Kommuner

Kommunale muligheder

Ring 72 100 800

Vi sidder klar ved telefonen 24 timer i døgnet

Kontakt Det Gode Liv vedr kommunale klienter. Det God Liv er godkendt af Socialtilsyn Syd til at kunne modtage offentlig klienter, det skal ske ved henvendelser fra borgere selv eller direkte fra kommunal side, nedenstående ser du hvilke paragraffer DGL er godkendt til

Sundhedsloven §141 SUL døgn og ambulantbehandling

Så lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar og nænsom løsning.

Det Gode Liv tilbyder ambulant og døgnmisbrugsbehandling

Sundhedsloven § 141 fastslår disse rettigheder i forhold til den enkelte borgers krav på anonym alkoholbehandling. Både som døgn og ambulant forløb, gerne i samarbejde med lokale kommuner.

Servicesloven §101 jf. §107 SEL, døgnbehandling mod stofmisbrug

Så lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar og nænsom løsning.

Det Gode Liv tilbyder døgnmisbrugsbehandling

jf § 101 tilbyder Det Gode Liv behandling til borgere med afhæmgighed, dette sker i samarbejde med misbrugscenter eller kommunale servicekontorer, dog har borgerne under denne paragraf, frit valg.

Serviceloven §110 SEL, ressource-/omsorgsforløbforløb

Så lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar og nænsom løsning.

Det Gode Liv tilbyder ressource-/omsorgsforløb

Serviceloven § 110 siger at den seneste hjemkommune skal tilbyde midlertidig ophold i boformer, for folk med hjemløshed, eller som er funktionelle hjemløse og ikke kan opholde sig i eget hjem.