afhængige? tjeck
 • Har centeret opfølgende behandling? tjeck
 • Hvor mange terapi enkelttimer får en klient i en behandling – dokumenteret? tjeck
 • Fremlægger centeret deres reelle behandlingsresultater offentlig? tjeck