Kommuner

Kommunale muligheder

Lars Johansen

Skrevet af: Centerleder

Ring 72 100 800

Vi sidder klar ved telefonen 24 timer i døgnet.

Kontakt Det Gode Liv vedr. kommunale klienter. Det Gode Liv er godkendt af Socialtilsyn Syd til at kunne modtage offentlige klienter, det skal ske ved henvendelser fra borgere selv, eller direkte fra kommunal side, nedenstående ser du hvilke paragraffer DGL er godkendt til.

Serviceloven § 110 SEL, ressource-/omsorgsforløb

Lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar løsning

Det Gode Liv tilbyder ressource-/omsorgsforløb

Serviceloven § 110 siger at den seneste hjemkommune skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer, for folk med hjemløshed, eller som er funktionelle hjemløse og ikke kan opholde sig i eget hjem.

Sundhedslovens § 141 SUL døgn og ambulantbehandling

Lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar løsning

Det Gode Liv tilbyder ambulant og døgnmisbrugsbehandling

Sundhedsloven § 141 fastslår disse rettigheder i forhold til den enkelte borgers krav på anonym alkoholbehandling. Både som døgn og ambulant forløb, gerne i samarbejde med lokale kommuner.

 

Serviceloven § 101 jf. § 107 SEL, døgnbehandling mod stofmisbrug

Lad Det Gode Liv hjælpe med en professionel, respektfuld og økonomisk holdbar løsning

Det Gode Liv tilbyder døgnmisbrugsbehandling

Jf. § 101 tilbyder Det Gode Liv behandling til borgere med afhængighed, dette sker i samarbejde med misbrugscenter eller kommunale servicekontorer, dog har borgerne under denne paragraf, frit valg.